Ethereum ускорява 10 хил. пъти транзакциите

Целта е да се осигури възможност за управление на приложения с милиони потребители

Един от най-големите недостатъци на дигиталните валути Bitcoin и Ethereum е невъзможността да обработват бързо голям брой транзакции. Мрежата на първата позволява потвърждаването на до 7 транзакции в секунда, а втората претендира за до 20. В същото време платежната система Visa може да обработва до 50 хил. операции в секунда, а фондовите пазари и борсите, както и мрежите за интернет на нещата (IoT) се нуждаят от стотици хиляди транзакции в секунда.

За да отговори на тези потребности, Виталик Бутерин, създателят на Ethereum, представи решения, които биха могли да ускорят значително блокчейн технологията, като оптимизират процесите. Става дума за Shrading и Plasma, които вече се изпробват в тестовата мрежа и по думите на Бутерин биха позволили на блоковата верига на Ethereum да поддържа широкомащабни децентрализирани приложения с милиони потребители..

Образно казано, Sharding ще позволи създаването на "клони" в основната блокова верига, които ще разполагат с група от собствени възли (нодове) за обработка на информация. Така няма да е необходимо цялата мрежа на Ethereum да обработва дадена транзакция, като по този начин се оптимизира процесът на потвърждаване.

Plasma пък работи подобно на Lightning Network на Bitcoin и позволява обработването на микротранзакции чрез създаването на допълнителни мрежи в рамките на основната.

Според Бутерин всяко от тези решения може да умножи броя на транзакциите с 1000.

"В крайна сметка, ако погледнете математиката, подобренията на скалируемостта се умножават едно с друго. Така че синергията между тях ще умножи мащабируемостта на Ethereum с 10 хил. и блокчейнът ще бъде достатъчно мощен, за да се справи с повечето приложения", обяснява той.