Коронавирус в България и по света
Коронавирус в България и по света
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
9 мар 2007, 0:00, 2807 прочитания

Как да се конкурираме в ЕС Над 1.2 млрд. евро за инвестиции в човешки капитал

Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" предвижда финансиране и за бизнеса

 • LinkedIn
 • Twitter
 • Email
 • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

  Дарение
  Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Вестник "Капитал" продължава рубриката "Как да се конкурираме в ЕС". Тя стартира през ноември 2006 г. в брой 44 на вестника. Съвместно с Министерството на икономиката и енергетиката представихме оперативната програма "Конкурентоспособност", която е изцяло насочена към финансиране на малки и средни предприятия (МСП) и е с бюджет 1.3 млрд. евро.

В четири поредни броя на "Капитал" съвместно с екип от експерти на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) представяме приоритетите на оперативната програма "Развитие на човешките ресурси". В нея е концентриран над 1.213 млрд. евро финансов ресурс, като 85% са предоставени по линия на Европейския социален фонд, а останалите 15% са от държавния бюджет. Това е втората от седемте оперативни програми, по които България ще усвоява средства от структурните и Кохезионния фонд на ЕС от 2007 г. до 2013 г.

Акцентът в този брой е върху възможностите, които предоставя оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" на бизнеса за повишаване на неговата конкурентоспособност.


По производителност на труда България е на едно от последните места в ЕС въпреки стабилния ръст на икономически растеж, който се наблюдава през последните няколко години.


Една от причините е ниската степен на участие в различни форми на повишаване на квалификацията чрез системата за учене през целия живот. Сред факторите, които оказват значително влияние върху равнището на производителността на труда и адаптивността на заетите лица, са липсата на адекватни познания по информационни и комуникации технологии и чужди езици, както и нис­ките разходи на предприятията за продължаващо професионално обучение. Все по-ясно се очертават диспропорциите в съотношението търсене - предлагане на пазара на труда. Изиск­ванията на бързо променящия се бизнес сектор се разминават с качеството и структурата на предлаганото образование.

Поради тази причина в приоритетно направление 2 "Повишаване на производителността и адаптивността на заетите" на оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" е предвидено финансиране за подпомагане на българските предприятия в три основни насоки:

- повишаване на адаптивността на работната сила- насърчаване на гъвкавостта на пазара на труда

- подобряване на условията на труд в предприятията.

Как да кандидатстват фирмите

Фирмите могат да кандидатстват за включване на техните работници и служители в курсове за квалификация и преквалификация, за обучение по чужди езици и информационни и комуникационни технологии, както и обучение, свързано с въвеждането на нови технологии и машини в производствения процес. За тези типове дейности са предвидени над 140 млн. евро за седемгодишния период на програмата от 2007 до 2013 г.

Работодателите ще получат финансиране и за въвеждането на нови и иновативни модели за организация на труда в предприятията и разработване на организационни стратегии за управление на човешките ресурси, гъвкави форми на заетост и насърчаване на мобилността на работната сила. В рамките на това направление бизнесът ще бъде подпомогнат с около 28 млн. евро. Предвидено е финансиране за споделяне на едно работно място, работа на непълно работно време, ротация на работното място, работа на плаващо работно време, както и насърчаване на дистанционната работа.

Работодателите ще бъдат насърчавани да наемат хора от различни региони, като се предоставят стимули, свързани с осигуряване на транспорт до работното място. Стимули са предвидени и за работниците и служителите за участие в програми за придобиване на следдипломна квалификация.

Програмите и проектите, които са свързани с квалификацията на работниците, управлението на човешките ресурси и гъвкавостта на пазара на труда, ще се реализират чрез Агенцията по заетостта по предварително оповестени на заинтересуваните страни процедури и правила.

Финансиране за подобряване условията на труд

Основните проблеми на значителна част от българските фирми са остарелите производствени процеси и технологии в резултат от липсата на достатъчен ресурс, научноизследователска и развойна дейност и фрагментираност на отраслите, които водят до влошени условия на труд и уязвимост от страна на конкурентите от общия европейски пазар. Технологичните процеси, машини и съоръжения в предприятията трябва да отговарят на минималните изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при работа и на съществените изисквания към продуктите. Независимо от липсата на достатъчен финансов ресурс в редица случаи прилагането на технически решения и внедряването на нови технологии, както и осигуряването на ново работно оборудване е единствената ефективна мярка за защита на работещите и подобряване на качеството на труд и живот. За постигането на тази цел оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" разполага с ресурс над 20 млн. евро и ще подпомага дейности за подобряване на условията на труд в предприятията, които са свързани с:

- реконструкция и модернизация на съществуващи обекти

- внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии, машини и съоръжения

- обезопасяване на машини и съоръжения и други.

Превантивните системи за мониторинг и контрол на рисковете за здравето и безопасността на работното място и прилагането на стандарти за управление на дейността по безопасност и здраве на работното място ще подпомогнат българските работодатели да модернизират организацията на труда и успешно да управляват промените и развитието на предприемаческата култура и поведение. Дейностите в тази насока, които ще бъдат подкрепени от оперативната програма, предвиждат специални програми за:

- изграждане на интегрирани системи за управление на дейността по безопасност и здраве при работа

- разработване на стандарти за качество в дейността по безопасност и здраве при работа като част от системата за качество в предприятията

- усъвършенстване на системата за оценка и контрол на професионалните рискове чрез прилагане на секторни и иновативни подходи

- разработване на инструменти за мотивация към повишаване на качеството на труд.

Фирмите могат да получат финансиране и за развитие на системи за корпоративна социална отговорност и въвеждане на изискванията на социалните стандарти в предприятията, което има за цел да подобри условията на труд, а работните места да станат по-привлекателни и по-конкурентоспособни.

Програмите и проектите за подобряване на условията на труд в предприятията ще бъдат реализирани от фонд "Условия на труд" по предварително оповестени на заинтересуваните страни процедури и правила.

* Авторът е директор на дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" в МТСПОпитът на държавите от ЕС

Приоритетно направление 7 "Транснационално и междурегионално сътрудничество" на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" предоставя възможност на предприятията да обменят опит с колегите си от други страни - членки на ЕС, чрез обмяна на идеи, знания, ноу-хау, персонал, съвместно разработ­ване, изпълнение и финансиране на проекти, при които може да се очаква добавена стойност, ще се стимулират и подкрепят иновациите, ще насърчава разпространението и трансфера на иновативни резултати в практиката. За този приоритет са предвидени над 24 млн. евро и ще се финансират следните типове дейности:

- наблюдение, проучвания и изследвания на развитието в други страни членки или други държави, включително посещения и обмяна на служители

- извършване на оценки, партньорски проверки, изследване на показателите за напредъка в отделни практики в други страни членки или други държави

- разпространение и обмяна на информация, добри практики и опит

- обмяна на ръководители на програми и проекти, служители, обучаващи, обучаеми, представители на заинтересувани страни

- внасяне, трансфер и адаптиране на модели и практики от други държави

- съвместно или координирано развитие, изпробване или валидиране на услуги, продукти и помощни системи и др.

Програмата за подкрепа на транснационалното и междурегионалното сътрудничество ще се реализира от МТСП по предварително оповестени на заинтересуваните страни процедури и правила.

Информацията за конкретните правила и процедури за кандидатстване, съответните срокове и възможности ще бъде своевременно оповестявана на интернет страницата на управляващия орган на оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" http://ef.mlsp.government.bg.
Сближаване между бизнеса и образованието

Голяма част от оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" би трябвало да се разглежда като средство за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика. Особено в тази част, която е свързана с подобряване качеството на работната сила чрез квалификация и образование. Надявам се, че чрез предвиденото в програмата ще може да се направи съществена стъпка към сближаване на позициите на бизнеса и образователната система по отношение качеството на работната сила. Качеството на образованието и квалификацията на работната сила изостават от изискванията на бизнеса. Това е всеобщ проблем, не е типичен само за България, но в България ще е още по-силен в следващите месеци и години. Причината е, че този проблем е силно изострен в абсолютно всички сектори на икономиката и има сигнали, че ще се налага внос на квалифицирана работна ръка. Ето защо е много важно записаните в програмата приоритети и операции да намерят реализацията си, защото е много по-изгодно и по-ефективно да развиваме нашите собствени кадри. В програмата са предвидени специално средства за стимулиране на научната и развойната дейност и връзките й с бизнеса. Целта е създаване на икономика на знанието. На практика в България в последните години иновациите не се развиват. Затова се надявам, че програмата ще подкрепи и така необходимите иновационни посредници, които скъсяват връзката между науката и бизнеса.

Васил Радойновски, управител на "Индустриконсулт", СофияСтимули за центровете за професионално обучение

На много места в страната технологичните съоръжения в производствените предприятия се нуждаят от обновяване чрез въвеждане на машини с компютърно управление за автоматизиране на технологичните процеси, за да повишат своята конкурентоспособност на европейския пазар. Силата на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" е в нейната мащабност и действие в няколко взаимосвързани направления:

Първо - финансира закупуване на ново оборудване, което ще повиши качеството на произведените стоки от една страна и ще съкрати времето за тяхното производство.

Второ - осигурява средства за преквалификация на наличния човешки потенциал

Трето - финансира развитието на центровете за професионално обучение, където ще получат преквалификация както работещи, така и безработни лица, които ще придобият компетенции, адекватни на потребностите на пазара на труда. В центровете ще бъдат обхванати лица в трудоспособна възраст, които ще получат възможност за реализация и перспектива за развитие на техния собствен потенциал.

Стимулиране на партньорството между фирмите и центровете за професионално обучение е друг силен момент на програмата. Обучението се води от квалифицирани преподаватели, доказали се в своята област, а практическите занятия се провеждат при реални условия в производствените помещения на фирмите, което скъсява времето за адаптация на обучените лица и естественото им включване в производствения процес.

Сийка Хованесян, ръководител на Центъра за професионално обучение БИЦ-ИЗОТ АДКореспондира с концепцията за учене през целия живот

Бизнесът очаква старта на всички оперативни програми, в това число и "Развитие на човешките ресурси", и залага на тях като на инструмент, с който да оптимизира цялостния работен цикъл. Тенденциите, особено в последните месеци, са недвусмислени, че фирмите приоритетно започват да инвестират време и ресурси за обучението на служители, които да се занимават както с подготовката, така и с реализацията на проекти в рамките на структурните и Кохезионния фонд на ЕС.

На практика тези мерки като фокус на действие не се отличават съществено от предприсъединителните програми, които имаха за цел да изградят предпоставки за устойчивото развитие на икономическите структури чрез постигането на синергиен ефект между инвестиции както в материални активи, така и в човешки ресурси.

Важното в случая е сравнително бързото изграждане на добре подготвен оперативен ешелон най-вече на средно ниво и създаването на предпоставки, еднакво стимулиращи както работодателя да инвестира в служителите си, така и служителя да бъде мотивиран. Основни приоритети са създаване на повече и по-добри работни места, повишаване на адаптивността, мобилността и конкурентоспособността на работната сила. Това кореспондира с пълна сила и към актуалната в ЕС концепция за учене през целия живот.

Програмата в крайния й вид, приета от МС, е доста обхватна и позволява много възможности както при търсенето на работна сила, така и при формирането динамиката на доходите. По-скоро е въпрос на качествено подготвени проекти, а не на търсене на органичения и рестрикции.

Владимир Зиновиев, управител на "Смарт консултинг груп"Бизнесът пита

- Кой ще управлява средствата за подпомагане на бизнеса и каква е процедурата за кандидатстване по оперативната програма "Развитие на човешките ресурси"?

Средствата ще бъдат управлявани от управляващия орган на оперативната програма, който ще отговаря за ефективното и правилно разходване на една значителна част от средствата от Европейския социален фонд за България. За управлението на приоритетни направления 1 и 2 управляващият орган е делегирал съответните функции на Агенцията по заетостта в качеството й на междинно звено на оперативната програма.

Подробни указания за процедурата за кандидатстване ще бъдат публикувани след одобрението на оперативната програма от Европейската комисия в Брюксел. Важно е да се знае, че цялата процедура ще се провежда съгласно изискванията на българското законодателство и всички необходими документи ще се изготвят на български език.

- Има ли ограничения и кои предприятия могат да кандидатстват за финансиране от оперативната програма "Развитие на човешките ресурси"?

Оперативната програма е насочена към осигуряване на целенасочени инвестиции в човешки капитал за всички заети лица на пазара на труда, както и за подобряване на условията на труд във всички предприятия. Средствата по програмата са предназначени за хората, за повишаване на техните умения и потенциал на пазара на труда. Това включва и мотивиране на самите работодатели да повишават квалификацията на работниците и служителите си, като се възползват от възможностите за финансиране, които им предоставя оперативната програма. В този контекст програмата ще бъде достъпна до всички работодатели, желаещи да инвестират в своите работници и служители и в себе си включително.

- Могат ли работодателите да участват със собствени средства в реализацията на проектите, финансирани от оперативната програма "Развитие на човешките ресурси"?

Когато проекти се реализират от работодатели, е предвидено те да участват със собствен финансов принос. Неговият размер ще е различен в зависимост от конкретния проект. Тези и други важни детайли, свързани с допустимостта на дейностите за финансиране, ще бъдат обсъдени на заседание на Комитета за наблюдение на оперативната програма преди нейното стартиране.

Дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" в МТСП

 • Facebook
 • Twitter
 • Зарче
 • Email
 • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

  Дарение
  Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Търговецът и производител на биохрани Яни Драгов: Ръст 30% в онлайн продажбите, в магазините нагоре-надолу с 10% Търговецът и производител на биохрани Яни Драгов: Ръст 30% в онлайн продажбите, в магазините нагоре-надолу с 10%

Действам предпазливо и не наемам нови хора, а в краен случай бих намалил работното време, вместо да освобождавам служители, казва собственикът на "Смарт органик"

28 мар 2020, 3591 прочитания

С 3D принтери срещу вируса 1 С 3D принтери срещу вируса

Български доброволци започнаха производство на шлемове за медицински лица чрез 3D принтери

27 мар 2020, 3843 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
 • Допълнителни издания
 • Остъпки за участие в събития
 • Ваучер за реклама
Още от "Предприемач" Затваряне
Пари за земя без плевели и камъни

Само регистрирани производители ще получат през 2007 г. субсидии за обработени земеделски площи

Още от Капитал
Шокът понякога ражда успех

Има примери, че настоящата криза подобрява бизнес моделите на много компании

Ваксина срещу комуникационна криза

6 съвета как компаниите да адаптират комуникационните си стратегии към новата реалност

Ричард Грийвсън: Дълбока рецесия е най-вероятният сценарий за региона

Заместник-председателят на Виенския институт за международни икономически изследвания wiiw пред "Капитал"

Ваксината срещу COVID-19: В надпревара с вируса

Пандемията вероятно ще е достигнала своя пик и ще върви към овладяване, преди ваксината да е налице, но това не я прави непотребна

Шоу по време на пандемия

Как културата и шоубизнесът се променят насред постоянните трусове

Емисия "Добри новини"

За конструктивната журналистика и начините да намалим стреса от информационния поток

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10