🗞 Новият брой на Капитал е онлайн >>

Маркетиране в реално време спрямо локацията на потребителя

Огнян Попов, основател и управител на Prospecto Group, за последните тенденции в ритейл маркетинга

Маркетиране в реално време спрямо локацията на потребителя
Маркетиране в реално време спрямо локацията на потребителя
Бюлетин: Ритейл Ритейл

Всяка седмица получавайте най-важното и интересно от ритейл сектора във вашата поща

Визитка

Огнян Попов е ритейл маркетинг визионер, основател и изпълнителен директор на Prospecto Group, водещата ритейл маркетинг платформа в ЦИЕ с офиси в София, Будапеща и Букурещ. Привърженик е на възможностите, които мобилните устройства предоставят на търговските вериги и брандовете да достигнат до потребителите по естествен начин, съобразен с локацията им и ориентиран към продажби. Опита си в дигиталния маркетинг придобива по време на работата си в някои от водещите компании за афилиейт маркетинг в Европа. Преди да основе Prospecto Group, работи като афилиейт мениджър във водещата дигитална агенция в Холандия Blue Mango Interactive, част от световния лидер WPP.

Кои са последните тенденции в ритейл маркетинга?

- Глобалните тенденции не са се променили през 2019 и не очаквам нови и непознати такива през 2020 г. Въпреки че дигиталният канал предоставя страхотни възможности за ритейл сектора, все още голяма част от търговските вериги инвестират под 5% от своите бюджети в дигитална реклама. В България все още се изпращат над 700 милиона хартиени брошури на година, въпрос на време е това да се промени, особено чрез европейска регулация. Ние вече сме свидетели на промяната в нагласите на нашите клиенти отпреди 2-3 години и сега. Основните тенденции като нужда от измеримост, все по-голямото разнообразие и достъпност от данни за потребителите, внедряването на интегрирано преживяване през всички точки на контакт с потребителя продължават да държат сектора на нокти. И с основание - потребителите стават все по-изискващи, конкуренцията - все по-ожесточена и все по-международна. Търговците, които разчитат на остарели практики и не реагират навреме на тези промени, ги очакват сериозни предизвикателства и борба за оцеляване.

Разкажете за технологията, която разработва Prospecto, за свързване на потребителите с търговските вериги и брандове?

- Връзката между дигитално разгледаната брошура и посещението в търговския обект правим чрез т.нар. geofence технология. Създадохме над 3000 виртуални огради около физически ритейл обекти в страната и когато потребителите на мобилното ни приложение посетят някой от тези обекти, ние отчитаме техния престой там. Също така бихме могли да изпратим нотификация в момента, в който влиза или излиза от търговския обект. Като единствени в ритейл сектора в България предоставяме възможността да се маркетира в реално време спрямо локацията на потребителя в непосредствена близост до даден филиал.

На кои пазари е внедрена тя?

- Prospecto се фокусира най-вече върху три пазара: България, Унгария и Румъния. Тук вече измерваме десетки хиляди посещения в търговски обекти месечно чрез мобилното приложение на Broshura.bg и нашите клиенти вече се възползват активно от тези метрики за подобряването на своите маркетинг стратегии. В същото време отчитаме и повишен интерес от страна на брандовете, които искат да промотират продуктите си пред нашата аудитория в момента на планиране на покупките.

Каква информация предоставя технологията за измерването на ефективността?

- На първо място, прякото доказателство за връзката между дигиталната брошура и посещението в търговски обект е революционно. За сравнение - хартиените брошури не предоставят никаква измеримост и е невъзможно да се докаже каква е ефективността им. Благодарение на нашата технология всеки търговец би могъл да измери колко посещения в обектите е реализирала дигиталната брошура и спрямо тях да изчисли реализирания приход (Return on Ad Spend). Други данни, които предоставяме, са средният престой, кои точно обекти са посетени, с каква честота. Вече започнахме и конкретни тестове за увеличение на посещенията в резултат на по-агресивно промотиране на дадена брошура - доказваме с данни, че повече разглеждания на брошурите водят до повече посещения и оборот в обектите на клиента. Радваме се, че именно ние като българска компания предоставяме на ритейл сектора възможностите на дигиталния канал за повече продажби във физическите обекти.