Хайде на риба
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Хайде на риба

Хайде на риба

Оперативната програма за сектор "Рибарство" предвижда 10 нови мерки за 2010

Мара Георгиева
9385 прочитания

© Shutterstock


Приоритетни оси

 • Мерки за приспособяване на българския риболовен флот – бюджет 10.7 млн. евро
 •  
 • Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура – бюджет 48 млн. евро
 •  
 • Мерки от общ интерес – бюджет 26.7 млн. евро
 •  
 • Устойчиво развитие на рибарските области – бюджет 16 млн. евро
 •  
 • Техническа помощ – 5.3 млн. евро


Резултати

От старта на програмата през ноември 2008 г. досега са договорени едва 3.34% по оперативната програма "Рибарство", а общо изплатените средства са 0.22%. Подписани са 26 договора, а други 7 са в процес на обработване. Одобрените проекти са проекти за 3.3 млн. евро, а извършените плащания са за 242 хил. евро. Това сочи отчет за изпълнението на европейските програми на земеделското министерство

До седмици разширението на най-голямата ферма за миди в Черно море, която се намира в залива край Каварна, ще бъде факт. Лошо време забавило доставката на важен контейнер от Нова Зеландия и забавило финализирането на проекта, обяснява Найден Станев. Той е ръководител и един от съдружниците в българско-ирландското дружество "Бляк сий шелс", което притежава мидената плантация.

Станев е бивш "морски тюлен". През 2004 г. младият военен пенсионер преминал през нов вид обучение как да произвежда морския деликатес. След това потърсил още ноу-хау, съдружници и инвестиции. Във фермата са вложени над 2 милиона лева. В момента експерименталните дълги линии, на които се отглеждат мидите, са 74. Те издържат на вълнение от девет бала и скорост на ветровете 130 км/ч., казва Станев.

Част от модернизацията на мидената ферма е извършена със субсидия по САПАРД. Сегашното разширение е със средства по оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство". Инвестицията е за около 1 млн. лв., от които 60% са безвъзмездни. "След като завършим проекта, очакваме минимум 20 тона добив на ден. В момента старата ферма гарантира 1-2 тона миди дневно", обяснява предприемачът. Това е само първата част от проекта за разширяване на морската плантация. "Идеята е да станем най-голямата ферма за миди в Европа и да достигнем до 60-70 тона продукция на ден", твърди Станев. За да направи това, дружеството ще кандидатства отново за субсидии по оперативната програма "Рибарство".

Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" е с бюджет 106.7 млн. евро, 75% от които се финансират от Европейския фонд по рибарство (ЕФР), а останалите – от националния бюджет. Управляващ орган е Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) към Министерството на земеделието и храните. Програмата има пет приоритетни оси (виж карето), които съдържат конкретни мерки. Кандидатстването става, след като бъде обявен прием на документи по съответната мярка.

В момента се събират проектопредложения по три мерки.

На борда на кораба

Първата е "Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност". Собствениците на кораби могат да кандидатстват за субсидии за покупка на нови машини и оборудване (вкл. компютърен софтуер) и ноу-хау.

Финансира се и извършването на определени дейности по кораба - подобряване на безопасността, условията на труд, хигиената, енергийната ефективност и опазването на природата. Сред условията най-важно е изискването съдът да е най-малко на пет години. Може да се кандидатства и за замяна на двигател, ако това води до намаляване на потреблението на гориво и замърсяването на природата, а за корабите над 12-годишна възраст – и до увеличаване на мощността им. Насърчава се и покупката на оборудване за консервиране на уловената риба на борда.

За безвъзмездна финансова помощ по тази мярка могат да кандидатстват юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. Те трябва да са собственици на риболовни кораби, които са вписани в Регистъра на риболовните кораби на ИАРА.

Субсидират се 40 сто от одобрените и реално извършени разходи, но за някои видове инвестиции помощта е 20% или 60%. Минималният размер на сумата за един риболовен кораб е 1000 евро. Възможно е авансово плащане, а одобреният проект трябва да се изпълни в срок до 12 месеца.

Инвестиции в аквакултури

"Производствени инвестиции в аквакултурата" е втората мярка, по която се събират проекти. Тя е отворена за физически лица, регистрирани като земеделски производители, както и за юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. От кандидатите се изискват още няколко регистрации – за производител на риба и други водни организми по Закона за рибарството и аквакултурите и по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

По тази мярка най-общо се подпомагат инвестиции за нови производствени мощности, както и за изграждане, разширяване, модернизация или реконструкция на съществуващите. Признават се разходи за строително-монтажни работи, за покупка на нови машини и оборудване, за специализирана складова техника и транспортни средства и за ноу-хау. Разрешава се и покупката на земя, която има пряка връзка с предвидената инвестиция и е в размер до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта. Финансират се и инвестиции във възобновяеми енергийни източници, необходими за производствената дейност на кандидата. Може да се кандидатства и за покупката на сервизни плавателни съдове, както и за изграждане на пунктове за продажба на собствена продукция във фермата.

Безвъзмездната финансова помощ е 60 на сто от одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, но не повече от 1 млн. евро. Минималният размер на субсидията за един проект е 10 000 евро. Допускат се авансови и междинни плащания. Одобрените инвестиции трябва да бъдат изпълнени до 24 месеца.

Маркетинг на рибни продукти

"Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" е третата мярка, по която може да се кандидатства. Тя е подходяща за преработвателни и търговски предприятия на рибни продукти, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. А за средства за модернизация на съществуващи пазарни структури могат да кандидатстват само юридически лица, регистрирани по Закона за стоковите борси и тържищата.

По принцип помощта по тази мярка е предназначена за фирми, които произвеждат и/или продават рибни продукти за консумация, но производителите на рибено брашно и масло също могат да кандидатстват за извличане на вредни субстанции (като диоксин например) от преработения продукт или за преработване на отпадъци от риба. Търговците на дребно не могат да се възползват от субсидии по тази мярка.

Допустими са инвестициите за обучение на работници, за оборудване и инфраструктура, за усъвършенстване на продуктите и подобряване условията на труд.

Признават се разходи за строително-монтажни работи, за нови машини, за складова техника и транспортни средства, за ноу-хау, патенти права и лицензи, софтуер. Финансират се и предварителни разходи за подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки и анализи. Поощрява се и покупката на земя, която има пряка връзка с предвидената инвестиция и е до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта. На подкрепа могат да разчитат и инвестиции във възобновяеми енергийни източници за получаване на топло- и електроенергия единствено и само необходими за производствената дейност на кандидата. Подпомага се също въвеждането на системи за контрол на качеството, за безопасни условия на труд и опазване на околната среда, както и обучение на персонала. Мярката финансира и инвестиции в пречиствателни съоръжения.

Безвъзмездната финансова помощ за малки и средни предприятия е 60 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи. Максималният размер е от 300 хил. евро до 1 млн. евро в зависимост от вида дейност.

За по-големи предприятия със състав до 750 души или с оборот под 200 млн. евро безвъзмездната финансова помощ е 30 на сто от стойността на разходите, но не повече от 1 млн. евро. Минималната субсидия за един проект не трябва да бъде по-малка от левовата равностойност на 10 000 евро.

Допуска се авансово плащане, а одобреният проект трябва да се изпълни в срок до 24 месеца.

Опитът досега показва, че основният проблем, който стои пред получателите на средства по оперативната програма  "Рибарство", е намирането на финанси за реализация на техните проектни предложения, коментира Елиза Дилова, директор на дирекция "Европейски фонд за рибарство" в ИАРА. Защото и при тази програма е в сила познатият принцип – одобреният кандидат финансира изцяло със собствени средства или с кредити инвестицията и едва след приемане на проекта му се възстановява субсидията. Затова според Дилова създаването на гаранционен фонд или друг финансов механизъм за лесен достъп до финансов ресурс би помогнало за решаването на този основен проблем.

През тази година ИАРА предвижда да обяви общо 10 нови мерки от оперативната програма, които са с бюджет приблизително 80 млн. лв.

Приоритетни оси

 • Мерки за приспособяване на българския риболовен флот – бюджет 10.7 млн. евро
 •  
 • Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура – бюджет 48 млн. евро
 •  
 • Мерки от общ интерес – бюджет 26.7 млн. евро
 •  
 • Устойчиво развитие на рибарските области – бюджет 16 млн. евро
 •  
 • Техническа помощ – 5.3 млн. евроБлагодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

1 коментар

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

Фермери хотелиери

Фермери хотелиери

Процедурата свърши

Процедурата свърши

Направо от фермата

Направо от фермата

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.