"Алкомет" отчита загуба за 2020 г. заради по-високи разходи

Производителят на алуминиеви изделия прогнозира двуцифрен ръст на продажбите и печалба за тази година

През миналата година в завода заработи нов валцов цех, с което капацитетът за производство се увеличава
През миналата година в завода заработи нов валцов цех, с което капацитетът за производство се увеличава    ©  Алкомет
През миналата година в завода заработи нов валцов цех, с което капацитетът за производство се увеличава
През миналата година в завода заработи нов валцов цех, с което капацитетът за производство се увеличава    ©  Алкомет

Увеличените разходи и лекият спад на приходите са извели "Алкомет" на загуба през 2020 г. Това показва отчетът на шуменския производител на алуминиеви изделия. Макар че обемът на производство е нараснал, след като компанията приключи мащабен проект за разширяване на мощностите, по-ниските цени на метала са довели до намаление на продажбите. За тази година дружеството прогнозира значително увеличение на приходите, както и нетна печалба.

Производство

През миналата година шуменският завод е произвел 7% повече продукция - общо 73.5 хил. тона. Продажбите като обеми също нарастват. Двуцифрен ръст (16.6%) има при пресовите продукти, където силно увеличение се отчита при продажбите на специални и стандартни профили, които са основната част от това производство. "Положително за отчетния период е съживяването на пазара, както и активизирането на потока на поръчки, които запълват производствения обем почти изцяло", посочват от "Алкомет". Миналата година компанията започна проект за обособяване на цех за механична обработка на алуминиеви профили, което ще й позволи да прави завършени детайли с по-висока добавена стойност за сектори като автомобилостроене, машиностроене и др.

При валцовите продукти от дружеството отчитат разнопосочни тенденции покрай ковид кризата. От една страна, продажбите на техническо фолио и финсток са намалели заради проблемите в автомобилостроенето, строителството и машиностроенето покрай пандемията. От друга, консумацията на повече пакетирани храни и напитки са довели до ръст за домакинско фолио (което има и най-голям дял при валцовите продукти) и конверторно фолио. Миналата година в завода влезе в експлоатация нов валцов стан, с който капацитетът постепенно се увеличава. От "Алкомет" посочват, че поръчките следват този тренд, като най-динамично се развива американският пазар.

Резултати и прогнози

В същото време компанията отчита минимален спад на приходите от продажби (с около 1%), главно заради по-ниската цена на алуминия - средната цена на метала миналата година е била 1489 евро/тон спрямо 1600 евро/тон през 2019 г. С около 3% се увеличават разходите по икономически елементи, което се дължи на лекото повишение (1%) на разходите за материали, които са основното перо, като и на повишените разходи за заплати и осигуровки (11.3%). Комбинацията от тези фактори е причината "Алкомет" да отчете загуба за 2020 г. (виж таблицата).

Ако тази година няма някакви значителни сътресения, компанията прогнозира значително увеличение както на производството, така и на финансовите резултати. Обемът на продажби на пресови изделия се очаква да се увеличи с около 30% вследствие на засиленото търсене, а акцентът отново ще бъде върху продукти с по-висока добавена стойност. При валцовите изделия очакваният ръст е 22%, като компанията ще наблегне на продажбите на различни видове фолиа, както и на финсток.

При запазване на нивата на алуминия на Лондонска борса за метали очакванията на ръководството са през 2021 г. продажбите да достигнат около 480 млн. лв., което е ръст с 38%. Маржът на печалбата преди лихви, данъци и амортизации се предвижда да бъде около 8.8%, а крайният резултат отново да е положителен с нетна печалба около 3.9% от приходите.