"42" за бизнеса

... или отговорът на българската компания Sensika на въпроса как бизнесът да извлече максимално полезни данни от планините от информация

Серийният предпримач Константин Христов сега е устремен в развитието на бизнес решение за анализирането на огормното количество информация за една компания в интернет
Серийният предпримач Константин Христов сега е устремен в развитието на бизнес решение за анализирането на огормното количество информация за една компания в интернет    ©  Цветелина Белутова
Серийният предпримач Константин Христов сега е устремен в развитието на бизнес решение за анализирането на огормното количество информация за една компания в интернет
Серийният предпримач Константин Христов сега е устремен в развитието на бизнес решение за анализирането на огормното количество информация за една компания в интернет    ©  Цветелина Белутова

Ако Дъглас Адамс е имал две цели с пътеводителя на галактическия си стопаджия, то първата ще да е забавление, а втората - проумяване, че колкото и сложни да са въпросите от живота, решенията им всъщност са прости. За да стигнеш до тях обаче ти е нужен "супер компютър", които да вкара планините от информация и да сметне 42. В бизнеса намирането на този отговор е изключително скъпа инвестиция.

Бизнес разузнаване

Да увеличи възвращаемостта от боравенето с информация си е поставила за цел стартиращата българска компания Sensika, един от чиито основатели е серийният предприемач Константин Христов. Определението сериен предприемач му приляга напълно, защото това не е първото му иновативно бизнес начинание. Заедно с екип от приятели вече има няколко проекта за гърба си. Например системата за sms бизнес комуникация на next.bg и платформата за агрегиране на информация онлайн Favit. Последната бе финансирана през 2008 г. от фонда за рисков капитал NEVEQ и има над 100 хил. потребителя. За времето си тя е изключително иновативна, но според създателите си основният й проблем е в локацията, където се реализира, или по-точно според Христов основната грешка при Favit е била в това, че проектът е останал да се реализира тук по-дълго от необходимото, вместо да се премести в САЩ, където е и най-плодородният пазар за такива идеи.

"САЩ е изключително хомогенен пазар. Хората имат склонност да пробват новите неща и да дават обратна връзка, а това е ключово за нашия базиран на иновациите бизнес. Затова за мен беше грешка да останем тук повече от една година. С Favit платихме това, което аз наричам данък локация", обяснява Христов.

На база на този опит Христов и екипът му от Sensika не смятат да повтарят тази грешка втори път. Сега те разработват проект, който след като набере скорост, ще търсят начин да го развиват в САЩ. Той отново е на база информацията, но този път на количественото й агрегиране, а качественият й анализ е предизвикателство пред тях. Така се ражда Sensika - интелигетно бизнес решение за анализ на океана от информация, който заобикаля корпоративния свят.

"Ние помагаме на компаниите да се справят с големи количества данни", обяснява Христов. На базата на хиляди алгоритми Sensika "рови" и анализира маса информация онлайн, която би засегнала една компания. Всъщност в момента Sensika e един вид огледален образ на специализираните софуерти за управление на бизнеса, които обаче гледат осново навътре в компанията.

"Събираме и анализираме информацията, която е извън компании. Защо? Защото последните пет-шест години се получи смяна на парадигмата - по важните данни започнаха да се раждат в уеб-а. Компаниите, които пропуснаха този тренд, станаха бавни в решенията си. Случва се нещо, то ги касае, а те не го разбират", обяснява Христов. А едно такова забавяне в ерата на информацията може да се окаже фатално за дадена компания. То може да разруши с години градени брандове или връзки с доставчици, ако реакцията на мениджмънта закъснява.

По думите на Христов последните години всички кризи първо се манифестират първо в уеб пространството и затова е от изключителна важност техните мениджъри да получават бърза и ясно структурирана и анализирана информация за случващото се. "В този смисъл това, което ние правим, е да изградим една агенция за външно разузнавана във всяка компания", обяснява той.

Инструментите

Всъщност Sensika е базира на хиляди алгоритми, които ровят из милионите сайтове и блогове онлайн и търсят дадена информация. Програмата следи и трите основни социални мрежи - Twitter, Facebook и Youtube и предлага и премиум съдържание, като например финансова информация за движението на акциите на даден конкурент или на важен за сектора борсов индекс. Според Христов системата им е подходяща за компании в областта на финансите, фармацията, телекомуникациите и енергетиката.

Всичко това се предоставя на бизнеса срещу абонамент според броя на служителите в компанията, като системата е достъпна през уеббраузер със собствен за компанията акаунт. По думите на Христов системата лесно може да бъде модифицирана за спефицичните нужди на клиента - например да се брандира по негово желание или да е достъпна от негов уеб линк, а не от www.sensika.com. В случая компаниите не е нужно да поддържат определена тежка инфраструктура, където да се съхранява информацията, защото Sensika използва услугите на дейта център.

Ключовата характеристика на Sensika е, че обединява и анализира на едно място цялата налична онлайн информация за дадена компания и тя е достъпна в реално време, т.е. продуктът може да следи какво се случва в социалните мрежи, какво се говори и пише по определени важни за нея сайтове и блогове и какви са финансовите оценки за сектора чрез цените на акциите на едно място и в реално време, пояснява Христов. Това по думите му в повечето случаи сега се прави чрез три различни инструмента, като някои от задачите дори са прехвърлени на външни агенции, като например проследяването на информацията за компанията в социалните мрежи. "Нашето предимство е, че ние интегрираме тези данни на едно място", обобщава той.

Освен това Sensika цели да подобри ефективността на тази информация, като скъси и времето от получаването й до взимането на съответното решение.

"В момента има две големи дупки в целия бизнес процес - първо, нещо се случва, второто - правилният човек в компанията научава за него и, трето, той взима решение на база на информацията, която е получил. Понякога дупките между първия и третия момент са в порядъка на 30-40-50 дни, докато с нашия продукт може да са ден-два", обяснява Христов. Освен това системата е създадена така, че да "алармира" при появата на определен сигнал - например на силно негативно усещане спрямо продукта на компанията и да "ангажира" нужния екип за решаването на проблема, т.е. освен маркетинг мениджър и хора като например правен консултат.

Отделно от това екипът се е постарал максимално да опрости използването на системата от всички служители в компанията, така че бизнесът да спести време, нерви и пари от използването й. В момента на големите корпорации им струва много усилия да внедрят нова функционалност в системата им за управление, а в действителност само няколко служители я използват.

Затова Sensika цели и да свали разхода за информационни услуги на бизнеса. Тъй като Sensika e базирана на облачната технология система не изисква разход за допълнителна инфраструктура. "Бизнес софтуерите са от порядъка на милиони, докато Sensika понякога е десетки пъти по-евтина, отколкото традиционни бизнес решения", обяснява Христов. "За голяма компания сме способни да предоставим достъпа до този ресурс за цяла година на цената от под 5 евро на служител. Докато парадигмата, която досега съществува, е малък брой от анализатори ползват инструмент, който струва милиони на година."

Всъщност така Sensika застава на пътя на гигантите в решенията за управление на бизнес като например Microsoft или SAP. Това, от една страна, автоматично я прави техен неприятел, но, от друга - потенциална цел за придобиване ."Те все още не са разбрали за нас, надяваме се някой ден да застанем очи в очи с тях", коментира с усмивка Христов.

Sensika вече има първата си стабилна версия, която продава. Има и първите си пилотни и тестови клиенти от сектора на енергетиката и фармацията. Надява се в края на 2013 г. да има около 200 хил. евро оборот, което ще я изкара на нулата и оттам да започне да мисли за другите две стъпки, с които иска да развива програмата. По думите на Христов, след като вече имат първите клиенти, ще направят втори рунд на финансиране до 1.5 млн. долара, което да им позволи да стъпят в САЩ и да разширят обхвата на програмата. Досега Sensika има 200 хил. евро финансиране от фонд за стариращи компании по JEREMIE - Eleven и малка част от основателите си.

"Нашата втора стъпка ще е да смесим външната за компанията информация с вътрешната", пояснява още Христов. По думуте ми така мениждърите ще могат да видят например как кампанията на компанията в социалните мрежи е повлияла на продажбите й или да съпоставят сентимента за техния продукт от блоговете с този от собстения кол-център на фирмата.

Третата стъпка за компанията ще е да се позиционира като платформа за алгоритми, които са в основата на всяка система за обратботка на много данни. Идеята e в даден момент да отворим платформата за разработчици на алгоритми, пояснява Христов, които да ги споделят/продават през нея, а с това Sensika да може да отговори на необятното разнообразие от нужди на клиентите. "Ние не искаме да сме data lab. Искаме да се концентрираме в събирането и дистрибуцията на данни, а по средата на всичко това са алгоритмите, които дестилират морето от информация."

Още от Капитал