Започна кандидатстването в стартъп програмата на "Софийска вода" и фонда Innovation Starter

Търсят се идеи в областта на управлението на водите и енергийната ефективност, а победителят ще получи 20 хил. евро

След като миналата година се проведе първата програма за обучение и финансиране на стартиращи компании от 5-годишния меморандум за сътрудничество между фонда Innovation Starter и "Софийска вода", част от френската Veolia, двете дружества отново организират съвместна акселераторска програма. Новото издание цели да подпомогне бизнеси в начален етап с т.нар. pre-seed финансиране, а най-добрият проект ще получи финансиране 20 хил. евро.

В акселераторската програма могат да участват сформирани екипи или регистрирани в България юридически лица, чиито проекти са на етап "валидация на идеята". Стартъпите трябва да разработват проекти в областта на предварително обявената тема "Нулеви емисии". Организаторите целят да насочат фокуса на изданието върху борбата с климатичните промени и ще търсят идеи, които се развиват в областта на кръгова икономика, управлението на водите и енергийната ефективност. "Темата е и в съзвучие с европейския Зелен пакт, който цели модерна, ресурсно ефективна икономика за ЕС, която успешно да се бори с изменението на климата", коментира пред "Капитал" Росен Георгиев, директор "Корпоративни комуникации" в Innovation Starter.

Желаещите да се включат в програмата трябва да попълнят онлайн формата за кандидатстване до края на февруари.

Какво очаква одобрените

След предварителен подбор, в началото на месец март избраните кандидати ще преминат през тримесечно обучение по управление и структуриране на стартиращ бизнес съвместно с екипа на Innovation Starter. Броят на одобрените не е предварително фиксиран и зависи единствено от оригиналността и потенциала на идеята. Обучението ще премине в осем последователни обучения под формата на уъркшопове в сферите формулиране на стратегия, маркетинг, продажби, иновация, финанси, управление на проекти и връзки с инвеститорите

Провеждането на програмата присъствено или онлайн ще зависи от епидемиологичната обстановка в страната. След обучението екипите ще представят идеите си пред жури от "Софийска вода", като най-добрите от тях ще бъдат валидирани в реална корпоративна среда. Победителят ще получи финансиране 20 хил. евро. Механизмът на окончателната награда ще се уточни със стартъпа след приключване на програмата - може да бъде дялово участие или договор за финансиране.

Предишно издание

В миналогодишното издание на акселераторската програма взеха участие над 80 компании, от които едва шест бяха одобрени, а до успешно завършване достигнаха пет екипа - CW Engineering, Ridotek, InnovaOne, SatGeo и Smart Water.

Победител стана стартиращата компания SatGeo, която разработва технология, използваща сателитни изображения за идентификация и предотвратяване на течове по водопроводната мрежа. Екипът получи дялова инвестиция за развитие на проекта си в размер на 25 хил. евро срещу 5% от бизнеса.

Още от Капитал