Металургията под натиск

Свръхпредлагането на стомана удря маржа на производителите

Коронавирусът определено оказва негативен ефект върху металургията. Той е особено видим при стоманодобива, докато при цветните метали натискът идва основно по линия на влиянието, което паниката има върху борсовите цени. Това едва ли ще остане без последици за българската икономика, тъй като, макар и малко на брой, металургичните предприятия са сред най-големите компании в страната.

В търсене на пазари

Проблемът в черната металургия идва оттам, че Китай продължава да произвежда на пълни обороти въпреки свитото потребление, тъй като пещите не могат да бъдат спрени. "Това води до натрупване на огромни запаси и търсене на външни пазари, където да бъдат продадени тези количества", коментира Антон Петров, председател на Българската асоциация на металургичната индустрия. "От друга страна, клиентите се опитват да пренасочат част от поръчките си към други дестинации по света от гледна точка на сигурността, но това има съвсем краткосрочен ефект, а цените остават потиснати от свръхпредлагането от Китай", добави той. Това се отразява силно негативно на маржовете между суровина и готова продукция, от които зависи бизнесът.

Специално върху стоманодобива в Европа обаче влияние оказва и разпространението на вируса в Италия. Това допълнително ограничава вътрешното потребление, което и без това е свито от икономическата ситуация в страната. Нещо повече - докато за китайския внос все пак има някакви квоти, които предпазват европейското производство, това не важи за страна членка като Италия.

Паникефект

В цветната металургия засега проблем с доставката на суровини няма, но според Петров в по-дългосрочен план може да се породи и такъв ефект. Причината е, че Китай произвежда над 40% от алуминия, медта и цинка в света. По-голям риск може да се окаже свитото потребление в Китай, който по принцип има много силна електронна и електротехническа промишленост, използваща цветни метали. Най-много върху тази част от сектора обаче в момента влияе световната паника, която се отразява на борсовите цени. "Всеки ден, който този проблем продължава, създава допълнителна истерия и натиск", каза Петров.