Компаниите на "Стара планина холд" отчитат двуцифрен ръст на продажбите

Заводите в портфейла на холдинга повишават прогнозите си до края на годината, но цените на тока остават основен риск

Ямболският завод ХЕС продава продуктите си основно в ЕС
Ямболският завод ХЕС продава продуктите си основно в ЕС    ©  Георги Кожухаров
Ямболският завод ХЕС продава продуктите си основно в ЕС
Ямболският завод ХЕС продава продуктите си основно в ЕС    ©  Георги Кожухаров

"Стара планина холд" и компаниите в портфейла му отчитат двуцифрено увеличение на продажбите към края на септември (виж таблицата). Нещо повече - предприятията вече надвишават резултатите си от предкризисната 2019 г., а прогнозите до края на 2021 г. са за допълнителен ръст. Основен риск обаче остават високите цени на електроенергията.

Холдингът

Резултатите на "Стара планина холд" за деветмесечието надвишават очакванията на компанията. Докато трицифреният ръст на нетната печалба спрямо същия период на миналата година донякъде може да се обясни с по-слабите резултати в пандемичната 2020 г., от холдинга отчитат и скок с над 80% спрямо 2019 г. Продажбите също нарастват с двуцифрени темпове, като в сравнение с предкризисната 2019 г. скокът е с над 16%. Като се имат предвид и положителните прогнози на клиентите поне до средата на следващата година, от компанията предвиждат продажбите да останат силни. Това е и причината холдингът да ревизира очакванията си за продажбите за цялата 2021 г. нагоре, като очаква ръст над 37% спрямо 2020 г. и близо 23% спрямо 2019 г.

От "Стара планина холд" посочват, че машиностроителната индустрия като цяло преодолява шока от ковид кризата. Икономиката обаче е изправена пред нови рискове като нарушените вериги на доставки и енергийните цени.

Машиностроителните фирми

Значително увеличават резултатите си производителите на хидравлични изделия "М+С хидравлик" и "Хидравлични елементи и системи" (ХЕС). Нещо повече - от ХЕС посочват, че продажбите за първото деветмесечие са рекордно високи, а предварителните данни за последното тримесечие сочат, че тази тенденция ще се запази до края на годината. Макар че бизнесът на компанията е цикличен и традиционно третото тримесечие е по-слабо, през тази година приходите за юли - септември надвишават тези за предходните три месеца. Двуцифрен ръст отбелязва и печалбата на дружеството както спрямо същия период на миналата година, така и спрямо 2019 г. Компанията също повишава прогнозата си за годината, като очаква продажбите да се увеличат с 38% спрямо 2020 г. и 14% спрямо 2019 г.

Заради поскъпването на електроенергията от средата на годината обаче ХЕС значително увеличава и разходите си. От компанията посочват, че проблемът е още по-сериозен през четвъртото тримесечие, като очакванията са цените да надхвърлят 4 пъти нивата от началото на годината, което се превръща в най-голямото предизвикателство и риск за съхраняване на отчетената до момента брутна печалба.

Възстановяване при акумулаторите

Производителят на акумулатори "Елхим-Искра" също отчита оживление на пазарите, където работи - Италия, Франция, Испания и Русия. Това е причината резултатите на компанията да се връщат към нивата отпреди ковид - спрямо деветмесечието на 2019 г. оборотът нараства с 8%, а още по-силен е ръстът на годишна база (28%). Дружеството успява също да излезе на печалба след отчетената загуба миналата година. За цялата 2021 г. прогнозата е ревизирана нагоре, като "Елхим-Искра" сега очаква да приключи годината с ръст около 27% спрямо 2020 г. Компанията обаче посочва, че това е оптимистичният сценарий, който ще зависи от развитието на пандемията и предприеманите мерки от правителствата.

За деветмесечието компанията отчита повишение на разходите, което се дължи както на по-големите количества преработени оловни материали, така и на по-високите цени. Отрицателно влияние оказва и рязкото поскъпване на електроенергията. По данни на дружеството средната цена за електроенергия за деветмесечието на тази година е над 62% по-висока от тази през миналата, а цените продължават да се увеличават и след септември, което представлява основен риск за работата на предприятието.