Кои страни са изложени на риск от преждевременно свиване на разходите

Някои държави ги затягат твърде много и твърде рано

От 21-те икономики, включени в прогнозите на МВФ, само пет ще излеят повече пари тази година от миналата.
От 21-те икономики, включени в прогнозите на МВФ, само пет ще излеят повече пари тази година от миналата.    ©  Reuters
От 21-те икономики, включени в прогнозите на МВФ, само пет ще излеят повече пари тази година от миналата.
От 21-те икономики, включени в прогнозите на МВФ, само пет ще излеят повече пари тази година от миналата.    ©  Reuters

Бюджетните дефицити на правителствата по света ще нараснат до 8.5% от глобалния брутен вътрешен продукт през тази година, според нови прогнози на МВФ. Сметката възлиза на над 7 трлн. долара в червено. Забележителното е, че и това може да не е достатъчно.

Много икономисти припомнят последиците от световната финансова криза, когато възстановяването беше затруднено от драстичния завой към фискална предпазливост. Тогава икономистите се тревожеха за повишаването на лихвените проценти и разяждащия ефект от нарастващото кредитиране. Сега същите икономисти разглеждат ниските нива на лихвите като част от живота и се притесняват от ефекта на твърде ниското ниво на кредитиране. "С лихвените проценти на исторически ниски нива най-умното нещо, което можем да направим, е да действаме мащабно", каза Джанет Йелън, новият американски финансов министър.

Аритметиката на дефицитите и растежа е плашеща. Да предположим, че една държава е имала дефицит от 1 трлн. долара през 2020 г. и повтори същото и през тази година. Как огромният фискален стимул би допринесъл за икономическия растеж през 2021 г.? Отговорът е никак. За да допринесе за растежа, дефицитът не може просто да бъде голям. Трябва да е по-голям в сравнение с предходната година.

Малко правителствата ще имат успех

Малко правителства ще се справят с това препятствие. От 21-те икономики, включени в прогнозите на МВФ, само пет ще излеят повече пари тази година от миналата (измерено в местните им валути, при постоянни цени). Останалите ще приложат някакво фискално затягане. Бюджетният дефицит на еврозоната ще намалее с 2.5%; в Япония - с 5.2%. Затягането ще бъде още по-голямо в Бразилия.

Фискалната консолидация би била добре дошла, ако отразяваше силно икономическо съживяване. Но въпреки че тази година много страни ще растат бързо, възстановяванията им няма да бъдат безпроблемни. Един показател за проблемите на възстановяването е разликата между нивото на продукцията, което сега предвижда МВФ за годината, и това, което очакваше за 2021 г. преди COVID-19. БВП на Япония през тази година ще бъде с 3.4% по-нисък от предпандемичните прогнози на МВФ за 2021 г .; недостигът в еврозоната е 6.1%. Взети заедно, мащабът на затягане на разходите и недостигът на БВП разкриват колко е предразположена една държава за строги икономии. Графиката показва кои държави имат най-голяма нужда от фискална подкрепа и кои държави намаляват разходите.

Някои икономики може да се наложи да приемат доста строги икономии, за да се справят с нарастващата инфлация или да запазят стабилността на икономиката. Саудитска Арабия ще трябва да съкрати бюджета си, ако цените на петрола останат около 50 долара; в противен случай големият фискален дефицит може да окаже натиск върху курса на реала към долара. Други страни страдат от високи нива на валутен дълг. Тук фискално по-разхлабените правителства могат да предизвикат повишаване на местните си валути или да притиснат централните банки, които да разхлабят паричната политика, като по този начин понижат обменния курс. И двата изхода могат да увеличат тежестта на доларовия дълг до непоносими нива.

Но повечето държави в графиката имат ниска инфлация, плаващи валути и скромни нива на външния дълг. Например в Бразилия базовата инфлация е под 3%, а публичният дълг в чуждестранна валута възлиза само на 6% от БВП.

Най-изложената на строги икономии държава е Канада. Премиерът Джъстин Трюдо призова финансовия министър да "използва каквато и да е фискална огнева мощ в краткосрочен план", но също така и да "запази фискалното предимство на Канада", което вероятно включва желания от него кредитен рейтинг три пъти А (aaa). Южната му съседка изглежда по-малко двусмислена. МВФ смята, че дефицитът на САЩ ще се свие с 5.7% въз основа на настоящите планове. Но ако Конгресът приеме още 1.1 трлн. долара стимул, както предполага Goldman Sachs, федералният дефицит ще бъде приблизително толкова голям тази година, колкото и миналата, а БВП ще продължи да догонва нивата от преди COVID-19. САЩ има много фискални предимства и инструменти, за да се справи със ситуацията. Новото правителство, изглежда, възнамерява да ги използва.

2021, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved