Какво вълнува инвеститорите на глобалните пазари през 2021 г.

Анализът на изпълнителния директор на "Експат асет мениджмънт" Даниел Дончев по някои от често задаваните въпроси

След хаотичната 2020 г. сега прогнозите какво ни предстои през 2021 г. са трудни. Всички са в очакване на икономическо възстановяване, но още няма яснота какво точно, с какъв темп и къде. Неизвестните са много, а това прави изготвянето на инвестиционна стратегия сложно. Изпълнителният директор на "Експат асет мениджмънт" Даниел Дончев предлага своя поглед за това какви ще бъдат основните движещи сили на пазарите и кои са активите с потенциал за доходност.

Надценени ли са глобалните пазари на акции?

Всеки ден инвеститорите си задават въпросa дали след забележителното поскъпване на пазарите на акции от най-ниските точки през март 2020 г. те са надценени. С традиционните начини за оценка, често изпращащи различни сигнали, няма лесен и еднозначен отговор.

Оценъчните съотношения (valuations) на фондовите пазари са различни през историческите периоди, защото финансовите променливи и икономическата среда се променят. В момента някои от традиционните съотношения като цена/печалба (P/E) и цена/счетоводна стойност (P/B) показват високи стойности, сравнени с историческите им нива.

Има строга историческа зависимост между съотношението P/E и нивата на лихвените проценти и по-голямата ликвидност в системата. В момента лихвените равнища са рекордно ниски, а ликвидността е на рекордно високи нива, което означава, че по-високи съотношения са донякъде оправдани. Някои анализатори напомнят, че тези съотношения се насочват към нива, на които са били по време на технологичния балон през 2000 г. За да направим надеждно сравнение, би трябвало да отчетем три основни разлики между този период и сегашната ситуация:

  • Нивата на лихвените проценти и доходността по държавните облигации на САЩ. Ако през 2000 г. доходността на 10-годишните държавни ценни книжа е 5-6%, то сега е близо 1.5%.
  • Различният етап на бизнес цикъла. В края на 90-те години този балон се формира в края на бизнес цикъла, а корпоративните печалби са близо до пика си. Точно обратното, в момента бизнес цикълът вече е достигнал дъното си.
  • Световните финансови пазари в момента работят в среда на огромна парична и фискална подкрепа с ниска инфлация. Това не беше така в края на 90-те години.

Традиционно пазарите на акции изпреварват реалната икономика с около 6-9 месеца. След периоди на силно нарастване на P/E, следва висок ръст на печалбите. Ние очакваме такъв да бъде случаят и през тази година - печалбите на компаниите да нараснат значително, като основната възвръщаемост при пазарите на акции да дойде точно от това.

Добър индикатор, който показва как са оценени пазарите на акции спрямо облигациите, е рисковата премия. Той дава информация каква възвръщемост биха имали пазарите на акции над тази на безрисковите държавни ценни книжа на база на текущите пазарни нива. В момента рисковата премия за американския индекс S&P 500 и европейския Eurostoxx 50 е близо до средните нива за последните десет години.

Друг показател е дивидентната доходност от акциите, сравнена с доходността по държавните облигации за основните пазари. През 2021 г. разликата е на по-високи нива от средните за последните 10 г., което е индикация, че акциите са по-атрактивни.

В обобщение, оценъчните съотношения са по-високи основно при някои големи технологични компании, докато тези на останалите акции на глобалните пазари не са неоправдани, особено при толкова ниски доходности при облигациите. Средата остава силно стимулираща за пазарите на акции и "Експат асет мениджмънт" не очаква възходящият тренд да приключи скоро. Той е вероятно да продължи, като технологочният сектор би останал на високи нива, а изоставащите сектори има сериозна вероятност да наваксат.

Ще продължи ли спадът на американския долар?

Няколко фактора бяха в основата на спада на щатския долар през последната година. След началото на пандемията Федералният резерв на САЩ следва силно стимулираща парична политика, по-агресивна в сравнение с останалите централни банки. Изкупуванията на ценни книжа са по-големи, а лихвените нива са вече близки до нулата. От централната банка индикираха, че ще толерират и по-висока инфлация през следващите няколко години. Това означава, че лихвените нива няма да се повишават скоро, а политиката ще остане стимулираща. Търговският и бюджетният дефицит в САЩ нараснаха значително след ситуацията с пандемията от Covid-19, което е негативна новина за зелената валута. Очакванията за постепенно по-силен и по-синхронизиран глобален растеж биха работили срещу долара, защото в такава среда той губи привлекателността си на сигурно убежище. В такава среда инвеститорите обикновено търсят експозиция в по-циклични валути и активи. Затова според "Експат асет мениджмънт" щатската валута е все още надценена спрямо някои валути, въпреки обезценката си през последната година.

Кои ще се представя по-добре - малките компании или гигантите?

Според проучване на Bank of America Merryll Lynch до повече от 300 глобални инвеститори ("Експат асет мениджмънт" е част от участниците) акциите с малка капитализация ще се представят по-добре от тези с голяма. Така са отговорили 68% от участниците. Защо мислят така, при положение че през последните няколко години акциите на по-малките компании изостанаха значително от тези на по-големите?

Съществува силна историческа зависимост малките компании да се представят по-добре от по-големите в началната фаза на възстановяване на цикъла. Това е така, защото бизнесът им е по-цикличен и е силно благоприятстван от икономическия растеж. Оценъчните им съотношения са по-атрактивни от тези на големите компании, като на сравнителна база са с близо 20% по-ниски от средните исторически нива. Очакваме по-малките компании да са по-малко уязвими от политиките на новия американски президент, който даде ясни индикации, че някои от големите компании биха били обект на по-стриктни регулации.

В обобщение, акциите на по-малките компании имат по-добър потенциал от тези на големите през следващата една година.

Кой клас активи ще се представи най-добре през 2021 г.?

В момента се намираме в началото на бизнес цикъла, като икономиките се възстановяват от тежката рецесия, причинена от пандемията. Централните банки на големите развити държави стартираха безпрецедентни мерки и продължават със стимулиращата си политика. Правителствата реагираха много бързо и решително с големи фискални пакети, които биха заместили част от загубата на доходи. Това е предпоставка за по-бързо връщане към нормалното състояние на икономиките. В момента акциите се търгуват на по-атрактивни нива в сравнение с облигациите. Всичко това означава, че инвеститорите с по-дълъг хоризонт и по-висок риск толеранс биха предпочели акциите пред облигациите.

Кои други класове активи биха били добра инвестиция? Ние от "Експат асет мениджмънт" вярваме, че суровините са добър избор. Кризата с коронавируса засегна пазара на суровини през 2020 г. Въпреки това вече наблюдаваме значително възстановяване, което започна през втората половина на 2020 г. Очакваме това да се засили още през 2021 г., когато световната икономика продължи да се възстановява от Covid-19. Един от основните двигатели на възстановяването идва от Китай, който увеличи вноса на петрол, метали и селскостопански стоки през 2020 г. Китайската фискална политика доведе до повече инвестиции в инфраструктура и увеличаване на търсенето на метали. Решителното намерение за по-екологично бъдеще от своя страна би увеличило значително търсенето на няколко ключови метала. В допълнение, по-слабият щатски долар и големите инфраструктурни проекти в глобален мащаб биха били попътен вятър за представянето им.

Представянето на ценните метали (злато, сребро) би било подкрепяно от много ниските лихви, нарастващите инфлационни очаквания и евентуалните конкурентни обезценявания от страна на основните централни банки.

Кои са основните рискове пред глобалните финансови пазари през 2021 г.?

Въпреки положителните очаквания за глобалната икономика и финансовите пазари, трябва да имаме предвид някои основни рискове през тази година.

Пандемията от Covid-19 все още не е под контрол. Ваксинирането започна в глобален мащаб, но се увеличават проблемите със снабдяването на ваксини, продължава скептичността на населението. Новите мутации с по-висок процент на разпространение могат да доведат до нова вълна от инфекции и ограничения по целия свят. Всичко това би оказало натиск върху икономите и би забавило възстановяването.

Геополитическите и търговските рискове ще бъдат важни теми и през т.г., по-конкретно отношенията между САЩ и Китай. Новата администрация на САЩ засега поддържа позицията на предишния кабинет и ще мине известно време, преди търговските отношения да се нормализират и санкциите да бъдат премахнати. Тепърва ще видим и резултатите от Брекзит за Обединеното кралство и глобалната икономика. Всякакви положителни новини от тези страни относно подпомагането на търговията и глобалната координация би смекчило тези рискове.

Друг основен риск може да дойде от Китай. През последните години Пекин е бил ключовият източник на отрицателни шокове за рисковите. В азиатската държава са затягали паричната си политика при първа възможност по време на икономическо възстановяване. Това се случи три пъти през последното десетилетие: 2010-2011, 2013-2015 и 2018. При всеки от тези случаи глобалните рискови активи понесоха загуби.

Потенциален проблем би могъл да дойде и при преждевременно прекратяване на фискалните стимули в глобален мащаб и по-специално в развитите икономики, където размерите им са безпрецедентни. Въпреки че икономиката е във фаза на възстановяване, по-ранното оттегляне на подкрепата на правителството би поставило под риск устойчивия ръст на икономиките.

Кои ще са активите - убежища през 2021 г. при негативни сценарии?

Доскоро държавните облигации на развитите държави бяха сред най-използваните активи за тази цел. В момента техните доходности са близо до нулата, а в Европа са дори отрицателни. Общият обем на облигации с отрицателна доходност се е увеличил от средно 200 млн. долара през 2014 г. до над 18 трлн. долара в края на 2020 г. Тези инструменти вече не изпълняват добре тази защитна роля, както е било в миналото.

Ето няколко други варианта за активи, които според "Експат асет мениджмънт" биха могли по-успешно да осигурят защита на портфейлите в тази ситуация:

  • Злато и благородни метали. Златото и някои други благородни метали са показали във времето защитните си възможности и вярваме, че могат да осигурят сигурност за инвеститорите при обръщане на пазарните тенденции. Представянето на цените метали ще бъде подкрепяно от много ниските лихви, нарастващите инфлационни очаквания и евентуалните конкурентни обезценявания от страна на основните централни банки.
  • Валути убежища. Алтернативна защита могат да са сигурни валути с отрицателна историческа корелация към основните индекси на акции. Такива са швейцарския франк (CHF) и японската йена (JPY), като те се разглеждат като убежище при силна волатилност и сътресения на пазарите и очакваме тази тенденция да продължи и през тази година.
  • Опции и фючърси. Дериватни инструменти като опции и фючърси биха осигурили защита, когато са комбинирани подходящо с експозицията в рискови активи.

Ще се повиши ли инфлацията?

Икономиките работят под нивата си на пълна заетост поради пандемията, като не очакваме те да се възстановят много бързо. Това ограничава на този етап вероятността за силен ръст на инфлацията в следващите 12 месеца.

В средносрочен и по-дългосрочен хоризонт нашите очаквания са за по-силен ръст на инфлацията, което би имало сериозно влияние върху представянето на различните класове активи. В Европа програмата за изкупуване на облигации беше разширена и ускорена. Паричната политика е подобна и в САЩ, като Фед стартира няколко програми за изкупуване на облигации и други активи. Натрупаните значителни държавни дългове се увеличиха още повече по време на пандемията. Един от малкото варианти за властимащите за устойчиво намаление на дълговете до по-нормални нива е увеличение на инфлацията на по-високи нива от текущите.

Голямата промяна в политиката на Фед е намерението да следва целево средно ниво на инфлацията за определен период. За разлика от предишните периоди, централната банка ще бъде склонна да толерира по-висока инфлация и лихвените проценти ще останат близо до нулата дори и при ръст на инфлацията над 2%. Това се случва за първи път в историята и много анализатори подценяват потенциалните ефекти. Евентуално по-слабият щатски долар би довел до ръст в цените на някои основни суровини, което също би имало инфлационен ефект.

Огромните фискални пакети в развитите икономики, както и инициираните инвестиции в инфраструктурни проекти биха повлияли положително на безработицата, покупателната способност на населението, частните инвестиции и като цяло на икономиките. Тези мерки биха имали малко по-дългосрочен ефект , защото традиционно те работят със забавяне във времето от няколко тримесечия. Пазарите започнаха да калкулират вече по-високата инфлация.

Ще продължи ли лидерството на технологичния сектор в САЩ?

През последното десетилетие представянето на щатския технологичен сектор беше забележително и акциите на тези компании поскъпнаха значително повече от останалите сектори. Основните причини за това са няколко:

  • Дългосрочният тренд на по-широкото използване на продуктите и услугите им в глобален мащаб. Този тренд се засили още повeче след настъпването на пандемията от Covid-19.
  • Ниският икономически растеж през годините след Голямата рецесия от 2008 г., в каквато среда инвеститорите са склонни да плащат премия за компании с по-високи приходи и печалби.
  • Лихвите бяха поддържани на ниски нива, а инфлацията беше много по-ниска от средните исторически нива. Това дава предимство на технологичните компании, чиито парични потоци са много по-напред във времето и ниските лихви и инфлация са добра новина за тях.

Няколко фактора биха поставили под риск лидерството на акциите на технологичния сектор в САЩ. Очакванията за по-висок глобален икономически растеж и инфлация през следващите години биха поставили под риск лидерството на акциите на технологичния сектор в САЩ - инвеститорите биха търсили възможности в сектори, по-силно положително повлияни от тези тенденции. А евентуалното по-масово ваксиниране на населението по света и постепенно връщане към нормалното би намалило "блясъка" и сравнителното предимство на технологичните компании.

Не очакваме сериозни спадове при технологичните акции, но вярваме, че лидерството им през 2021 г. е поставено под риск. Подходът на "Експат асет мениджмънт" към сектора е избирателен и предпочитаме компаниите с дългосрочно конкурентно предимство, като избягваме големите технологични гиганти, които са уязвими при по-големи държавни регулации и по-високи данъци от страна на новия американски президент.

Криптовалутите ли са новите пари и могат ли да се използват за съхранение на стойност?

След достигането на нови рекорди в цената на биткойна се появиха отново мнения, че "дигиталните валути" са новите пари и ще започнат да се приемат и използват масово, както и ще имат статут на съхранение на стойност. Дали това ще се случи? Според "Експат асет мениджмънт" отговорът е НЕ.

Всяко нещо, за да съществува като пари, би трябвало да отговаря на няколко условия: да бъде прието от широката общественост като средство за размяна, да бъде счетоводна единица, кaкто и да може да се използва за съхранение на стойност. Криптовалутите не изпълняват нито едно от тях задоволително и особено последното. За да бъде даден актив надеждно съхранение на стойност, то той би трябвало да бъде ликвиден, общоприет и със стабилна (нисковолатилна) стойност. Погледнато исторически, златото има доказан опит като актив, който запазва стойност. То се поддържа и широко от централните банки като част от официалните им резерви. Същото не може да се каже за крипровалутите. За сравнение, биткойнът е над 5 пъти по-волатилен от златото.

Ограниченото предлагане на криптовалути е друг голям проблем за тях. Максималният брой биткойни, които някога могат да бъдат добивани са 21 милиона. Ако някога биткойнът (или всяка друга криптовалута) стане законно платежно средство, фиксираното предлагане на "пари" би гарантирало големи спадове на общите ценови нива - нито една държава не би толерирала това.

Засега пазарът на криптовалути не е особено регулиран, но централните банки много лесно могат да променят това, още повече че криптовалути също могат да се използват за незаконни транзакции, пране на пари и др. Защо в такъв случай се покачва цената на биткойна? Единствената причина е, че купувачите плащат текущата цена, защото вярват, че следващият купувач ще плати още по-висока. С други думи, както при всички предишни мании, пазарът на криптовалути работи по подобен начин: увеличаване на търсенето води до недостиг и повишаването на цените на криптовалутите, което от своя страна води до нови покупки. Проблемът е, че този процес лесно може да се обърне.

Според нас биткойнът и другите криптовалути не са новите пари, както и не са надежден инструмент за съхранение на стойност. Инвеститорите могат да използват цената на криптовалутите като показател колко спекулативно са настроени пазарните участници, но не е добре да ги търсят за дългосрочна инвестиция.

Оповестяване на риска

Този материал има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Взети са всички необходими мерки, за да се гарантира прецизността на съдържанието, но при никакви обстоятелства авторите не носят отговорност за това съдържание и не поемат обезщетения към получателите или трети страни по отношение на прецизността, пълнотата и/или коректността на информация, включена в материала. Инвеститорите трябва да имат предвид, че прогнозите не са сигурен показател за бъдеща доходност. Миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки като резултат до значителни загуби. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният размер на вложените средства. Инвестициите в дялове на договорен/борсово търгуван фонд или чрез индивидуална инвестиционна сметка не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или с друг вид гаранция.