КЦМ отчита двуцифрен ръст на приходите, но и по-високи разходи за 2021 г.

Металургичната група променя името си на "Холдинг КЦМ 2000"

Почти цялото производство на олово и цинк в КЦМ е за износ
Почти цялото производство на олово и цинк в КЦМ е за износ
Почти цялото производство на олово и цинк в КЦМ е за износ    ©  Надежда Чипева
Почти цялото производство на олово и цинк в КЦМ е за износ    ©  Надежда Чипева
Темата накратко
  • Металургичният завод е запазил производствените обеми въпреки временните спирания заради скъпия ток.
  • Продажбите са нараснали със 17%, но валутни загуби са свили оперативната печалба и са довели до нетна загуба.
  • Името на групата става "Холдинг КЦМ 2000" след придобиването на контрол върху "Върба-Батанци".

Пловдивският металургичен завод КЦМ е запазил стабилни обеми на производство през 2021 г. въпреки временните прекъсвания на работа заради поскъпването на електроенергията. Компанията отчита двуцифрен ръст на приходите, но и растящи разходи, в резултат на което излиза на нетна загуба. Прогнозите за тази година са продажбите да се увеличат с повече от една пета.

На общо събрание на групата "КЦМ 2000", в която влиза металургичният завод, името беше променено на "Холдинг КЦМ 2000". Целта е да се отрази фокусът върху цялата верига на стойността, след като миналата година компанията придоби контрол върху второ добивно предприятие - "Върба-Батанци". А в стратегическите планове е освен метали на даден етап да се произвеждат и изделия.

Производство и продажби

През 2021 г. заводът е работил на пълен капацитет и няма значителна промяна в произведените обеми, въпреки че заради екстремно високите цени през втората половина на годината е имало периоди на ограничаване на производството, става ясно от отчета на КЦМ. Предприятието е произвело 80.4 тона цинк и 73.2 тона олово, както и известни количества сребро и злато. Над 88% от продукцията на завода е за износ.

Компанията е разполагала с достатъчно ресурси, като делът на вторичните суровини в оловното производство е бил увеличен до около една трета, а в цинковото е останал около 20%. Пловдивският завод преработва всички оловно-цинкови концентрати, които се произвеждат в страната, но капацитетът му е значително по-голям и внася около две трети от необходимите му първични суровини.

Приходите на КЦМ, както и на групата са нараснали с над 17% през 2021 г. (виж таблицата). Това обаче не е успяло да компенсира увеличените разходи, особено тези за материали, които представляват над 80% от общите разходи. Като цяло приходите и разходите зависят основно от цените на металите на Лондонската метална борса, които през миналата година се увеличиха значително, от курса на долара спрямо лева и от цените на енергоносителите. Оперативният резултат на КЦМ е близо 10 млн. лв., но компанията отчита нетна загуба заради негативни ефекти от промяната на валутните курсове.

За 2022 г. дружеството е заложило приходи от продажби на стойност 873.6 млн. лв., което е ръст 21% спрямо миналогодишния резултат. От компанията посочват, че прогнозата се базира на сключените търговски договори за доставка на основни суровини и за продажба на метали.

От отчета на КЦМ става ясно, че през 2021 г. са инвестирани близо 33 млн. лв. като част от проекта "Технологично интегриране". Той беше обявен в края на 2020 г. и е на стойност 130 млн. евро. От компанията обаче посочват, че заради неяснотите, свързани най-вече с енергийната политика и създалата се криза в Европа, е взето решение да се отложи изпълнението на част от проекта.

Новият холдинг

Цялата група "КЦМ 2000", в която освен металургичното предпрятие влизат добивните "Върба-Батанци" (с дъщерното му "Горубсо-Мадан") и "Лъки инвест", както и други търговски, инженерни и сервизни компании, отчита печалба за 2021 г., макар че крайният резултат намалява.

Междувременно на общо събрание на 9 юни акционерите гласуваха да променят името на дружеството на "Холдинг КЦМ 2000". От компанията уточниха, че това е свързано с едно от най-важните събития през 2021 г. - придобиването на най-голямото предприятие за добив и преработване на оловно-цинкови руди в страната - "Върба-Батанци". Това е и причината към съвета на директорите на групата да се присъедини Сергей Атанасов, който е изпълнителен директор на "Горубсо-Мадан". Новият член на борда влиза на мястото на Атанас Марински и продължава неговия мандат до юни 2024 г. Мандатите си продължават и останалите членове на съвета - Румен Цонев, Розин Ангелов, Иван Добрев и Стоян Пехливанов.

"Настоящите промени затвърждават трайното разрастване на холдинга в минно-металургичния сектор на страната. Те са в изпълнение на стратегията ни за вертикална интеграция на бизнеса - от добива на първични суровини през преработката им до метали и производство на крайни потребителски изделия, в основата на които са оловото и цинкът", коментира главният изпълнителен директор на "Холдинг КЦМ 2000" Румен Цонев в официалното съобщение.

Общото събрание гласува също 420 хил. лв. от печалбата за 2021 г. да бъдат разпределени като дивидент. Останалата сума ще бъде отнесена към неразпределената печалба. Основни собственици на "Холдинг КЦМ 2000" са шест физически лица, които притежават 66.87% от акциите. Сред акционерите са множество физически лица.

Все още няма коментари
Нов коментар