Дългосрочните емисии облигации зачестяват

Анализатори предупреждават, че повишение на лихвите ще им донесе загуби

70

години е матуритетът на емисия на ДЦК на Австрия за 2 млрд. евро

С понижението на доходността по ДЦК до нулеви равнища заради монетарната политика в световeн мащаб инвеститорите се насочват към дългосрочни емисии облигации. Става въпрос за инструменти с матуритет между 30 и 50 години, съобщава Reuters. Правителствата на водещите икономики отдавна се ориентираха към дългосрочния дълг, за да могат от рано да заключат ниските лихвени плащания.

По-дълго на пазара

Американската инвестиционна банка Morghan Stanley, която оперира един от широките индекси на мултитрилионния облигационен пазар, изчислява, че средният матуритет на облигациите е 9.8 години в края на 2016 спрямо 8.5 през 2011 г.

Анализаторите обаче предупреждават, че тази тенденция покачва риска за държателите. Като аргумент за това посочват именно лихвените проценти. Фед се очаква да ги покачи още през декември, а индикации за затягане на монетарната политика от Европейската централна банка (ЕЦБ), Bank of England и Bank of Japan не липсват. Те очакват инфлацията да достигне целевите 2% в средносрочен период. На фона на падежите на облигации в един или друг момент те ще пострадат от по-високите лихви.

В света на финансите ДЦК се възприемат като сигурен актив заради възможността на националните правителства да прехвърлят дълга си върху частния сектор чрез преразпределение. С изкуствено занижените лихви и високи цени по книжата тази представа вече не съответства на реалността, тъй като промените в монетарната политика създават съществен риск от капиталова загуба.

"Нашата прогноза за най-развитите пазари е за дългосрочна икономическа експанзия. Въпреки това ние взимаме предвид очакванията за рязко повишаване на лихвите сериозно и се фокусираме и над такъв сценарий", коментира за Reuters Катлийн Хюс от Goldman Sachs Asset Management.

Прогнозите за дългосрочно икономическо развитие надали вземат предвид хоризонта на австрийското правителство. Наскоро държавата емитира 2 млрд. евро облигации с матуритет от 70 години. Изчисленията на анализаторите показват, че с купонните плащания по него инвестицията ще се изплати след не по-малко от 42 години, пише Reuters.

Възможни загуби

За тези, които не планират да държат инструментите до падежа, малки движения в лихвите могат да доведе до сериозни капиталови загуби. Това се дължи на връзката между цената на инструментите и лихвените нива в икономиката. Когато лихвите са високи, облигациите се продават по-евтино, за да направят доходността до падежа привлекателна за инвеститорите.

Спасение за дългосрочните ДЦК може да са институционалните инвеститори. Пенсионните фондове например биха закупили поевтинели облигации с матуритет над 30 години, тъй като хоризонтът им позволява да ги държат до падеж. Разпродажбите може да засегнат 10-годишните книжа, които са сред най-популярните инструменти на облигационния пазар.