Авантюрата "Конкурентоспособност"
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Авантюрата "Конкурентоспособност"

Авантюрата "Конкурентоспособност"

Оперативната програма, която трябва да осигури на фирмите средства за модернизация, буксува

Мара Георгиева
11266 прочитания

© Shutterstock


Историята на едно бизнес приключение за няколко млади учени започва в края на 2007 г. Тогава две новоучредени фирми кандидатстват за субсидия по схемата за стартиращи иновативни предприятия от оперативна програма "Конкурентоспособност". Минава цяла година, докато проектите на "Център по генетика и биотехнологии" и "Биотехномика", бъдат одобрени. И още една година на работа, предаване на отчети, проверки за свършеното. И така две години след авантюрата "Конкурентоспособност" двете дружества не са получили нито стотинка финансиране от програмата. А проектите си струват.

"Биотехномика" е създадена от трима млади учени (между другото, единият от тях вече работи зад граница). Те кандидатстват с проект за изолиране на специален животински протеин, който ще може да локализира проблемни участъци в тялото – например стесняване на съдове, тумори и пр. Обещано им е финансиране от 200 хил. евро. Толкова получава и Центърът по генетика и биотехнологии, който пък кандидатства с проект за генетично усъвършенстване на породите овце в България.

От частното към общото

"Още при оценката на проектите имаше огромно почти едногодишно забавяне, което е фатално за всяка иновация. Това автоматично гарантира изоставане в сравнение с конкурентни разработки в света. А знае се, че който е пръв, той взема патента", коментира Любомир Танев, икономически мениджър на Центъра по генетика и биотехнологии.

Проблемите на двете компании (а и на останалите 29 новоучредени фирми, одобрени по тази схема) обаче продължават. Специалните указания, наречени оперативно ръководство за изпълнение на проектите, пристигат половин година след подписване на договорите. А в ръководството се съдържа информация за тръжни процедури, документи, отчети, срокове и пр. изисквания, чието спазване гарантира изплащане на парите. Заради закъснението фирмите работят едва ли не "по интуиция" през тези шест месеца. В резултат някои от другите одобрени по схемата компании получават отказ да им бъдат признати вече направени разходи.

Според договорите Центърът по генетика и биотехнологии и "Техномика" трябва да отчитат завършен междинен етап от проектите си на всеки три месеца. "Ние сме длъжни в 7-дневен срок след приключване на етапа да подадем всички отчети – технически и финансови. А чиновниците имат 60 работни дни, за да разгледат документите и да одобрят или не направените разходи. Ако не получим възражения, се смята, че има мълчаливо одобрение. Тридесет дни след одобрението трябва да има плащане", оплаква се Танев. И допълва: "Ако обаче междувременно администрацията си промени някой от документите за отчет, ние попълваме новите бланки и 60-дневният срок за отговор започва да тече отново. Така чиновниците получават поредна отсрочка и спиралата никога не свършва", допълва той.

Двете фирми очакват, че след одобрението на разходите ще могат да ги използват за последващо финансиране на дейността си. За една година обаче това не се случва. Равносметката – досега компаниите са инвестирали няколко десетки хиляди лева, без да са получили и стотинка от договорената безвъзмездна помощ.

"На път сме да се откажем от проекта. Всички спестявания, заеми от приятели и роднини са изчерпани. От няколко месеца дължим пари за осигуровки на Националната агенция за приходите. Наели сме една лаборатория в БАН и не сме плащали наема. Нужни са ни хиляди левове за покупка на реактиви за същинските научни изследвания", коментира Александър Димитров, управител на "Биотехномика".

"Няма как да продължим напред без финансиране", категоричен е и Любомир Танев. Той вече замисля да изпрати сигнал за казуса до одитиращия орган на оперативната програма и до Европейската комисия.

Не по този начин

Неудовлетворението на фирмите от досегашния ход на "Конкурентоспособност" не е изолиран случай. Програмата буксува. Според Кристина Цветанска, изпълнителен директор на консултантската фирма "Елана инвестмънт", една от причините, поради които "Конкурентоспособност" не е привлекателна за бизнеса, е в начина, по който е конструирана. "Схемите за бъзвъзмездна помощ се предлагат по-скоро на парче, без анализ как най-ефективно да се подпомогне бизнесът и какви са неговите реални нужди", казва Цветанска. Например при първото обявяване на процедурата "Технологична модернизация" е заложен нисък процент на безвъзмездна помощ – за средните по размер предприятия той е 20-25% от стойността на проекта ."Това охлади интереса на фирмите, защото, ако се прави голяма инвестиция и субсидирането е по-малко от половината от нужните средства, процесът на подготовка, кандидатстване, чакане за одобрение и пр. е нерентабилен", обяснява Цветанска.

Проблем са и темповете, с които се оценяват проектните предложения. "При първата обявена процедура през 2007 г. оценката на подадените проекти продължи девет месеца. При обявяването на втората беше спазен срокът от три месеца, но към тях се добави още един до сключването на договорите. Но изпълнението на проектите пак не можа да започне, защото оперативното ръководство с правилата и указанията как да действат фирмите бе публикувано след още четири месеца. В същото време проектите са със срок 12 месеца, а всяка промяна в графика се смята за отклонение от договореното", коментира Цветанска.

В правилата на програмата са заложени 30 дни за одобрение на различни етапи от изпълнение на проекта тръжни процедури например. Всяко изменение, което се налага в документацията на фирмата като смяна на адрес, да речем, трябва да се подава отделно за одобрение. Всичко това забавя изпълнението на проекта с месеци и понякога с мъка се стига до същността на инвестицията. Така дребни технически моменти спъват компаниите, отблъскват ги и обезсмислят усилията им и самия проект, смята Красимир Киряков, председател на новоучредената Българска асоциация на консултантите по европейски програми.

Администрация по принуда

Оперативната програма се управлява от дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Има и т.нар. междинно звено - Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, което действа от името на управляващия орган и отговаря за организацията по стартирането на процедурите, за избора на проектите и изпълнението им.

Държавните чиновници не са подготвени да разбират, разясняват и аргументират условията на програмата, е единодушното мнение на управители на фирми.

"Много често служителите в териториалните звена на агенцията непредумишлено дават различни становища по едни и същи казуси. Това подвежда кандидатите и впоследствие проектите им се бавят с месеци поради създалите се проблеми. Очевидно не е проведено сериозно обучение на администрацията и в резултат чиновниците са също толкова объркани, колкото и самите предприемачи", заявява Кристина Цветанска.

През август излиза заповед на Станимир Бързашки - по това време изпълнителен директор на агенцията, която нарежда на експертите да не дават "указания и инструкции или разяснения на бенефициенти, потенциални бенефициенти, консултанти и техни представители". Според експерти в икономическото министерство тази заповед е тъкмо с цел да се предотвратят разнопосочните разяснения от страна на администрацията, които впоследствие създават проблеми на фирмите.

Предприятията обаче се оплакват от липсата на комуникация и прозрачност. "При "Конкурентоспособност" никога не е било ясно кое кога става и какво следва. Когато се изпратят въпроси по факс или по пощата например, отговорите се получават след два месеца", очертава досегашната практика Кристина Цветанска.

"Прозрачността е един от най-важните фактори, който би обезвредил както некачествени проекти, така и корупционни практики", обобщава Красимир Киряков.

Общ проблем за одобрените компании е липсата на договорено финансиране. "По програмата все още няма завършен проектен цикъл, т.е. изплатен проект", твърди Кристина Цветанска. Досега са извършвани само авансови плащания, което на практика е вид кредит за фирмата, защото тя трябва да представи банкова гаранция за 110% от авансово изплатената сума, уточняват предприемачи. Заради затворения кръг - правила, процедури, администрация, липса на финансиране, някои предприятия с одобрена субсидия се отказаха от нея.

Без наказания за пропусната запетайка

Новото ръководство на министерството уволни през септември шестима служители от управляващия орган на програмата - дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", заради конфликт на интереси. Миналата седмица бе освободен и изпълнителният директор на Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия Станимир Бързашки с мотива, че смяната е "част от пакета мерки, които министерството предприема за цялостно подобряване на дейностите по усвояване на средствата от европейските фондове".

Очаква се през 2010 г. да стартират 13 процедури с общ бюджет от 460 млн. евро.

Евгени Ангелов, заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма, твърди, че новият екип на министерството е наясно с проблемите – забавянето на програмата, субективизма в оценяването на проектите, наличието на конфликт на интереси и при администрацията, и при оценителите.

"Учуден съм, че досега е липсвал диалог с бизнеса", коментира Ангелов. Новото ръководство на министерството вече е организирало четири работни групи с широк кръг участници. Те ревизират процедури, наръчници, указания. "Става въпрос за стотици детайлни проблеми, които се анализират и се дават препоръки за отстраняването им. До края на ноември работните групи трябва да докладват и да променят правилата, така че да се улесни и ускори процесът по кандидатстване и усвояване на средствата по програмата", заяви Евгени Ангелов.

Предвижда се да се създават 6-7 регионални центъра (вместо досегашните 23 териториални звена към Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия). В тях ще се извършва предварителната експертиза на документацията и няма да се стига до случаи, в които кандидати ще бъдат дисквалифицирани заради липса на една запетайка например, обещава заместник-министър Ангелов.

И дано да е прав. Иначе краят на историята на двете фирми наистина ще е много тъжен.

Програмата досега

Началото на оперативната програма "Конкурентоспособност" е през октомври 2007 г. с три процедури, по които могат да кандидатстват фирмите. През 2008 г. са обявени нови три. А през 2009 от планираните седем, стартират само три.

По данни на икономическото министерство в процес на изпълнение са 632 договора, за които безвъзмездната помощ е над 358.6 млн. лв. От август досега са сключени нови 211 договора за 92.5 млн. лв. безвъзмездно финансиране.

Според икономическото министерство до 15 ноември е контрактуван 17.5% от общия бюджет на програмата (1.165 млрд евро). От ведомството очакват този процент да нарасне до 34.7% след подписване на финалните документи за създаване на Холдингов фонд по инициативата JERЕMIE.

Историята на едно бизнес приключение за няколко млади учени започва в края на 2007 г. Тогава две новоучредени фирми кандидатстват за субсидия по схемата за стартиращи иновативни предприятия от оперативна програма "Конкурентоспособност". Минава цяла година, докато проектите на "Център по генетика и биотехнологии" и "Биотехномика", бъдат одобрени. И още една година на работа, предаване на отчети, проверки за свършеното. И така две години след авантюрата "Конкурентоспособност" двете дружества не са получили нито стотинка финансиране от програмата. А проектите си струват.

"Биотехномика" е създадена от трима млади учени (между другото, единият от тях вече работи зад граница). Те кандидатстват с проект за изолиране на специален животински протеин, който ще може да локализира проблемни участъци в тялото – например стесняване на съдове, тумори и пр. Обещано им е финансиране от 200 хил. евро. Толкова получава и Центърът по генетика и биотехнологии, който пък кандидатства с проект за генетично усъвършенстване на породите овце в България.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

147 коментара
 • 1
  Avatar :-|
  Бенефициент

  Ужас !!! Значи нищо не се е променило от 3 години. Кандидатствах по Конкурентоспособност - ФАР. Щях да фалирам заради тези некадърници. Като чета само и ми прилошава, като си спомня колко нерви, колко хартия, колко чакане и надежди за нищо. Накрая всичко се провали заради некадърниците в министерството. Явно че и новите са си като старите - същите песни пееха и тогава - "сега сме направили работни групи, екипи, анализираме, ще променим системата" - дрън, дрън. Стоят си, взимат си заплатките, а бизнеса - да фалира, да се мъчи там...

 • 2
  Avatar :-|
  Chery

  Господа, това е обикновена човешка завис. Така наречените чиновници ще умрАт, но няма да допуснат някой хей така безвъзмездно да получи нещо, което сигурно положително ще рефлектира и върху тях. Невярвам в тяхната некадърност. Това е едната страна на проблема. Но сериозно допускам и друга причина. Господата от запада да ни спонсорират, че да им станем конкуренти. Някой в това нещо вярвали? Допускам, че те подават разнопосочни сигнали за да ни скрият топката и ние да бягаме из игрището без там да има топка. Бях на един симпозиум на запад организиран от тях. Точно по тези проблеми. Представитела на един икономически гигант каза Какво ни предлагате- съвместно, незначително потребление от ваша страна и излизане на трети пазари. Разберете моя проблем не е производството моя проблем е продажбата. На вас можем да дадем комплектовките специализиран инструмент и то ако се докажите.

 • инж.

  Фирмата ни е с предмет на дейност производство.Като практични хора решихме първо да кандидатстваме за консултантски услуги и след като направим анализите и технологията да търсим подкрепа за модернизация
  Одобриха ни.Подписахме договор.Проверяваха ни всеки месец и правихме отчети,които се одобряваха от представител на държавата.Получихме 50% парите и се разплатихме с фирмата за консултантски услуги.Проектът беше приключен в срок и с отлично качество.Всички документи бяха приети и подписани от представителят на държавата и изпратени за получаване остатъка от парите.След около месец бяхме ревизирани от представител на независима холандска институция и беше констатирано отлично изпълнение.Ние наистина имахме подробен технологичен план,предложение за нова технология,ново оборудване и дори за нови изделия.
  След година и половина чакане ,пристигна писмо с искане да върнем парите.Администрацията на г-жа Нина Радева открила ,че един от консултантите неправилно си е попълнил командировъчното.Възразихе,че ние имаме договор с юридическо лице и трябва да се търси отговорност от фирмата,която е лицензирана от същото ведомство.Написахме писмо и приложихме протоколите приети и одобрени от техен представител.Г-жа Радева не се трогна и ни изпрати предупреждение с лихви за просрочие.
  Върнахме парите.Набутахме се около 7000 евро и бяхме доволни ,че не кандидатствахме за модернизация защото щяхме да се натоварим с около
  500000 евро.Съкратихме 80 % от персонала и сега същите изделия се внасят на по-висока цена от Гърция и Турция.
  Сега щяхме да имаме конкурентно производство.Вместо да внасяме-щяхме да изнасяме и да подсигуряваме работа без да се притесняваме от кризата.
  Подобно на нас изгоряха доста малки фирми и много от тях са пред фалит.С малките фирми се отчиташе дейност ,а с големите се правеше далавера.Така икономика не се прави.Заслужаваме си съдбата.

 • 4
  Avatar :-|
  Автор

  Цялата система с тези европейски фондове е крайно порочна, генерира корупция и мафия, изкривява пазарните принципи и механизми.

 • 5
  Avatar :-|
  Автор

  Това е национално предателство. Разстрел за тях :-)

 • 6
  Avatar :-|
  потърпевш

  Нина Радева трябва да бъде дадена на съд за вреди, нанесени на българската икономика. А всички потърпевши от "Авантюрата ФАР" да направим комитет на пострадалите и да си търсим правата. Това са огромни загуби - не става дума само за парите. А за изгубеното време и репутация пред нашите клиенти, които очакваха определени резултати от нас. А в същото време администрацията ни спъваше и проваляше.

 • 7
  Avatar :-|
  спец

  Некадърността на държавните служители и корупцията в министерствата направиха "Авантюрата ФАР" и оперативните програми непривлекателни за потенциалните бенефициенти. За нас е по-лесно да кандидатстваме, усвояваме, отчитаме дейности и средства по европейски проекти, от колкото по национални.
  Безумие е, ръководството за изпълнение на дейностите да бъде оповестено на 8-мия месец на проекта, чийто срок е 12 месеца (програма за развитие на гражданското общество по ФАР) и сега, при оценка на финалните отчети, да има забележки за първични документи, неоформени в съответствие с изискванията на ръководството и следователно непризнаване на разходи и не възстановянане на суми по тази причина.

 • 8
  Avatar :-|
  държавен служител

  Хората в министерството са за бой. Те никога не знаят какво точно искат. Аз съм просто пионка в системата и не мога да си свърша качествено работата заради тях. Винаги дават двусмислени тълкувания по проблемите. В началото решават едно, накрая друго. Писнало ми е от инфарктни състояния! Без ясни правила се прокарват определени фирми, т.е. "нашите хора".
  Отделен е проблемът, че Държавата не мисли като Бизнеса и той не мисли като нея. Диалогът е желателен, но и двете страни трябва освен да изискват и да отстъпят.

 • 9
  Avatar :-|
  ИАНМСП

  До всички, които си мислят, че могат да разчитат на пари от тази програма. Ще ви кажа само, че сте наивници. В МИЕ и ИАНМСП работят хора, които са неграмотни, зли, късогледи, нежелаещи да си вършат работата качествено, а мислещи само как да напишат някое проектче за да изкарат някой лев, лъжейки балъците, които си плащат, че проекта ще бъде одобрен. Повечето от тези чиновници бяха назначени от Ана Янева, заместник министър в МИЕ от БСП. Говоря за ИАНМСП. Там работи за кратко сина и, след което назначи племеницата си, завършила химия и съответно нищо не разбираща. Решения какво да се прави в агенцията се взимаха на партийните събрания на БСП активистчетата, работещи в агенцията, ръководени от Румен Георгиев-балерината и неуспял кандидат кмет от БСП в община "Лозенец", директор на фирекция " Междинно звено и изпълнение на проекти". Мога да напиша цял роман за тази агенция. Само искам да кажа, че всички тези чиновници продължават да работят в ИАНМСП и да си взимат заплатите, а балъците очакват да има справедливост и нещата да потръгнат от само себе си. Със стари курви нов бардак не се прави.

 • 10
  Avatar :-|
  Анонимен

  До коментар [#9] от "ИАНМСП":

  Ана Янева НЯМА син!!! Като сте тръгнали да клеветите, поне си подбирайте фактите!!!


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

Блокчейн туристи

Блокчейн туристи

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.