Проучване на Nielsen: Цените нарастват, а потребителят губи увереността си

Пазарът на бързооборотни стоки расте с по-бавен темп от преди

Потребителите намаляват месечните си разходи, като отлагат покупката на нови дрехи и уреди за дома
Потребителите намаляват месечните си разходи, като отлагат покупката на нови дрехи и уреди за дома    ©  Shutterstock
Потребителите намаляват месечните си разходи, като отлагат покупката на нови дрехи и уреди за дома
Потребителите намаляват месечните си разходи, като отлагат покупката на нови дрехи и уреди за дома    ©  Shutterstock

Статията е част от специалното издание Регал 100, което подрежда най-големите компании в сектор "Търговия" с неговите основи подсектори и прави анализ на тяхното развитие. Вижте още »

След като достигна върхова точка в развитието си в края на 2017 г., българският пазар на бързооборотни стоки премина във фаза на намаляващ темп на растеж.

По последни данни на "Нилсън България" от второто тримесечие на 2019 г. стойността на продажбите на бързооборотни стоки е нараснала с 4.1% спрямо същия период миналата година. Едва 1.5% обаче от този ръст се дължи на повече продадени стоки в обем. Остатъкът от ръста в стойността на продажбите е заради промяната в средното ценово равнище. Част от тази промяна се дължи на преструктуриране на потребителското търсене в посока към по-скъпи продукти или по-малки опаковки, но основно влияние имат инфлационните процеси.

По данни на Националния статистически институт инфлацията през 2018 г. е нараснала до 2.6% спрямо 1.2% през 2017 г. Прогнозите за 2019 и 2020 г. предвиждат запазване на стойностите на индикатора над 2%. Конкретно при храните и напитките инфлацията през първата половина на 2019 г. надхвърли промяната на общия индекс на потребителските цени, достигайки 3.5%. Най-сериозно увеличение на цените в сектора е отчетено при хляба и зърнените изделия, както и при зеленчуците. По данни на "Нилсън"

В 101 от всички 128 одитирани категории има повишаване на средните цени

през последните 12 месеца. Най-силно покачване за този период се наблюдава при алкохолните напитки, перилните препарати и брашното.

Поскъпването на потребителската кошница дава своето отражение върху поведението на българския потребител. Готовността за предприемането на големи покупки и увереността в личните финанси намалява през последните 12 месеца. В резултат на това спада и общият индекс на увереността на потребителите, измерван от "Нилсън". Този индекс на увереността оценява очакванията на потребителите относно тяхната работа и финанси. Неговата стойност варира от 0 до 200 пункта, като стойности под 100 се тълкуват като знак за песимистични очаквания. Европейските потребители стандартно са по-песимистични спрямо останалите региони по света и индексът за тях се движи под 100 пункта. За България индексът достига исторически връх от 92 пункта през трето тримесечие на 2018 г. и след това постепенно намалява и спада под средния за Европа през второто тримесечие на 2019 г. В рамките на същото изследване на "Нилсън" 22% от анкетираните българи споделят, че покачващите се цени за храна са сред основните им притеснения наред със здравето, баланса между работа и свободно време и нарастващите сметки за комунални услуги.

Въпреки увеличението в цените на бързооборотните стоки българските потребители не са склонни да съкращават разходите си, като преминават към закупуването на продукти и марки от по-нисък ценови клас. В рамките на изследването на "Нилсън" за увереност на потребителите българите споделят, че най-често спестяват от месечните си разходи, като отлагат покупките на нови дрехи и уреди за дома, както и като намаляват развлеченията извън дома. Значително намалява броят на потребителите, които влагат излишъка от месечните си приходи в спестявания (от 36% през Q1 2019 на 26% през Q2 2019). Същевременно делът на анкетираните, които заявяват, че остават без налични средства в края на месеца, достига 20%.

В настоящите условия на покачващи се цени българският потребител по-внимателно премисля покупките си и е

По-податлив на промоции и специални оферти

Изследване на "Нилсън" от началото на тази година сочи, че именно ценовите фактори са водещи при избора на конкретен продукт от потребителя. Общо 76% от българите споделят, че са склонни да се отклонят от стандартния си избор на продукти и марки под въздействие на атрактивни промоции или по-доброто съотношение между цена и качество. В резултат на тези потребителски предпочитания промоционалните продажби продължават да растат. Според данни на "Нилсън" за 2018 г. 49% от продажбите в големите търговски вериги са се случили по време на ценова промоция. Делът на промоционалните продажби е по-висок при хранителните категории, но при нехранителните категории ценовите намаления са по-дълбоки. Категорията с най-интензивни промоции е кафето, където среднопретегленият процент на ценовите намаления достига 31% за 2018 г. Висока промоционална активност се наблюдава и при алкохолните напитки и домакинските препарати.

Българският потребител избира все по-внимателно не само продуктите, които слага в кошницата си, но и мястото, където пазарува. При провеждането на регулярното ни проучване през 2018 г. 80% от анкетираните споделят, че си струва да се отдели специално внимание при избора на място за пазаруване. Това е съществено увеличение спрямо предишната година, когато това твърдение е подкрепено от 69% от анкетираните. Изискванията на потребителите са продиктувани от факта, че средностатистическият български потребител обича да пазарува и да прекарва време в магазина и поради това за него е важно търговският обект да е добре организиран и да предлага добро клиентско обслужване. Определящ фактор при избора на магазин е предлагането на свежи продукти: месо и риба, плодове и зеленчуци. Все по-важен за клиента става и асортиментът от козметика за коса и тяло и перилни и домакински препарати.

Все по-явен критерий при избора на място за пазаруване става и удобството. Забързаният начин на живот, нарастването на дела на едночленните домакинства, натовареният трафик са само някои от предпоставките, които ограничават свободното време на българския потребител. Според доклад от 2018 г., който изследва тенденциите при пазаруването, 31% от българските потребители биха желали на пазара да съществуват повече продукти, които са удобни за употреба и улесняват живота им. Тези предпочитания не са се променили през 2019 г. и

Пренасочването към малки и удобни за употреба опаковки

е явно в категории като минералната вода, бирата и газираните напитки. Поддържането на асортимент от продукти, които спестяват време и са подходящи за консумация на крак, започва да става важно условие за успеха на търговците на бързооборотни стоки. Според проучването ни разходите за стоки за консумация на крак са нараснали с 2% през 2018 г.

Въпреки стремежа към удобство и пестене на време популярността на онлайн пазаруването на бързооборотни стоки е все още ниска. Едва 2% от анкетираните потребители са ползвали електронния канал за пазаруване на хранителни стоки за дома през последния месец. Мнозинството от потребителите споделят, че не са склонни да опитат подобен начин на пазаруване, тъй като харесват най-вече възможността физически да разгледат и изберат продуктите. Пред онлайн търговците все още стои нелеката задача да спечелят доверието на потребителите и да ги убедят в предимствата на електронния канал пред физическите обекти. Много страни по света намират отговора на това предизвикателство в развитието на тъй нареченото многоканално (omni-channel) пазаруване, което съчетава физическото и електронното пазаруване по начин, който максимално покрива изискванията и предпочитанията на потребителите.

В условията на по-умерен икономически растеж и нарастващи цени

Конкуренцията при предлагането на бързооборотни стоки се засилва

а прецизната и адекватна ценова стратегия става ключова не само за постигането на положителен финансов резултат, но и за спечелването и поддържането на потребителската лоялност. Списъкът с изисквания на потребителя се разширява и в борбата за неговото внимание успехът зависи от деликатния баланс между добро качество, адекватни цени и промоции, и ефективна комуникационна стратегия.

Още от Капитал