Големите промишлени компании на борсата значително увеличават продажбите си

Предприятията отбелязват възстановяване на пазарите през първото тримесечие на годината

С разширения си капацитет след инвестициите "Алкомет" е увеличил производството с 28% през първото тримесечие
С разширения си капацитет след инвестициите "Алкомет" е увеличил производството с 28% през първото тримесечие
С разширения си капацитет след инвестициите "Алкомет" е увеличил производството с 28% през първото тримесечие
С разширения си капацитет след инвестициите "Алкомет" е увеличил производството с 28% през първото тримесечие

Големите промишлени компании, чиито акции се търгуват на борсата, увеличават продажбите си през първото тримесечие, като почти всички отчитат двуцифрен ръст (виж таблицата). Нещо повече - повишението е на база същия период на миналата година, когато ефектът от пандемията и затварянето на границите в Европа още не се беше усетил напълно. Предприятията отбелязват възстановяване на пазарите и засилване на търсенето, а очакванията за следващите месеци са оптимистични.

"Алкомет"

Шуменският производител на алуминиеви изделия "Алкомет" увеличава производството на валцови и пресови изделия с 28%, след като миналата година в експлоатация влезе нов студеновалцов стан, който беше последната част от инвестиционната програма на компанията за 40 млн. евро. От дружеството отчитат силно търсене на алуминиеви пресови продукти на европейския пазар, което е свързано с нуждата от възстановяване на складовите наличности, които силно намаляха по време на пандемията, както и с нормализирането на производството в сектори като строителство, автомобилостроене и машиностроене. Новият стан пък позволява на предприятието да повиши капацитета си с до 30% през тази година. "Сектори като строителство, производство на електромобили, зелените енергийни проекти увеличиха консумацията на алуминиеви продукти драстично", посочват от "Алкомет".

Всичко това е причина за отчетения ръст от 14% на продажбите. Макар че разходите също се увеличават, компанията излиза на печалба след отчетената малка загуба година по-рано.

"Монбат"

С една трета се повишават продажбите и на производителя на акумулатори "Монбат", който отбелязва най-голям ръст на приходите от публичните промишлени предприятия. Нещо повече - от компанията отчитат, че продажбите на акумулаторни батерии като бройка през първото тримесечие са рекордни спрямо съпоставимите исторически периоди. Въпреки тежката икономическа обстановка, породена от пандемията, дружеството бележи ръст на нормализираната печалба преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA) на годишна база, посочват от "Монбат". Нетната печалба на дружеството се увеличава със 77%.

"Корадо"

Производителят на радиатори "Корадо" отчита 23% ръст на продажбите в обем и 27% като стойност. От компанията обаче уточняват, че значителна част от продадената продукция се дължи на подкрепата на компанията майка, като чешката група Korado е най-големият пряк клиент на предприятието в Стражица. Това е компенсирало спада на продажбите в Югоизточна Европа в резултат на пандемичната криза. Печалбата на дружеството намалява леко, което е резултат от драстичното поскъпване на металите в края на миналата година, тъй като то се отразява с известно забавяне в цените на крайните продукти. Бурното развитие на цените на суровините продължава и това ще влияе и в бъдеще на производствените предприятия, добавят от "Корадо".

ХЕС

Макар и с най-малък ръст на продажбите (1%), от "Хидравлични елементи и системи" (ХЕС) отбелязват, че резултатът е доста над очакванията, като отчетените приходи от 16.4 млн. лв. са 15% повече от планираното. Брутната печалба се увеличава с над 5% на годишна база и е повече от 70% над бизнес плана. От компанията посочват, че още в началото на годината са се появили ясни индикации, че машиностроителната индустрия в световен мащаб преодолява шока от кризата, а прогнозите на EUROFER са през тази година индустрията да отбележи 7% ръст. Оптимистичните прогнози на клиентите в Европа и света са причината ХЕС да ревизира планираните си продажби нагоре, като за първото полугодие компанията предвижда те да скочат с 22.6% до над 33.4 млн. лв.

"Елхим Искра"

За разлика от началото на 2020 г., когато затварянето на границите напълно е блокирало износа на дружеството, през тази година експортът към Европа и Русия не е бил възпрепятстван и компанията е успяла да увеличи продажбите с 14% и отново да отчете макар и малка печалба. От "Елхим Искра" потвърждават прогнозата си за годишен ръст на приходите от около 8%. За първото полугодие очакванията са те да се повишат с 20% спрямо същия период на миналата година, когато продажбите бяха най-силно засегнати от кризата. От дружеството все пак предупреждават, че това е оптимистичен сценарий, а дали той ще се случи зависи от това какви мерките ще се предприемат във връзка с пандемията.

"М+С хидравлик"

Третото основно дружество в портфейла на "Стара планина холд" - "М+С хидравлик", все още не е публикувало отчета си за първото тримесечие. Според предварителното съобщение на компанията обаче продажбите растат с 20% през първото тримесечие. По-висока е и брутната печалба, която достига 5.3 млн. лв. спрямо 4.4 млн. лв. за същия период на миналата година.