Какво показва отчетът на Blackrock за борсите

Инвеститорите са изтегляли средства от активи като акции и облигации в търсене на ликвидни активи и кеш

Blackrock обяви финансовите си резултати за първото тримесечие на 2020 г. през миналата седмица, а отчетът се чакаше с нетърпение. Анализатори и инвеститори винаги са следели с повишено внимание как се справя най-голямото дружество за управление на активи в света, а сега нетърпението им беше още по-голямо заради кризата около коронавируса.

Спад на активите, но не и на потоците

Средствата под управление са паднали с близо 1 трилион долара до 6.47 трилиона заради резкия срив на пазарите през първото тримесечие. Нетните потоци от клиенти обаче остават положителни, но най-вече заради трансформиране на рискови активи към парични и ликвидни средства.

През първите три месеца на годината паричните потоци към продукти на компанията са 75 млрд. долара, а изтеглените средства са за 40 млрд. долара. Повечето от тях се дължат на институционални клиенти в началото на кризата. Така Blackrock завършва тримесечието с 35 млрд. долара позитивни парични потоци благодарение основно на инвестициите в продукти (финансови инструменти) като алтернативни деривати за минимизиране на риска, устойчивите и специализирани iShares ETF-и и платформата за активно управление на финансови портфейли Aladdin. Интересно е, че продуктите в инструменти с фиксирана доходност (облигации) също отчитат отлив на средства - 35 млрд. долара. В резултат на спада на активите и пазарите пада и печалбата на Blackrock - с 200 млн. долара до 806 млрд. долара.

Кой ги дава

Анализаторската компания Morningstar публикува доклад, в който показва реакциите на различните демографски групи. Интересното в този анализ е, че мъжете и жените, които наближават пенсионната си възраст или очакват да се пенсионират в следващите 5-10 години, са изтеглили капитал от пенсионните си фондове, докато най-значителни са потоците към фондове тези, които очакват да се пенсионират след 2060 г. Макар този анализ да показва известни нива на стрес у инвеститорите, които наближават пенсионна възраст, младите инвеститори приемат тази криза като възможност.

На същото мнение е изпълнителният директор на компанията Лари Финк, според когото тя е в по-добра позиция от всякога и очаква да излезе по-силна от рецесията. Според него инвестициите в устойчиви бизнеси и активности ще достигнат 1 трлн. долара до края на десетилетието. Все пак има и друга причина за оптимизма на изпълнителния директор по време на кризата. Blackrock е основен помощник за изпълнението на огромните покупки на финансови инструменти от страна на Федералния резерв, чиито програми стартираха основно през април, тоест не са отразени в настоящия отчет, но със сигурност ще присъстват в следващия.