"Агрополихим" инвестира 60 млн. лв. в нови продукти и енергийна ефективност

Торовият завод в Девня ще монтира на площадката си цяла инсталация за водоразтворими торове, купена от Израел

Основната част от инвестициите ще приключат до края на 2023 г.
Основната част от инвестициите ще приключат до края на 2023 г.    ©  Юлия Лазарова
Основната част от инвестициите ще приключат до края на 2023 г.
Основната част от инвестициите ще приключат до края на 2023 г.    ©  Юлия Лазарова

Около 60 млн. лв. ще инвестира девненският производител на торове "Агрополихим" в следващите няколко години. Проектите ще позволят на компанията да разшири продуктовата си гама, както и да подобри енергийната си ефективност, като използва отпадъчната енергия от производството. Така заводът ще спечели по-силно пазарно присъствие в Европа, а от друга страна ще намали разходите и въглеродните си емисии. Основните инвестиции трябва да приключат до края на 2023 г.

Израелската инсталация

Ключовият проект е за изграждане на инсталацията за калциев нитрат, с който компанията ще добави нова гама водоразтворими торове към листата си и ще диверсифцира производството. Такива торове се използват основно за хидропонно отглеждане на култури и поливно земеделие, като 90% от новото производство ще бъде предназначено за износ в Европа. "С тази инвестиция "Агрополихим" ще покрие целия спектър от основни торове, които са необходими за едно успешно и устойчиво земеделие", казаха от компанията.

Самата инсталация частично ще използва съществуваща техническа инфраструктура на едно от производствата. Интересното е, че тя на практика е пренесена от израелския град Хайфа. Била е изградена там през 2018 г., но така и не е била въведена в експлоатация, тъй като властите са решили заводът да бъде преместен на друго място заради разрастването на града към индустриалната зона. "След като закупихме инсталацията, първоначалното ни намерение беше да я оперираме в Израел, но впоследствие на база цялостния ни икономически анализ взехме решение да я преместим в България. Пандемията също оказа влияние за това", казаха от "Агрополихим".

Проблемът, с който компанията ще трябва да се пребори тук, са бавните процедури. "Актуализацията на комплексното разрешително отнема над 2 години, затова бихме препоръчали в съвсем конструктивен план да се обърне внимание на административния капацитет на Изпълнителната агенция по околната среда и да се работи в посока на повишаване на компетенциите и заплащането, респективно мотивацията на работещите в тази изключително ключова структура", коментираха от компанията. Надеждата е с получаването на инвеститорски сертификат за проекта обслужването да стане по-бързо.

По-евтино и по-малко емисии

Това обаче е само един от проектите, по които компанията работи и които са на различен етап на изпълнение. Друга съществена инвестиция е свързана с инсталирането на турбини за производство на електрическа енергия с оползотворяване на високоенергийна пара. От "Агрополихим" обясниха, че за производствени технологични нужди използват пара, която произвеждат в котли на природен газ. С новите турбини ще се оползотворява изцяло остатъчната енергия на парата в рамките на завода и ще се произвежда електроенергия за собствена консумация. Макар че проектът е в пълен синхрон с политиките за зелена индустрия и кръгова икономика, проучванията на компанията са показали, че не може да се възползва от някой фонд и затова е решила сама да финансира проекта. "Реално очакваме ефектът за околната среда да бъде спестени около 60 хил. тона въглеродни емисии на година, което е еквивалентно на емисиите от приблизително 25 хил. автомобила", казаха от "Агрополихим". В същото време компанията ще може да използваме собствена електроенергия на значително по-ниска от пазарната цена.

Заедно с трети проект - за изграждане на нова прилинг кула в цех "Торове", инвестицията ще е над 54 млн. лв. и ще осигури 40 нови работни места, за което компанията получи инвеститорски сертификат. Финалното завършване на проектите се предвижда да стане през 2023 г., като инсталацията на турбините трябва да приключи през 2022 г. Извън това компанията работи и по няколко по-малки съпътстващи проекта, които са на стойност около 8 млн. лв.

Пандемия и торове

Търсенето на торове в световен мащаб през миналата година отбеляза спад от 30% между април и ноември, което доведе и до понижение на международните цени. "За "Агрополихим" тази кризисна година беше добра от гледна точка на произведена и продадена продукция, но спадът на търсенето и респективно на цените на продуктите естествено доведе и до по-лоши резултати и намален оборот в сравнение с предходни години", казаха от компанията. Оттам обаче отчитат, че в началото на 2021 г. се наблюдава постепенно възстановяване на пазарите както в регионален, така и в световен мащаб.

"Бизнесът ни имаше забавяне, но въпреки това не е драстично засегнат от пандемията, както са сектори като услуги и туризъм например", коментираха от "Агрополихим". Окончателните финансови резултати още не са готови, но по предварителни оценки компанията отново ще отчете печалба, макар и значително по-малка, отколкото през 2018 и 2019 г. (съответно 33.6 млн. лв. и 60.3 млн. лв.). За 2019 г. общите продажби на дружеството нараснаха с 22% до 447.8 млн. лв.