Най-голямата компания в България - "Аурубис", е с лек спад на печалбата за година

Спиране за планов ремонт е понижило производството в Пирдоп

"Аурубис" се радва на високи цени на медта, но и на растящи енергийни разходи
"Аурубис" се радва на високи цени на медта, но и на растящи енергийни разходи    ©  Юлия Лазарова
"Аурубис" се радва на високи цени на медта, но и на растящи енергийни разходи
"Аурубис" се радва на високи цени на медта, но и на растящи енергийни разходи    ©  Юлия Лазарова

Медодобивният завод "Аурубис България", който с приходите си от 5.4 млрд. лв. за 2020 г. стана най-голямата компания в страната, отчита лек спад на печалбата за последната финансова година. Това показва отчетът на германската група Aurubis за финансовата 2020/2021 г., приключваща до края на септември. Заводът в Пирдоп временно е бил в планов ремонт, което е понижило производството. В същото време силното търсене и високите цени на металите са осигурили най-добрата година в историята на групата, която приключва с оперативна печалба 353 млн. евро, което е ръст 60%.

Скъпа година

За 12-те месеца до края на септември печалбата на "Аурубис България" е 132.3 млн. евро, което е спад с 3% на годишна база. В страната дружеството съставя отчет към края на годината - в този за 2020 нетната печалба е близко число - 265 млн. лв.

Приходите в отчета на германската група са дадени общо за сегмента "Рафиниране и преработка на метали", в който влиза българският завод, като те се увеличават с 31% до 15.1 млрд. евро. С 40% се повишава и оперативната печалба преди данъци (EBT), която е основен индикатор за инвеститорите, достигайки 399 млн. евро.

За по-добрите резултати на сегмента през тази финансова година има няколко причини, като съществен положителен ефект са оказали по-високите цени на медта и сярната киселина, която се получава като страничен продукт, както и значително увеличеното търсене на медни продукти. Негативно се е отразило забавеното пускане на завода в Пирдоп след планов ремонт през последното тримесечие на финансовата година, както и по-високите енергийни разходи, най-вече за електричество и газ, се посочва в отчета на Aurubis.

Производство

Преработката на меден концентрат общо в сегмента е била леко под миналогодишния обем. За последните 12 месеца са преработени 2.3 млн. тона концентрат спрямо 2.4 млн. тона предходната година. Това е довело и до спад в производството на сярна киселина. В същото време производството на катоди (чиста мед) се е увеличило от 1 млн. тона на 1.1 млн. тона през последната година.

В българския завод обаче има леко понижение заради временното спиране на производството, като обемът на произведените катоди достига 221 хил. тона (223 хил. тона предходната година).

Международният пазар на катоди е отбелязал силно търсене през първата половина на финансовата година, като възстановяването е било най-забележимо в Европа и САЩ, отчита Aurubis. Стабилно е било и търсенето на сярна киселина, като в същото време предлагането е било ограничено, което е и причината за по-високите цени.