Какво става на финансовите и криптопазарите

Мнения: Какво да очакваме от фондовите борси и как да реагираме

"Капитал" разговаря с представители на финансовия сектор в България за бъдещето на глобалните пазари и какво да правим в тази ситуация

Вече няколко седмици фондовите борси и пазарите не могат да спрат движението си надолу. Инвеститорите разпродават практически всякакви активи - от рисковите акции и криптовалути до считаните за по-сигурни злато и държавни облигации. В основа на това е започналото затягане на монетарните политики на централните банки. "Капитал" разговаря с представители на финансови сектор в България за бъдещето на глобалните пазари, като зададохме три еднакви въпроса на Галина Зайцева, брокер в "София интернешънъл секюритиз" и на портфолио мениджъра в "Елана фонд мениджмънт" Тихомир Каунджиев. Интервюто с професионалния инвеститор Красимир Атанасов е взимано отделно.

  • 1. Очаквате ли още по-голям спад на пазарите, ще има ли спад от 20 и повече процента на международните борси?
  • 2. Колко дълго очаквате да продължи движението надолу?
  • 3. Кои сектори ще бъдат най-засегнати и от кои може да се очаква по-добро представяне?

Галина Зайцева, брокер в "София интернешънъл секюритиз"

Усещат се първи индикации за мечи пазар

1. Мисля, че някои брокери вече усещат първите индикации на пазар, а именно - двуцифрени спадове в стойностите на основните борсови индекси и отделни компании (над 20%), висока волатилност и промяна в основните лихвени проценти от страна на централните банки. В исторически аспект е доказано, че една пандемия или геополитически конфликт директно допринася за обръщането на пазара. Много от тези фактори са налице към днешна дата, но аз не бих бързала да правя заключения.

Мисля, че първите изводи ще може да направим към края на 2022. Най-вече смятам, че голямо влияние на пазарите биха оказали положително или друго развитие на военния конфликт в Украйна. Също така трябва да се проследят и първите фундаментални сигнали, а именно негативно представяне на компаниите в малко по-продължителен период. Движенията в продажбите и склонност към емитиране на дългове. Смятам, че към края на 2022 г. ще има по-голяма яснота дали сме в мечи пазар или не.

2. Отговорът се крие в отговора на първия въпрос, смятам, че към края на тази година ще има по-ясна картина.

3. Определено наблюдаваме смяна на фокуса при пазарите. Темата за ковид-19 е изместена от темата за инфлацията. Паричните политики на централните банки също остават на фокус, като до голяма степен остават непредвидими. От една страна са очакванията икономиките да започнат своето възстановяване от ковид кризата, но в комбинация с високите нива на инфлацията и опасенията от идваща рецесия дават абсолютно нова макрорамка.

Геополитическите проблеми, засягащи най-вече Европейския регион, от една страна, допринасят за по-бавното му възстановяване, от друга страна, правят политиките на европейските централни банки абсолютно непредвидими.

Голям потенциал виждаме във високооборотните стоки и услуги, също така нецикличните сектори. Добри примери са Procter & Gamble Company, Coca-Cola, Johnson & Johnson, Nestle, Nike. По-добро от пазара представяне очакваме и в сектори, свързани с грижите за здравето и здравеопазването.

Енергийният сектор продължава своя подем, воден най-вече от разразилия се военен конфликт на територията на Украйна. Суровините и производството (особено на селскостопанска продукция) също ще продължат да бележат ръстове по същата причина. За момента най-силно в негативен аспект са повлияни цикличните сектори, компаниите в сектора на туризма и транспорта.

Тихомир Каунджиев, портфолио мениджър в "Елана фонд мениджмънт"

Най-големият страх е от икономическа стагнация

1. Въпреки спадовете на глобалните индекси от началото на годината не виждам висока вероятност да видим истински мечи пазар в близките месеци. Движението на основните индекси има характеристиките на нормална корекция на фона на значителното повишение, на което бяхме свидетели от края на март 2020 до края на 2021 г. Разбира се, ситуацията на несигурност в световен мащаб остава и имаме множество геополитически рискове, за които не е ясно доколко могат да влошат пазарните очаквания. На първо място, високата инфлация принуди централните банки да преобърнат политиката по отношение на лихвените нива, което беше очаквано от участниците на финансовите пазари, но прекалено бързите темпове на повишение на основните лихви създават опасения за по-силно и негативно отражение на лихвите върху бъдещите корпоративни печалби. В момента най-големият страх на инвеститорите е това, че по-високите стъпки на повишение на лихвите от страна на Федералния резерв могат да предизвикат икономическа стагнация в глобален мащаб.

2. За момента считам, че е вероятно да сме видели голяма част от потенциала на корективното движение на пазара. Разбира се, съществува и риск да видим нови спадове, вземайки предвид високата волатилност на пазарите на лихвени проценти. През следващите месеци има вероятност да видим ситуация на стабилизация на цените и дори значително възходящо рали при индексите на акциите. При ситуация на допълнително влошаване на очакванията за растежа на икономиката бихме станали свидетели на нови спадове в нивата на основните международни борсови индекси.

3. Очаквам добро представяне при акции на компании от секторите, свързани с производство на суровини и енергия, също така считам, че акциите от финансовия сектор имат потенциал за стабилно и позитивно представяне. Вероятно най-засегнати от корекционни движения биха били акциите на компании от информационните технологии, потребителските услуги и индустриалното производство.

Красимир Атанасов, професионален инвеститор

Следете поведението на пасивните фондове в акции за изтичане на капитали от тях

Какви са и ще са ефектите на пазарният спад по борсите и криптосрива върху глобалната икономика и финансите, какво може да повлекат те след себе си. Колко ще е дълъг този спад?

До някаква степен пазарите започват да спадат преди забавянето на икономиката и се приемат за индикатор. Друг е въпросът какво точно предвиждаха те по време на на пика през 2000, 2007 и 2021 г.? Федералният резерв смята т.нар. ефект на богатството (измерван през покачване на акциите) като позитивен за ръста на икономиката и често намираше място в техните речи, но доколкото го има, той по-скоро е пренебрежимо малък. Тази година по-важните неща са свързани с инфлацията, покачване на лихвите, обръщане на лесните пари, липса на фискална подкрепа, ковид, скъсаните вериги на доставки и ударът на тези фактори по икономиката.

Криптосекторът не оправда очакванията на мнозина, че е убежище, дори, напротив,той се движи почти в пълен синхрон с движенията на технологичните акции. През тази година като цяло е характерно, че трудно могат да се намерят убежища предвид всеобхватният балон,сервиран ни от централните банки. Според мен предвид надценените пазари и рецесионните очаквания за развитие на икономиката този процес не е приключил и ще се пренесе и догодина.

Появиха се опасения и аналогия с финансовата криза от 2008 и фалита на Lehman Brothers. Може ли да се говори за такава - какви са разликите и приликите?

Моят кръстоносен поход за излизане наяве на катастрофалните политики, провеждани от централните банки, продължава. Удивително разхлабените мерки по отношение на ливъриджа на банките и многогодишните ниски лихвени проценти до 2007 г., поддържани от централните банки, доведоха до огромни дисбаланси в банковия сектор и имотите. Сметката не закъсня и последиците бяха не само за тези сектори, но и за цялата икономика. 2021 беше година на огромни фискални и монетарни стимули, а последиците от това мисля, че вече са ясни за всички.

Централните банки бяха пожарникарят, който наливаше бензин в огъня и ви успокояваше, че той сам ще си изгасне. И така за няколко месеца от "преходна" инфлацията стана почти двуцифрена. Дългите години лесни пари и ниски лихви доведоха до огромни диспропорции в икономиката, неефективно използване на ресурсите, зомби компании, инфлация на активите и инфлация на стоките и услугите. Рецесия не е само дума в речника, но надали е желаният лек за инфлацията. Сегашният балон е много по-голям и всеобхватен, не мисля, че ще има само един Lehman. Индексът на непечелившите компании вече реализира 60-70% спад.

Това, което постигнаха централните банки, беше да умножат проблема с неравенството. Дълги години ниските лихви обогатиха хората, които имат финансови активи, сега инфлацията удря най-неравнопоставената част от нашето общество. Надявам се, никой няма съмнение до какво води това.

Какво да правим в тази ситуация?

По-активните в инвестиционния свят нека да гледат спредовете между ДЦК и корпоративните облигации. Все още фалитите на компаниите са на много ниски нива, а промяна в тези очаквания ще бъде предвестник. По отношение на акциите следете отблизо активите на пасивните инвестиционни фондове. Те взеха голям дял от активите на активните и ако започнат да излизат пари и от тях, то може да наблюдаваме ефекта на снежната топка надолу по хълма.

Мненията имат аналитичен характер и не са препоръка за покупко-продажба на ценни книжа

Все още няма коментари
Нов коментар