"Стара планина холд" предлага малко по-висок дивидент за 2020 г.

През тази година продажбите се очаква да нараснат с 4.5%

Производителят на хидравлични компоненти "М+С хидравлик" също предлага по 0.30 лв. брутен дивидент на акция
Производителят на хидравлични компоненти "М+С хидравлик" също предлага по 0.30 лв. брутен дивидент на акция    ©  Юлия Лазарова
Производителят на хидравлични компоненти "М+С хидравлик" също предлага по 0.30 лв. брутен дивидент на акция
Производителят на хидравлични компоненти "М+С хидравлик" също предлага по 0.30 лв. брутен дивидент на акция    ©  Юлия Лазарова

"Стара планина холд", в чийто портфейл влизат предимно машиностроителни компании, предлага малко по-висок дивидент за 2020 г. На общото събрание, което е насрочено за 20 май, акционерите ще гласуват дали да бъдат разпределени общо 5.163 млн. лв., или по 0.249 лв. брутно на акция. Това е малко над сумата, която акционерите получиха за предходната година.

Междувременно холдингът обяви прогнозите си за тази година, според които приходите се очаква да нараснат с 4.5%. Предварителните данни за първото тримесечие показват двуцифрен ръст в продажбите на повечето основни предприятия на групата.

Разпределение на печалбата

Въпреки че печалбата на холдинга през миналата година намаля с повече от една пета (виж таблицата), съветът на директорите предлага като дивидент да бъдат разпределени 5.163 млн. лв. От общата сума 4.669 млн. лв. са от печалбата за 2020 г., а остатъкът е от неразпределената печалба за минали години. Това прави брутна сума на акция от 0.249 лв., с което се запазва тенденцията за плавно повишение през последните години. За сравнение, за 2019 г. холдингът разпредели по 0.246 лв. брутно на акция, а за 2019 г. - по 0.242 лв.

Освен разпределението на печалбата общото събрание ще обсъди също и промени в устава на дружеството. Те засягат възможността за предварително гласуване на акционерите, както и за обратно изкупуване на до 3% от акциите на холдинга годишно, без да се отправя търгово предложение. Това ще важи за срок до пет години.

Част от компаниите в портфейла на холдинга също вече насрочиха общите си събрания и предложиха дивидент. На 18 май ще се проведе събранието на "М+С хидравлик", където акционерите ще гласуват за разпределянето на 11.83 млн. лв. от печалбата за 2020 г., или по 0.30 лв. на акция бруто.

Шест дни по-рано е събранието на "Елхим-Искра". Производителят на акумулатори е единственото от по-големите предприятия на холдинга, което отчита загуба за 2020 г. Тя ще бъде покрита с неразпределената печалба от минали години, а дивидент не се предвижда да се изплаща.

Другата ключова компания в портфейла - "Хидравлични елементи и системи" (ХЕС), предстои да обяви дата за общо събрание.

Резултати и прогнози

Още в края на 2019 г. "Стара планина холд" отчете, че се забелязва икономическо забавяне в Европа, което пандемията рязко задълбочи. Холдингът завърши първото полугодие на 2020 г. със спад от 16.4% на нетните приходи, като най-значително беше понижението през второто тримесечие. Първите сигнали за леко възстановяване се появиха в края на годината, когато продажбите незначително се покачиха. За цялата 2020 г. продажбите на предприятията от групата отбелязаха спад от 10.7% на годишна база до 200.3 млн. лв., макар че резултатът беше малко по-висок от ревизираните към октомври прогнози.

Благодарение на започналото възстановяване, което се очертава като тендениця и в началото на тази година, за цялата 2021 г. компанията очаква продажбите да нараснат с 4.5% и да достигнат 218.9 млн. лв. Разбивката по тримесечия показва, че за всеки от периодите се предвиждат по-високи резултати, отколкото миналата година, а значителен ръст спрямо предпандемичната 2019 г. ще бъде отчетен през последните три месеца на 2021 г.

Резултатите към края на февруари сочат, че холдингът и двете му най-големи предприятия - "М+С хидравлик" и ХЕС, отбелязват двуцифрен ръст на продажбите (виж таблицата). Прогнозата до края на тримесечието е и "Елхим-Искра" да повиши приходите си.