Вносът на плодовете и зеленчуци се увеличава

Износът на българска продукция е в обратна посока - намаление

   ©  ЦВЕТЕЛИНА БЕЛУТОВА
   ©  ЦВЕТЕЛИНА БЕЛУТОВА
66 млн. евро е търговският дефицит при плодовете и зеленчуците.

Тенденцията от 2012 г. за отрицателно търговско салдо при плодовете и зеленчуците и произведените от тях храни се е засилила значително през миналата година. Това сочи последният анализ за състоянието на сектора, публикуван от земеделското министерство. През 2013 г. вносът на зеленчуци и продукти от тях например е нараснал почти с 20%, докато износът е намалял с над 25 на сто. Като резултат отрицателното търговско салдо в сектора се увеличава до 66 млн. евро за първите осем месеца на миналата година при около 45 млн. евро за същия период на 2012 г.

Вносът все повече нараства

След като през 2012 г. българските производители на плодове и зеленчуци отчетоха сериозно намаление на реколтата заради недобрите климатични условия, данните на земеделското министерство показаха, че се е засилил вносът при голяма част от продуктите. Тогава данните показваха увеличение от между 12 и 25% при отделните видове.

През 2013 г. обаче, когато реколтата бе оценявана като добра при почти всички продукти, тази тенденция се е засилила. Данните на земеделското министерство показват, че в първите осем месеца на годината общият внос на плодове и зеленчуци в прясно и преработено състояние се е повишил с 4.% на годишна база до над 353 хил. тона. Увеличението се дължи най-вече на пресните зеленчуци, които се увеличават с близо 20 на сто на годишна база и заемат 1/3 от вноса. Традиционно реализираните в България продукти идват основно от съседните Турция, Гърция и Македония, като се наблюдава и по-голямо присъствие на полските зеленчуци (най-вече преработени). При плодовете е отчетен спад на вноса от 2.4%.

Колебливи данни за износа

Същевременно статистика отчита и намаление при износа на българска продукция - пресни и преработени плодове и зеленчуци като цяло, но и ръст в някои категории. Така например при пресните зеленчуци износът е спаднал с близо 26% (18.7 хил. тона общо), като това се дължи основно на големия спад при сладката царевица. Същевременно пък износът при пресните и сушени плодове е сериозно увеличен - 17.7 на сто на годишна база до 25.1 хил. тона. Тези данни обаче в голяма степен се дължат на реекспорт на цитрусови плодове, каквито не се произвеждат в България.

Така данните на агроминистерството показват, че през миналата година се е задълбочило отрицателното търговско салдо в сектора. В периода 2010-2011 г. в България вносът на пресни плодове и зеленчуци беше много по-голям от износа, но заради експорта на български продукти от консервната промишленост салдото общо за сектора беше положително. Същевременно още през 2012 г. заради лошата реколта се засили значително вносът и на плодове, и на зеленчуци както за продажби на крайни клиенти, така и за преработка, което доведе до отрицателно салдо.

Миналогодишните данни показват, че ситуацията се влошава. През първите осем месеца на 2013 г. отрицателното салдо достига 66 млн. евро при 45 млн. евро за предходната година.