Производството в "Аурубис" е почти без промяна на фона на ръст в групата

Германската Aurubis отчита засилено търсене на мед и медни продукти към края на март

Заводът в Пирдоп е произвел 1% повече медни катоди за шестмесечието.
Заводът в Пирдоп е произвел 1% повече медни катоди за шестмесечието.    ©  Цветелина Белутова
Заводът в Пирдоп е произвел 1% повече медни катоди за шестмесечието.
Заводът в Пирдоп е произвел 1% повече медни катоди за шестмесечието.    ©  Цветелина Белутова

Производството в "Аурубис България" е останало почти без промяна през шестте месеца до края на март. Докато преработката на концентрати леко намалява, минимален ръст отчита добитото количество чиста мед. В същото време германската Aurubis, която е собственик на завода в Пирдоп, отчита значително увеличение на производството в другите си предприятия и двуцифрено повишение на приходите през първата половина на финансовата 2020/2021 г. (виж таблицата).

Пирдоп и другите заводи

Отчетът на групата показва, че в "Аурубис България" е преработен 3% по-малко концентрат на годишна база, като общото количество за шестмесечието е 660 хил. тона. Това е причината и за спада в производството на сярна киселина, отново с 3% до 674 хил. тона. Леко повишение от 1% има при произведените медни катоди (чиста мед), които достигат 113 хил. тона.

В същото време общо сегментът "Рафиниране и преработка на метали", в който освен българското предприятие влизат още 7 завода, включително за медни продукти и рециклиране, значително увеличава резултатите си. Преработеният концентрат нараства с 10% до 1.225 млн. тона, повече е и сярната киселина, добивана като страничен продукт, а катодното производство скача със 17% до 554 хил. тона. Ръстът сега частично се дължи на факта, че през първата половина на предходната финансова година заводът в Хамбург беше временно спрян за поддръжка. Подобен ремонт е планиран и в Пирдоп за август/септември 2021 г.

Финансови резултати

Приходите на целия сегмент, който включва основната част от бизнеса на германската група, се увеличават с двуцифрени темпове заради увеличените количества преработени концентрати и въпреки по-ниските такси за преработка и рафиниране. От Aurubis отчитат също значително по-големи количества преработена скрап и други рециклирани материали след включването на двата завода, които групата придоби от Metallo в края на май миналата година. Това е довело и до по-високи приходи от такси за рафиниране, както и до увеличени продажби на метали като калай, цинк, никел и олово. Друг ключов фактор е и значителният ръст в производството на катоди, съпроводено със скок в цените на медта. По данни на групата средната цена на медта се е повишила с 36% и през първото полугодие на финансовата година се е търгувала средно по 5759 долара/тон. Още по-голям - 85%, е ръстът към края на периода, когато цената достига 8851 долара/тон.

Тези фактори стоят и зад увеличението на оперативната печалба преди данъци (EBT), която е ключов индикатор за групата. От Aurubis отчитат запазване на стабилното търсене на катоди, започнало в края на 2020 г., както и силно търсене на медни продукти от производителите на кабели, секторите строителство и енергетика и европейската автомобилна индустрия.