Продажбите на "Корадо" са надминали нивата от предкризисната 2019 г.

Производителят на стоманени радиатори отчита възстановяване на пазарите в Централна и Западна Европа

Заводът в Стражица е произвел 12% повече панелни радиатори, тръбните също се увеличават.
Заводът в Стражица е произвел 12% повече панелни радиатори, тръбните също се увеличават.
Заводът в Стражица е произвел 12% повече панелни радиатори, тръбните също се увеличават.    ©  NA
Заводът в Стражица е произвел 12% повече панелни радиатори, тръбните също се увеличават.    ©  NA

Производителят на стоманени радиатори "Корадо България", който е част от чешката група Korado, отчита 49% скок на приходите през 2021 г. (виж таблицата). Макар че част от ръста вероятно се дължи на инфлационни фактори, което се вижда и от повишените разходи, компанията отбелязва увеличение на продажбите и като бройки. Печалбата също нараства, показват неодитираният отчет и данни от предварителни изчисления. Основната причина за по-добрите резултати е възстановяването на пазарите в Централна и Западна Европа, посочват от дружеството.

Производство и продажби

През 2021 г. заводът в Стражица е произвел близо 480 хил. броя панелни радиатори, което е ръст от 12% спрямо 2020 г. и дори надвишава резултата от предпандемичната 2019 г. Продължава увеличението и при тръбните отоплителни тела, чийто брой плавно се повишава всяка година, макар че обемът все още е по-малък от този на панелните (почти 114 хил.).

По-голям е броят на продадените радиатори - общо 600.9 хил., което е увеличение от 13% на годишна база. В сравнение с 2020 г. продажбите извън ЕС са намалели с 5%, но ръст от 15% се отчита на продажбите в Съюза, където са и основните клиенти.

Всичко това е довело до увеличение и на приходите от продажби с 49%, които достигат 58.9 млн. лв. и са по-големи и от предкризисната 2019 г., когато бяха 42.5 млн. лв. Разходите по икономически елементи обаче също се покачват (56%), като най-голям е делът на тези за материали, които зависят основно от цената на стоманата. Въпреки това компанията отчита лек ръст на печалбата, който по предварителни изчисления е около 3%.

Пазари

"Корадо България" продава продуктите си основно на групата Korado, а сред по-големите пазари освен Чехия са други страни от ЕС (Румъния, Унгария, Гърция), както и Украйна. Българският пазар има минимален и намаляващ дял (1.7%). От компанията посочват, че при някои пазари (Румъния, Украйна и България) се наблюдава свиване на продажбите, докато при други като Унгария, Тунис, Гърция и Кипър - ръст. "Корадо България" увеличава продажбите си чрез компанията майка с 20%, което доказва, че пазарите в Централна и Западна Европа се възстановяват много по-бързо от тези в Източна Европа", казаха от дружеството.

Прогнозите за близкото бъдеще обаче са трудни, като от компанията посочват като причини бурното развитие на цените на суровините и енергията и небалансираната верига на търсене и предлагане. Геополитическата ситуация също създава по-скоро загриженост, казаха от "Корадо".

1 коментар
  • Най-харесваните
  • Най-новите
  • Най-старите
Нов коментар

Още от Капитал