Енергийният преход изисква по-големи инвестиции в добив на метали

Трансформацията ще е невъзможна без минната индустрия, пише в свой доклад най-големият британски фондов мениджър LGIM

Общото търсене на мед ще трябва да се удвои през следващите 30 години, а това за никел да се увеличи четири пъти, за да се постигнат целите от Парижкото споразумение
Общото търсене на мед ще трябва да се удвои през следващите 30 години, а това за никел да се увеличи четири пъти, за да се постигнат целите от Парижкото споразумение
Общото търсене на мед ще трябва да се удвои през следващите 30 години, а това за никел да се увеличи четири пъти, за да се постигнат целите от Парижкото споразумение    ©  Reuters
Общото търсене на мед ще трябва да се удвои през следващите 30 години, а това за никел да се увеличи четири пъти, за да се постигнат целите от Парижкото споразумение    ©  Reuters

Стремежът за декарбонизация на световната икономика е изложен на риск, ако към минната индустрия не бъдат насочени по-големи количества капитал, предупреди най-големият британски фондов мениджър Legal & General Investment Management (LGIM). Настоящите нива на инвестиции няма могат да осигурят необходимото количество промишлени метали, за да бъдат достигнати нетни нулеви емисии до 2050 г., твърди доклад, изготвен съвместно с минната компания BHP и цитиран от Financial Times. LGIM има малък дял от 0.7% в BHP, след като намали участието си по-рано тази година.

Общото търсене на мед ще трябва да се удвои през следващите 30 години, а това за никел да се увеличи четири пъти, за да се постигнат целите от Парижкото споразумение за ограничаване на глобалното затопляне до 1.5 градуса над прединдустриалните нива, показва анализът. Без растяща и отговорно управлявана минна индустрия няма да има енергиен преход, коментира Ник Стансбъри, ръководител на климатичните решения в LGIM и съавтор на доклада. Инвеститорите трябва да насочват минната индустрия в правилната посока, а не да я избягват.

Коментарите са рядък знак на доверие за добивния сектор, идващ от голям инвеститор. Анализатори и органи като Международната енергийна агенция също предупреждават за възможен предстоящ недостиг на мед, никел, кобалт и други метали, ако инвестициите в нови и съществуващи мини не бъдат увеличени.

Инвеститорите имат две ключови роли в прехода

Много големи институционални инвеститори предпочитат да финансират компании за чисти технологии или електрически превозни средства, дори те да работят на загуба. Това е така отчасти защото в повечето случаи добивът е въглеродноинтензивен. Въздействието му върху околната среда на местно ниво и вероятността от инциденти също карат инвеститорите да стоят настрана от индустрията. Това се отразява и на ниска оценка на акциите в сектора. Стойността на най-голямата минна компания BHP, включително нетният ѝ дълг, е 3.6 пъти прогнозната ѝ печалба EBITDA за тази година в сравнение със 7.75 пъти средно за компаниите от FTSE All-Share по оценки на JPMorgan.

Според LGIM инвеститорите могат да играят две роли в минния сектор. Едната е насочването на капитали към добива, за да се осигурят необходимите количества суровини. Втората е да инвестират в намаляване на оперативните емисии на минната индустрия. Докладът подчертава големите различия в емисиите, като сравнява съоръжение за добив на никел в Индонезия, работещо на въглища, с такова в Канада, което използва хидроенергия.

Все още няма коментари
Нов коментар