Инвестирай умно

Три инвестиционни фонда в търсене на следващата голяма иновация

Началният капитал винаги е бил важна част от стартирането на един бизнес и факторът, който може би най-често възпира младите предприемачи да придадат облик на идеите си. С развитието на стартъп екосистемата в България започна да се увеличава и броят на рискови инвеститори в страната. Те успяха да повярват, че голяма част от идеите имат потенциал за развитие и биха могли неколкократно да възвърнат инвестицията си. Хората, които искат за започнат собствен бизнес, от своя страна не получават само една сума пари, с която това да се случи, а външна оценка и потвърждение, че проектът им си заслужава.

Откъде идват парите

Преди три години бяха поставени основите на една нова за България инвестиционна структура, подпомагаща стартиращи компании. В първата половина на 2012 г. Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) избра два местни екипа с опит, които да насочат 21 млн. евро, отпуснати по програма JEREMIE, към нови идеи и проекти с потенциал. Избраниците бяха фондовете LAUNCHub и Eleven, на които беше предоставен ресурс от съответно 9 млн. евро и 12 млн. евро. Тяхната главна задача е да откриват, финансират и обучават млади предприемачи с иновативни идеи, основно в IT сферата. Всеки един от фондовете може да инвестира до 200 хил. евро в стартираща компания срещу миноритарно дялово участие в нея. Тази възможност за финансиране до голяма степен спомага за развитието на цялата предприемаческата екосистема в региона, защото LAUNCHub и Eleven инвестират и в чуждестранни стартъпи, но единствено при условие че регистрират бизнеса си в България.

Много млади предприемачи с добри идеи и желание да развиват собствен бизнес получиха финансиране от фондовете. Някои от тях излязоха на пазара, насъбраха популярност и успяха да генерират приходи и голямо количество потребители. Други проекти пък се оказаха по-добри на теория и не толкова на практика и не постигнаха успех. Три години по-късно инвестиционният фонд LAUNCHub разполага с общо 57 стартъпа в портфолиото си, а Eleven с общо 93. Всички екипи, участвали в създаването на стартъпи, обаче придобиват най-ценното - опит и увереност, че с много труд можеш да стартираш бизнес в България.

Планове за бъдещо развитие

В края на тази година изтича срокът за усвояване на средствата за стартиращи компании по програма JEREMIE. Дотогава от LAUNCHub планират да оползотворят оставащата част от капитала под формата на последващи инвестиции в компании от сегашното им портфолио, както и за начално финансиране на новопривлечени проекти. Сийд фондът прогнозира да направи между 10 и 15 изцяло нови инвестиции до края на 2015 г., а всеки млад предприемач може да кандидатстват за финансиране, попълвайки апликационната форма в сайта им. Това обаче няма да бъде краят на работата им със стартиращи екипи. Съдружниците в LAUNCHub имат амбицията да продължат дейността си с нов фонд, който ще работи в две посоки. От една страна, ще подкрепя вече финансираните успешни компании, от друга - ще се опитат да осигурят възможност за достъп до по-големи инвестиции на проекти от различни области.

Вторият фонд за рискови инвестиции също не възнамерява да прекратява дейността си в края на годината. През май Eleven представи новите 14 финансирани стартъпи от деветия и последен за тази година инвестиционен прозорец. Като за финал компаниите бяха повече в сравнение с предишните кръгове и разработват проекти както в дигиталната, така и в битовата сфера. Плановете на Eleven са през 2016 г. да създадат нов фонд, който ще се фокусира освен върху инвестиции и върху продажба на вече успешни компании от портфолиото им.

Надграждане на инвестициите

С дългогодишен опит в сферата на рисковите инвестиции е българският фонд NEVEQ. Той се различава от другите два фонда с това, че финансира компании изцяло в IT сектора, които вече имат готов продукт, излезли са на пазара и са привлекли известено количество клиенти. NEVEQ II е естественото продължение на създадения още през 2007 г. NEVEQ I. Тогава фондът успява да привлече първоначално общо 22.5 млн. евро капитал, а след това да го увеличи на 26.2 млн. евро. Парите са осигурени от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБРД), чуждестранни инвеститори, като дял имат включително и мениджърите във фонда - NEVEQ Capital Partners. Рисковият капитал е инвестиран в общо 8 стартиращи компании от сектора на високите технологии. Успехът на първия фонд предвещава продължение на инвестиционната стратегия и през 2013 г., когато NEVEQ II официално затваря с 20 млн. евро събран рисков капитал - 70% от него са по програма JEREMIE, а останалите 30% са привлечени от мениджърите. Въпреки трудната по това време макроикономическа среда ЕИФ осигурява 14 млн. евро, частни инвеститори - 6 млн. евро, а мениджърите отново имат значимо собствено участие. За достигане на планираните 30 млн. евро капитал се очаква фондът да набере още 3 млн. евро частен капитал, а ЕИФ да инвестира още 7 млн. евро. Той може да финансира една стартираща компания с между 0.5 млн. евро и 4.5 млн. евро. Към момента NEVEQ II е инвестирал в общо 5 компании и продължава да търси следващата голяма иновация в света на високите технологии.

Несъмнено инвестиционните фондове изиграват важна роля в изграждането и разрастването на стартъп екосистемата в България. Колкото и важен да е началният капитал обаче, винаги на първо място стои добрата предприемаческа идея и хората, които работят върху превръщането й в успешен бизнес. Отдаденият екип е този, който вдъхва живот на един проект и с много труд го превръща в реалност, а фондовете спомагат за неговото по-бързо развитие и просперитет.

 

Фондовете

NEVEQ е основан през 2006 г. с първоначален рисков капитал от 22.5 млн. евро, който впоследствие увеличава на 26.2 млн. евро. Фондът е инвестирал целия капитал в общо 8 компании от IT сектора. През 2013 г. е създаден NEVEQ II, който официално затваря с 20 млн. евро капитал. Към момента NEVEQ II е инвестирал в общо 5 компании, като вложенията могат да варират между 0.5 млн. евро и 4.5 млн. евро.

LAUNCHub е създаден през 2012 г. с рисков капитал от 9 млн. евро, отпуснат от Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) по програма JEREMIE. До момента по-голямата част от сумата е инвестирана в общо 57 стартиращи компании, основно в дигиталния сектор. Максималната инвестиция на фонда в една компания може да бъде 200 хил. евро. LAUNCHub прогнозира да направи между 10 и 15 изцяло нови инвестиции до края на 2015 г., а следващата година планира да продължи дейността си с нов фонд.

Eleven също е основан през 2012 г. с начален капитал от 12 млн. евро, отпуснат от ЕИФ по програма JEREMIE. До момента фондът е инвестирал 7 млн. евро от тях в общо 93 компании, като максималната инвестиция не може да надхвърля 200 хил. евро. През 2016 г. от Eleven планират да създадат нов фонд, който ще се фокусира освен върху инвестиции и върху продажба на вече успешни компании от портфолиото им.