Застрахователите са вдигнали капитала си с 10.8 млн. лв. за година

Повишени са и техническите резерви, с които се покрива риск по застраховки за 7.6 млрд. лв.

Застраховката "Гражданска отговорност на автомобилистите" продължава да е с най-голям дял в премийния приход на компаниите
Застраховката "Гражданска отговорност на автомобилистите" продължава да е с най-голям дял в премийния приход на компаниите    ©  Георги Кожухаров
Застраховката "Гражданска отговорност на автомобилистите" продължава да е с най-голям дял в премийния приход на компаниите
Застраховката "Гражданска отговорност на автомобилистите" продължава да е с най-голям дял в премийния приход на компаниите    ©  Георги Кожухаров

Застрахователните компании в България са увеличили собствения си капитал с 10.8 млн. лв. за последната година до над 2 млрд. лв., показва статистиката на Българската народна банка (БНБ) към юни 2018 г. Увеличава се и размерът на заделените технически резерви, които на годишна база са с 261.7 млн. лв. повече, до общо 4.422 млрд. лв. С тях се покрива риск по полици, с които е събран премиен приход от 7.6 млрд. лв., става ясно още от статистиката.

Резултат от регулаторния контрол

По-доброто капитализиране на застрахователите идва след две поредни секторни проверки, приключили с набелязване на уязвимите точки при някои от 43-те компании на пазара. Там, където имаше съмнения за подценяване на техническите резерви, последва допълнително подсигуряване с ресурс за реакция при материализиране на застрахователни рискове. Отделно от това компаниите започнаха по-активно да диверсифицират дейността си, която е доминирана от задължителната застраховка "Гражданска отговорност за автомобилистите".

Според статистиката на БНБ застрахователните дружества управляват 7.6 млрд. лв., което е с 320.5 млн. лв. повече спрямо същия период на миналата година. В сравнение с първото тримесечие на годината обаче това е със 119.8 млн. лв. по-малко и се дължи основно на понижение в прихода от общото застраховане. В края на юни постъпленията от него възлизат на 5.525 млрд. лв. при 5.689 млрд. лв. в края на март тази година.

В същото време животозастраховането продължава да расте, като активите на 12-те дружества, специализирани в него, се увеличават със 141.9 млн. лв. до 1.936 млрд. лв. на годишна база, което е скок със 7.3%. Спрямо предходното тримесечие подобрението е с 2.2% или с 44.8 млн. лв.

Още наблюдения

Разбивката на БНБ показва, че привлечените през премийния приход по сключените застраховки средства застрахователите влагат в ценни книжа, основно ДЦК и корпоративни облигации (47.3%), акции (13.2%), вземания от застрахователни операции (10.4%), депозити (8.3%) и други (например имоти) - 20.8%.

Любопитни са данните за задълженията на застрахователите към нерезиденти, тъй като някои от регистрираните у нас компании са активни и на други пазари освен българският. Според информацията на БНБ в края на юни задълженията намаляват с 35.1 млн. лв. до 1.404 млрд. лв. на годишна база. А неотдавна от решения на КФН стана видно, че една от най-големите застрахователни компании, "Лев инс", смята да предлага застраховки в Норвегия, което е показателно за нестихващия апетит към възможностите в чужбина.