Фонд "Земеделие" финансира застраховки и загуби от природни бедствия

За подпомагането са отделени 1.2 млн. лв. от държавния бюджет

Пчеларите ще могат да получат обезщетения, ако през миналата година са претърпели природни бедствия
Пчеларите ще могат да получат обезщетения, ако през миналата година са претърпели природни бедствия    ©  ЦВЕТЕЛИНА БЕЛУТОВА
Пчеларите ще могат да получат обезщетения, ако през миналата година са претърпели природни бедствия
Пчеларите ще могат да получат обезщетения, ако през миналата година са претърпели природни бедствия    ©  ЦВЕТЕЛИНА БЕЛУТОВА
 Кандидатстването за средствата започва от 23 април.

Фонд "Земеделие" ще започне прием на документи по две схеми за подпомагане - за съфинансиране на застраховки за селскостопански продукти и за компенсиране на загуби на фермери от природни бедствия. Това съобщиха от институцията в сряда. Средствата по двете схеми са за общо над 1.2 млн. лв., осигурени от държавния бюджет, като кандидатстването започва след две седмици.

До 65% помощ за застраховане

От 23 март до 31 август земеделските производители ще могат да кандидатстват за държавна помощ, осигуряваща финансиране на част от застрахователната премия срещу природни бедствия. По схемата са отпуснати 1 млн. лв., като от фонд "Земеделие" уточняват, че при изчерпване на бюджета приемът на документи ще бъде спрян предсрочно. Подпомагането ще се отпуска на малки и средни фирми от секторите овощарство, зеленчукопроизводство, производство на етерични култури и тютюнопроизводство, се вижда от указанията по схемата. Кандидатите, собственици на овощни и етерични насаждения, трябва да имат минимум 5 декара, а тези със зеленчуци - най-малко 3 дка. При оранжерийните зеленчуци и тютюна ще се подпомагат фермери с площи над 1 декар, е заложено още в схемата.

Според изискванията на схемата максималното подпомагане е 65% от стойността на застрахователната премия, като нейният размер трябва да бъде максимум 300 лв. за 10 декара. Така фермерът може да получи като подпомагане сумата до 195 лв. за 10 декара. Ако полицата е по-скъпа и се налага доплащане, то е за негова сметка. Фонд "Земеделие" няма да подпомага застраховки на земеделски площи, направени със задна дата преди началото на схемата за подпомагане.

Компенсации за загуби през миналата година

От фонд "Земеделие" съобщиха още, че от 23 март започва и втора схема за подпомагане от държавния бюджет - за покриване на загуби от природни бедствия през предходната 2014 г. По нея могат да кандидатстват животновъди и пчелари, като помощта е 200 хил. лв., осигурени от държавния бюджет. По схемата ще се компенсират загуби на животни и пчелни кошери заради пожари, наводнения, свлачища, лавини, силни ветрове и други. От указанията по схемата се вижда, че има определени и конкретни суми за подпомагане. Така например обезщетението за крави е до 1000 лв., а за телета - между 308 и 487 лв. за брой според възрастта. Сумите при козите са от 124 до 193 лв., а предвидената компенсация за пчелни семейства е 84 лв., се вижда още от указанията на фонда. Помощта се намалява с евентуално изплатените премии по застраховки, ако има такива.

Крайният срок за подаване на документи е 9 април, като до 24 април трябва да се изплатят средствата на одобрените стопани.