Държавните военни заводи продължават да влошават резултатите си

ВМЗ, "Авионамс" и търговецът "Кинтекс" отчитат двуцифрен спад на продажбите към края на септември

С над 3600 работници, ВМЗ е най-големият от държавните военни заводи
С над 3600 работници, ВМЗ е най-големият от държавните военни заводи
С над 3600 работници, ВМЗ е най-големият от държавните военни заводи    ©  Надежда Чипева
С над 3600 работници, ВМЗ е най-големият от държавните военни заводи    ©  Надежда Чипева

Най-големите държавни военни заводи продължават да влошават резултатите си към края на септември, след като още през първото тримесечие беше регистриран спад. Това показват отчетите на Вазовските машиностроителни заводи (ВМЗ) и "Авионамс". По-слаби продажби отчита и търговецът "Кинтекс".

ВМЗ

С повече от една четвърт намаляват приходите на сопотския ВМЗ, който произвежда противотанкови снаряди, авиационни ракети, муниции, взриватели и др. От компанията отчитат намаление на търсенето на специална продукция на пазара и по-ниски цени. Това обяснява и по-малките разходи за материали, които се понижават с около 25 млн. лв. До края на годината заводът очаква договори за около 50 млн. лв.

От доклада на ръководството става ясно, че пандемията се е отразила на дружеството най-вече като е забавила приемането на произведените изделия. Това се вижда и от увеличението на продукцията на склад с повече от 150%. През тази година значително намалява делът на износа чрез местен контрагент за сметка на директните продажби в чужбина.

Задълженията на компанията се понижават с 58 млн. лв. спрямо края на миналата година, което се дължи предимно на намалението на част от дължимия дивидент на едноличния собственик - Държавната консолидационна компания. С 40 млн. лв. от сумата през април беше увеличен капиталът на ВМЗ.

"Авионамс"

Пловдивският авиоремонтен завод "Авионамс" също свива приходите си с 27%. Намалената дейност се вижда и в спада на разходите за суровини и материали с близо 3 млн. лв. От компанията отчитат по-слаби постъпления от контрагенти, но краткосрочните вземания от клиенти и доставчици се увеличават повече от четири пъти до 6.3 млн. лв. Печалбата на компанията за деветмесечието се срива със 70%.

Макар и формално предадени, практически недостъпни са финансовите резултати на оръжейния търговец "Кинтекс", който през тази година редовно бави оповестяването на отчетите си. От междинния доклад, публикуван в информационната система на Агенцията за публичните предприятия и контрол, се вижда, че приходите се свиват с 38%. Самият финансов отчет обаче не се отваря.