Данъчни вълнения в туризма
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Данъчни вълнения в туризма

Данъчни вълнения в туризма

Указанието за облагане с ДДС на финансовото ведомство

11315 прочитания

© Капитал


Лято е. Туристическият сезон е в разгара си и въпреки някои негативни събития надеждите са той да е успешен.

В допълнение компаниите от сектора вече имат и повече яснота как да прилагат промененото данъчно законодателство. В началото на юли Министерството на финансите публикува очакваното с голям интерес указание за облагане с ДДС на туристическите услуги.

След въвеждането на новите разпоредби през последната година и половина се появиха редица въпроси около практическото им прилагане. А от туристическия сектор нееднократно призоваваха да се внесе повече яснота. Указанието вече е факт. Ето и преглед на най-наболелите въпроси, които намират отговор в документа, както и на тези, за които тепърва ще се чакат разяснения.

9%, но за кои обекти

Важно уточнение е за кои обекти може да се прилага редуцираната ставка в размер на 9%. Според измененията в Закона за ДДС от началото на годината тя се прилага за настаняване в "хотели и подобни заведения", включително и за предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани. Остана обаче неизяснен въпросът какво точно се има предвид под "подобни заведения". Това криеше рискове от различни интерпретации както от страна на данъчната администрация, така и от страна на туристическия бизнес.

В указанието се посочва, че това могат да бъдат категоризираните съгласно Закона за туризма средства за подслон, места за настаняване и туристически хижи, т.е. същите обекти, за които 9% ДДС се прилагаше и до края на 2011 г. Съответно намалената ставка не може да се прилага за некатегоризираните обекти.

А за кои услуги

Един от най-често повдиганите въпроси през последните месеци беше за кои точно услуги може да се прилага редуцираната ДДС ставка за настаняване. В практиката се появиха и необосновани мнения, че по-ниският данък може да се прилага само ако нощувката се предлага в пакет с изхранване. Стигна се дори дотам някои хотелиери задължително да предлагат нощувките със закуски.

В новото указание окончателно се дава отговор на този въпрос, като изрично се посочва, че настаняването може да включва само преспиване, а не задължително и храна. Нощувката обаче е минимално задължителен компонент, т.е. не може да се прилага 9% ДДС за пакет от услуги, в който не е включена и тя.

Нощувка и още нещо

Наличието на нощувка в пакета от услуги, предложен от хотелиера, е задължително, но недостатъчно условие, за да се приложи намалената ставка. Следва да се направи преценка и дали тя се явява основна доставка. Съгласно писмото на Министерството на финансите, въпреки че изхранването и транспортът са основни туристически услуги, те трябва по същество да са тясно свързани с нощувката, т.е. те трябва да бъдат с характер на съпътстващи доставки и да се предлагат на обща цена без оглед на това дали се ползват или не от съответния клиент. Такъв вид доставки могат да бъдат и други услуги като паркинг, басейн, чадър на плажа, шезлонг и др.

Според указанието за съпътстващата доставка следва да се има предвид и друг критерий, а именно делът й в общата цена да не бъде съществен. Ако това условие не е изпълнено, тази доставка следва да има самостоятелно данъчно третиране, т.е. да се облага със стандартната ДДС ставка от 20%. Тук възниква въпросът какъв процент от общата цена следва да се разбира като съществен. Друг важен въпрос е как следва да се подхожда при изчисляването на този дял. Например при настаняване с пълен пансион следва ли цените на закуската, обяда и вечерята да се разглеждат като отделни компоненти в общата цена или като един общ компонент хранене. Във втория случай са възможни интерпретации, че делът на храненето като цяло в общата цена е съществен и оттам да се твърди, че следва да се прилага стандартната ДДС ставка.

Важно е да се има предвид, че съгласно европейския подход цената не следва да е водеща при определянето на основната доставка и е необходимо да се прави преценка за всеки случай поотделно според това кое е водещо в очите на клиента. Поради това е необходимо тези въпроси също да бъдат уточнени.

Туроператори, но не съвсем

Интерес представляват и разясненията на една промяна, която беше обнародвана през март 2011 г., но като че ли досега беше в латентно състояние. Става въпрос за отпадналото изискване (за ДДС цели) специалната схема за облагане на маржа да се прилага само от лица, регистрирани като туроператори съгласно Закона за туризма. При тази схема туроператорите облагат с ДДС само маржа, който получават като разлика между цените на продадените и закупените услуги. Същевременно данъчен кредит не могат да ползват нито те, нито техните клиенти.

Отпадналото изискване е следствие на практиката на Съда на Европейския съюз (СЕС), която акцентира върху характера на предоставяните туроператорски услуги, а не върху формалните белези на лицата, които ги осъществяват. Тук обаче се крият и рискове за противоречия със законодателството в областта на туризма, което също следва да се има предвид. Според указанието в определени случаи хотелиерите също могат да прилагат режима на облагане на маржа. Основният критерий тук е дали те осъществяват услугите със собствени ресурси или ползват услуги/стоки от трети лица. Ако услугите се предоставят самостоятелно, облагането става по общия ред и ако са изпълнени съответните условия, се прилага 9% ДДС.
Ако се ползват услуги от трети лица, са възможни два варианта. В случай че тези услуги са със съпътстващ характер към основната доставка по настаняване и нямат съществен дял в общата цена, за тях се прилага намалената ДДС ставка. Ако тези услуги обаче имат самостоятелен характер, за тях се облага маржът. В случая става въпрос за два коренно различни режима на данъчно третиране и погрешното класифициране на доставките може да доведе до значителни данъчни рискове както за доставчиците на туристическите услуги, така и за техните получатели.

В случаите, когато хотелиерите предлагат услуги както чрез собствени ресурси, така и такива със самостоятелно значение, закупени от трети лица, в указанието е посочено, че за определяне на данъчната основа следва да се прилага методът на направените преки разходи или методът на пазарните цени. Посочените методи са алтернативни и са утвърдени в практиката на СЕС.

Какво става с командировките

В указанието се потвърждава, че получател на обща туристическа услуга може да бъде и работодател, който командирова свои служители. Това е една от разпоредбите, която създава напрежение сред туроператорите. В тези случаи те нямат право на данъчен кредит и съответно поемат като разход ДДС, начислено от доставчиците им. Във фактурите, които туроператорите издават, ДДС не може да бъде включен и съответно правото на данъчен кредит не може да бъде упражнено от клиентите им. Тук попадат разходите, свързани с командировки, пътувания за конгреси, симпозиуми и т.н. Тъй като тези разходи са свързани с икономическата дейност на лицата, е логично те да имат право да приспаднат начисленото ДДС. Същевременно обаче, ако същите тези клиенти закупят настаняване директно от хотелиер, те ще получат фактура с 9%, за което обичайно ще могат да ползват право на данъчен кредит. Така излиза, че в общия случай за бизнес клиентите е най-изгодно да закупуват туристически услуги директно от хотелиерите. Това създава условия на неравнопоставеност между хотелиерите и туроператорите и се нарушава принципът на неутралност на ДДС.

Причина за различното третиране са съществуващите европейски ДДС разпоредби, които страната ни има задължение да въведе. Първоначалният замисъл на специалната схема за облагане на маржа е улесняването на туроператорите, като например отпадане на задължението им за ДДС регистрация във всяка държава, от която закупуват настаняване от хотелиери. Въпреки това прилагането на схемата поражда редица затруднения, като едно от тях е именно задължителното й прилагане при продажба на краен клиент. Предложения за изменения на ДДС директивата има от близо десет години, но все още не е взето окончателно решение за нейната промяна. Въпреки недостатъците към настоящия момент следва да бъдат прилагани действащите правила. В указанието на Министерството на финансите е посочено, че специалната схема за облагане на маржа се прилага дори и ако туроператор доставя само единична услуга, а не пълен пакет. Тук е необходимо да се направи и едно допълнение. В действителност специалната схема следва да се прилага и в случаите, когато обект на доставка е единична услуга и няма изискване за предоставяне на пълен пакет. Но тази единична услуга трябва да отговаря на определени условия, а именно да има пряко отношение към пътуването. В тази връзка в практиката си СЕС посочва, че ако туроператор предоставя само настаняване, тази услуга има отношение към пътуването и за нея следва да се прилага специалната схема. Ако обаче става въпрос за услуга, която няма пряка връзка с пътуването, за нея следва да се прилага общия режим на облагане. Според СЕС например при продажбата на билети за опера от туристически агент не следва да се прилага специалната схема. Други случаи, в които туроператорите следва да прилагат общите правила за облагане, са при доставки на услуги/стоки със собствени ресурси и при доставки към други туроператори.

Ако трябва да се обобщи, настоящият режим на облагане с ДДС на туристическите услуги в България налага точна преценка на характера на предоставяните услуги както самостоятелно, така и като част от туристически пакети. Отделните подходи при формирането на тези пакети могат да водят до съществени различния в облагането с ДДС, а оттам и в крайната цента. Затова преценката следва да се прави във всеки конкретен случай, тъй като от това до голяма степен зависи конкурентоспособността на туристическия продукт.

Светлин Кръстанов е доктор по икономика и старши данъчен консултант в Ernst & Young

Лято е. Туристическият сезон е в разгара си и въпреки някои негативни събития надеждите са той да е успешен.

В допълнение компаниите от сектора вече имат и повече яснота как да прилагат промененото данъчно законодателство. В началото на юли Министерството на финансите публикува очакваното с голям интерес указание за облагане с ДДС на туристическите услуги.

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

8 коментара
 • 1
  kotrag avatar :-|
  kotrag

  Малоумни и по европейски усложнени процедури. Както винаги прозира стремежа да се направи такъв закон (или приложение към него), който да остави най-голяма дискреция на контролните институции по отношение на тълкуването и прилагането му, както също и да направи нещата за бизнеса комплицирани, ангажиращи повече човешки ресурс и в крайна сметка нестабилни и атакуеми по отношение на крайния резултат.
  После пак ще кажат, че законите били добри ама хората корумпирани.

 • 2
  gospodin avatar :-|
  Г-н D

  Моя позната има туристическа агенция. В чудо се видя с различните ДДС ставки. Като чета статията - права е. Някакви евродирективи, които там явно работят, у нас се префасонират, уйдурдисват и натъманяват, за да не ни бият, че не ги прилагаме и отсега е видно, че в сектора се възцарява счетоводен хаос.
  Нека някой - ако може - да ми обясни защо ако командировам свой служител и го настаня през агенция няма да получа данъчна фактура и съответно да ползвам данъчен кредит, а ако направя резервацията направо в хотела всичко ще е ОК?

 • 3
  nefertiti_egipt avatar :-|
  Нефертити

  Вълнения, вълнения, колко да са вълнения ...

 • 4
  t_ avatar :-|
  t_

  Именно, именно. Изобщо не са...

 • 5
  cinik avatar :-|
  cinik

  Това е съдбата на всички лобистки измишльотини. Накрая ще спести 5000 лева от измислената 9% ставка ДДС, но ще го обрулят 3-4 пъти ревизионни актове по ЗДДС за по 10 000 всеки. Ако искаме да ни е мирна главицата, трябва всички заедно да протестираме за по-ниски данъци, но за всички заедно. Туроператори или фармацевти, или други, които опитват да го играят паразити на гърба на другите, трябва да бъдат бързо неутрализирани от имунната система на обществото.

 • 6
  vjacho avatar :-P
  Вячеслав Атанасов

  [quote#5:"cinik"]Туроператор или фармацевти, или други, които опитват да го играят паразити на гърба на другите, трябва да бъдат бързо неутрализирани от имунната система на обществото[/quote]


  Разочарован съм.Изобщо не схващам за какво говорите.Дотук бяхте безупречен,сега какво Ви става.От 33 години съм фармацевт,превърнаха ме от 1999 година в помияр.И то защото работя за себе си,на свободния пазар.Скоро един приятел ме пита какво ще Ви правим вас фармацевтите?/беше си замърсил съзнанието с някакви поръчкови предавания на Бареков/.Отговарям му:Каквото искате,ако още нещо е останало да не сте ни направили.

 • 7
  cinik avatar :-|
  cinik

  До коментар [#6] от "vjacho":

  Прочети моя коментар #32 под статията по-долу:

  http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2012/07/17/1866801_aptekari_shte_protestirat_sreshtu_namalenieto_ot_2_na/

 • 8
  vjacho avatar :-|
  Вячеслав Атанасов

  [quote#7:"cinik"]Прочети моя коментар #32 под статията по-долу: [/quote]
  Прочетох го.От 1999 година е борбата срещу пазара поне във фармацевтичния сектор.Победата на здравите сили е пълна и окончателна.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.