Много проекти, малко гишета
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Много проекти, малко гишета

Много проекти, малко гишета

Над 200 общини още не са мислили за центрове за комплексно обслужване

1669 прочитания

Италианският модел

Практиката на едно гише в Италия стартира през 1998 г. и до края на 2006 г. са създадени центрове в 65.1% от общините, където живеят 79% от цялото население на страната. Навсякъде са централизирани административните процедури на едно място и се избягва дублиране на информацията, която се изисква от предприемачите. Веднъж съхранена в системата, информацията се подава по служебен път, без да се ангажира самият предприемач. За едноличните търговци броят на процедурите е намален от 11 на 5, а за дружествата с ограничена отговорност процедурите от 21 са станали 12. Времето за тяхното изпълнение - от 22 на 8 седмици.

Какво се предлага

Информация за:

- фирмена регистрация и действаща нормативна уредба за съответния вид бизнес

- лицензионни, разрешителни и регистрационни режими за специфични видове стопански дейности

- донорски програми и възможности за привличане на допълнителни инвестиции

- консултантски услуги и техническа помощ за изготвяне на бизнес план, маркетинг на дейността, рекламни материали.

Услуги от:

- областна и общинска администрация

- окръжен съд

- регионални дирекции и инспекции - за национален строителен контрол, по опазване и контрол на общественото здраве, по околна среда и водите, на Териториална дирекция на Националната агенция по приходите.

От гише на гише, вместо на едно гише. С този каламбур много български предприемачи обясняват как върви реформата за комплексно административно обслужване на бизнеса, известна повече като интегрирана услуга на едно гише.

"За каква услуга на общинската администрация говорите, след като трябваше да чакам две години, за да си извадя разрешително са строеж на фабрика", казва гневно Сашо Въжаров, управител на фирмата за индустриално оборудване "Ванико" в Благоевград. Поводът да го потърсим беше предоставената на "Капитал" информация от Министерството на държавната администрация и административната реформа (МДААР), че в момента на територията на страната специално за бизнеса действат центрове за обслужване на едно гише в 17 общини и Благоевград е сред тях (виж картата). Управителят на друга благоевградска фирма - "Екоботълс", Иван Давидков не се ангажира с оценка за дейността на центъра, но уточни, че предпочита посредници вместо общински чиновници.

От общината в Благоевград не пожелаха да коментират мненията на двамата предприемачи, но казаха, че те навярно не са запознати с възможности­те, които им предоставя центърът. Старши експертът в МДААР Марушка Генова също се учуди, че представители на бизнеса не познават работата на първата е-област в България. Тя стартира преди една година - на 3 юли 2006 г., по проект на Фондацията за реформа в местното самоуправление, финансиран по програма ФАР. От нововъведението представителите на бизнеса и гражданите би трябвало да получават комплексни административни услуги чрез електронен обмен на документи между всичките 14 общини в област Благоевград, областната администрация, окръжния съд и 6 регионални структури на държавни институции и от областната дирекция "Полиция".

Компютър или хартия

Според Генова комуникацията между отделните структури и обмяната на документи не се извършва по електронна поща, а чрез специализиран комуникационен софтуер при осигурена защита на автентичността на документите. За да се получи документ обаче е необходимо да се подаде заявление по образец и да се плати определената такса. След това обслужващият общински служител поставя входящ номер и съобщава след колко време ще бъде изпълнена поръчката. В списъка от общо 43 услуги например е включено и издаване на удостоверение за категоризация на заведения за хранене и развлечение. Оказва се обаче, че вместо документът да се получи на гишето в центъра за услуги, искащият разрешението трябва да отиде в икономическия отдел на кметството.

При тази ситуация логично възниква въпросът защо трябва да се попълват документи на хартия, след като се твърди, че в Благоевград работи е-област? "За електронна област не може да се говори, докато не завърши цялостната реформа на цент­ралната администрация, не се изградят базите данни с пълния обем информация в тях и не се създадат уславия за обмен на тези данни по автоматизиран начин", казва Славчо Манолов, консултант към Координационния център по информационни, комуникационни и управленски технологии. Според него изграждането на системата за обслужване на едно гише може да се раздели на два етапа. Най-нап­ред се създават центрове за информация и обслужване на граждани и бизнес, чрез които се пести време и обикаляне по канцелариите. И най-важното е, че още на първия етап при въвеждане на обслужването на едно гише се свежда до минимум прекият контакт между искащият услугата и държавният или общинският чиновник, който трябва да извърши услугата.

Началото

По същата схема като в Благоевград и пак по проект на Фондацията за реформа в местното самоуправление беше изградена и е-областта в Ловеч. Тя беше официално открита на 10 юли т. г. , а проектът предвижда да се предоставят общо 42 комплексни административни услуги за граждани и бизнес на едно гише. Все още е рано да се направят оценки, коментираха от фондацията, но припомниха, че първата е-община е заработила в Габрово през 2005 г.

"Гишето в Габрово работи добре, а наличието на такива центрове е необходимост за бизнеса. Всичко друго е бюрокрация. Пести се време, нерви и общуване с недобросъвестни служители с каквито съм се сблъсквал", коментира Николай Дончев, управител на фирма "Булгарконсерв", регистринана в Габрово.

В Добрич също от една година действа център за обслужване на граждани и бизнес на едно гише. "Той обслужва повече гражданите, а фирмите са оставени на отделите в общината. За тяхната работа имам много препоръки, включително и оставената възможност чиновниците да притискат бизнеса", казва инж. Пейчо Пейчев, прокурист на "Eкострой". Според него липсата на общ закон и методика, която да действа на цялата територия на България, позволява на различните местни власти да си въвеждат каквито си искат такси.

Информация или услуга

Много често обаче се бъркат различните центрове, предназначени да обслужват бизнеса. Неправителствените организации със средства на различни донорски проекти разкриват информационни центрове в помощ на предприемачите. Само по линия на проекта "Заетост чрез подкрепа на бизнеса" (JOBS) и с помощта на Пограмата на ООН за развитие (ПРООН) досега в цялата страна е изградена мрежа от 42 бизнес центрове и бизнес инкубатори. В момента се реализират и 10 проекта по грантовата схема на програма ФАР за публично-частно партньорство.

Неуспешен опит

Центрове за обслужване на едно гише трябваше да има и на територията на общините Враца, Добрич и Ямбол преди повече от година и половина. Тяхното изграждане се предвиждаше по съвместен проект за 95 000 евро между Българската търговско-промишлена палата и Министерството на външните работи на Италия. Крайната цел обаче не беше постигната - предприемачи в трите града да бъдат обслужени от един човек и да получават един документ по всички процедури. Причана за това според Татяна Балъкчиева, заместник-председател на Ямболската търговско-промишлена палата, е разминаване в законодателствата на двете държави. Законите в Италия допускат повече от услугите, предоставяни от централната и местната власт, да се аутсорсват (виж карето).

Възможен ли е аутсорсинг

За "приватизиране" на услуги на държавната администрация се заговори веднага след откриването на е-общината в Благоевград. Тогава заместник-министърът на държавната администрация Мария Дивизиева съобщи, че до края на април или май (2006 г. - бел. авт.) ще стане ясно кои услуги може да се дадат на бизнеса. Предишното правителство на НДСВ и ДПС обеща да извърши аутсорсинг на 30 услуги до края на мандата си, а общият брой да достигне 60 до началото на 2007 г., с аргумента, че това ще доведе до освобождаването на 3000 чиновници. Реално нищо не е направено, а като причина се изтъква липсата на Закон за браншовите организации. Такъв законопроект обаче няма внесен в парламента, защото различните организации и държавната администрация не могат да се споразумеят вече пет години. За "приватизация" на много услуги от публичния сектор отдавна настояват и работодателските организации.

Италианският модел

Практиката на едно гише в Италия стартира през 1998 г. и до края на 2006 г. са създадени центрове в 65.1% от общините, където живеят 79% от цялото население на страната. Навсякъде са централизирани административните процедури на едно място и се избягва дублиране на информацията, която се изисква от предприемачите. Веднъж съхранена в системата, информацията се подава по служебен път, без да се ангажира самият предприемач. За едноличните търговци броят на процедурите е намален от 11 на 5, а за дружествата с ограничена отговорност процедурите от 21 са станали 12. Времето за тяхното изпълнение - от 22 на 8 седмици.

Какво се предлага

Информация за:

- фирмена регистрация и действаща нормативна уредба за съответния вид бизнес

- лицензионни, разрешителни и регистрационни режими за специфични видове стопански дейности

- донорски програми и възможности за привличане на допълнителни инвестиции

- консултантски услуги и техническа помощ за изготвяне на бизнес план, маркетинг на дейността, рекламни материали.

Услуги от:

- областна и общинска администрация

- окръжен съд

- регионални дирекции и инспекции - за национален строителен контрол, по опазване и контрол на общественото здраве, по околна среда и водите, на Териториална дирекция на Националната агенция по приходите.

От гише на гише, вместо на едно гише. С този каламбур много български предприемачи обясняват как върви реформата за комплексно административно обслужване на бизнеса, известна повече като интегрирана услуга на едно гише.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

Да пипнеш илюзията

Да пипнеш илюзията

Дом за миди

Дом за миди

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK