Как малките надвиха големите

ЕС даде нова двегодишна отсрочка на месари и млекари да покрият европейските стандарти

Отсрочка до 2009 г. за европейски стандарти, но не и за цени
Отсрочка до 2009 г. за европейски стандарти, но не и за цени    ©  Георги Кожухаров
Отсрочка до 2009 г. за европейски стандарти, но не и за цени
Отсрочка до 2009 г. за европейски стандарти, но не и за цени    ©  Георги Кожухаров

Мандрата "Булмилк" в Хас­ково може да преработва от 80 до 100 тона сурово мляко на ден при работа на една смяна. Нейният собственик Добромир Добрев е вложил около 3 млн. лева, за да приведе сградите, оборудването и целия технологичен процес в съответствие с всички европейски стандарти.

Въпреки инвестициите обаче за "Булмилк", а и за стотици други мандри в страната основен проблем си остават доставките на качествено сурово краве мляко, което отговаря на европейските микробиологични изисквания (за брой микроорганизми и соматични клетки в суровината). Липсата на качествена суровина е сериозна пречка за продажбите на български млечни продук­ти на европейския пазар. Сега от "Булмилк" могат да си отдъх­нат поне за известно време - по искане на българското правителство еврокомисията удължи до 2009 г. срока, в който фирмите от млеко- и месопреработвателния бранш трябва да отговорят на евростандартите. Предишният срок изтичаше в края на тази година. Решението обаче не се приема еднозначно от предприемачите в двата бранша.

Дългият път до отсрочката

Над 70% от суровото краве мляко в България идва от малки ферми, в които се отглеждат от 1 до 3 крави. Техните стопани нямат финансови възможности да подобрят хигиената при добива на сурово мляко. Недостигът на суровина, която отговаря на европейските ветеринарно-санитарни стандарти изправи сектора пред криза. По време на преговорите за присъединяване на България към ЕС беше постигната отсрочка за въвеждане на евростандартите до 2009 г. само за суровото краве мляко, но не и за млечните продукти. Така ситуацията за преработвателните компании беше своеобразен нонсенс - заради липсата на достатъчно количество качествена суровина те не могат да изнасят в ЕС, въпреки че са инвестирали в съвременни технологии за преработка. Сега еврокомисията даде преходен период и за преработвателите. След изтичането му мандрите трябва да предлагат продукция само от качествено мляко. До преходния период се стигна, след като през април представители на Националната асоциация на млекопреработвателите (НАМ) изложиха аргументите си пред Генералната дирекция "Здравеопазване и защита на потребителите". В НАМ членуват над 100 предимно малки и средни млекопреработвателни фирми. В същото време членовете на другата браншова организация в сектора - Асоциацията на млекопреработвателите, която обединява предимно големи компании, отдавна са на ти с евростандартите. Те възразиха срещу въвеждането на преходен период. Асоциацията на месопреработвателите също е против отсрочката.

Едни срещу други

Добромир Добрев смята, че преходният период ще позволи на мандрите да инвестират в производството на качествена суровина и да подобрят условията за нейното изкупуване. "Булмилк" ще използва времето до края на 2009 г., за да стимулира определени фермери в производството на мляко, което отговаря на евростандартите за хигиена", казва собственикът.

Според Диляна Славова, изпълнителен директор на НАМ, от преходния период ще спечелят и фирмите, които произвеждат сирена и кашкавали и искат да продават зад граница. До края на 2009 г. те ще могат да изнасят на общия европейски пазар без проблем, дори ако използват краве мляко, в което броят на микроорганизмите надхвърля европейските норми. Причината е, че срокът на зреене на тези продукти е твърде дълъг, поради което микроорганизмите не влияят върху качествата и безопасността на продукта, твърдят учени и експерти в сектора.

Симеон Присадашки, собственик на фирма "Жоси" и заместник-председател на Асоциацията на млекопреработвателите в България, смята, че голяма част от мандрите е трябвало да бъдат закрити още миналата година, тъй като не са изпълнили предписаното в редица закони и наредби. "Срокът за въвеждане на евростандартите досега вече беше удължаван няколко пъти. В резултат - много фирми продължават да работят в хаоса. Те знаят, че няма да ги изхвърлят от пазара, не инвестират и залагат на по-ниски цени", обобщава Присадашки.

Софийската месопреработвателна фирма "Тандем" отдавна има разрешително за продажба на общия пазар, защото изпълнението на евростандартите било заложено още със строителството на предприятието през 2002 г. Според собственика й Кирил Вътев не е лошо, че се въвежда преходен период. "Лошото е, че решението се взема, след като са изтекли сроковете, предвидени в досегашните закони и наредби. Всички дисциплинирани фирми, които спазиха сроковете, сега са в неравностойно положение спрямо тези, които не се интересуваха от тях. За да изпълнят евроизискванията, собствениците изтеглиха огромни кредити. Затова решението за удължаване е некоректно спрямо всички, които са били лоялни към законите и към държавата", категоричен е Кирил Вътев. Според него с преходния период на практика се дава нов шанс на неизрядните и се наказват коректните производители. Той отхвърля всички обвинения, че фирмите, които са против преходния период, искат да монополизират пазара и се страхуват от конкуренция. "Защото тези фирми просто изпълниха в срок това, което досега беше изисквано от тях по закон", заключава Вътев.

Пазарът

За 71 фирми, произвеждащи колбаси и млечни продукти, няма значение дали Брюксел ще удължава срокове или не. Те вече са лицензирани от Европейската комисия и могат да продават продукцията си на общия европейски пазар. От преходния период ще могат да се възползват други 585 фирми, които тепърва трябва да доказват, че могат да продават в евросъюза. Българските ветеринари имат право на всеки два месеца да предлагат за одобрение нови предприятия, които са изпълнили хигиенно-санитарните изисквания на ЕС. Одобрението ще се дава от Брюксел. Идеята е до края на 2009 г. предприятията в двата сектора или да бъдат лицензирани за продажби на общия пазар, или да бъдат затворени.

Добромир Добрев ("Булмилк") прогнозира, че преходният период няма да окаже влияние върху вътрешния пазар. "Хаосът на пазара ще продължи", категоричен е обаче Симеон Присадашки ("Жоси). Според него цените ще продължат да играят. "Предприятията, които са направили сериозни инвестиции, не са правили резки скокове в цените. Най-големият срив и най-голямото вдигане на цените беше при мандрите, които предлагат no name продукти (без обозначен производител). Тъкмо те са тези, които нищо не са инвестирали досега", категоричен е Присадашки. И Кирил Вътев ("Тандем") смята, че напрежението на вътрешния пазар ще нараства. "Появиха се фирми, които предлагат доставки на месо и питат с фактура ли го искате или без. Това означава, че някои стари контрабандни канали пак са се възстановили", казва Вътев. Според него, за да задържат сегашните цени на колбасите, месопреработвателите ще избягнат посредниците и ще потърсят пряко договаряне и доставка от европейски кланици.

Квоти и глоби

От април тази година в страната действа европейска квотна система за производителите на краве мляко. Ако продават над определената им индивидуална квота, фермерите плащат солидни глоби. Регулацията, наложена от ЕС, е сред причините за вдигането на цените на млечните продукти не само в България, твърдят експерти. Фермерите в страната обаче ще получат по-големи квоти от първоначално определените през април, защото по искане на земеделското министерство Европейската комисия преразпредели част от националната квота за сурово краве мляко. Според договореното по време на преговорите в предприсъединителния период квотата за България е 979 хил. тона. От тях 722 хил. тона са за преработка от мандрите, а останалите 257 хил. тона - за директни продажби на пазара. Практиката показа, че българските ферми предлагат продукцията си предимно на млекопреработвателни предприятия. Това доведе до искането за трансформиране на квотата. В резултат - 167 хил. тона сурово мляко от националната квота ще се пренасочат от директните продажби на пазара към мандрите. От бранша очакват тази трансформация да намали напрежението на пазара.

През седмицата агенция Ройтерс съобщи, че Европейският съюз допуска нарастване на млечните квоти догодина като мярка срещу увеличението на цените на млечните продукти. Прогнозите на пазарните анализатори обаче са, че квотната система в ЕС ще бъде отменена през 2015 г., въпреки че ще срещне силна съпротива от Финландия и Франция, където аграрните субсидии са най-големи.

Още от Капитал