Веригите за храни: Най-силен е ръстът при регионалните магазини

Силна конкуренция в София, потенциал в Северна България, насищане в Южна и слаби приходи по морето, показва анализът на топ 30

Статията е част от специалното издание Регал 100, което подрежда най-големите компании в сектор "Търговия" с неговите основи подсектори и прави анализ на тяхното развитие. Вижте още »

Тридесетте най-големи търговски вериги за бързооборотни стоки в България реализират нетни приходи от продажби 6.2 млрд. лв. през 2018 г., което е със 7.2% повече спрямо година по-рано. Пазарът, на който това се случва, нараства с 2.9% в стойност и с 3% в обем по данни на "Nielsen България". Резултатът на топ 30 на ритейлърите е близък до този през 2017 г., когато ръстът в оборотите им беше 7.8%, и под този за 2016 г., когато постигнаха 11% увеличение.

Растеж се наблюдава най-вече при регионалните вериги. При търговците от Северна България той е 22.6%, от Южна – 9.1%, а при регионалните вериги в София – 8.2%. По Черноморието резултатите са най-ниски – едва 4.4% увеличение, вероятно заради слабия туристически сезон. Ръстът в продажбите на веригите с национално покритие е 6.7%, а на специализираните търговци за алкохол и цигари – 6.3%. И в двата случая той е под средния за топ 30.

Десет с двуцифрен ръст в продажбите

Сред десетте вериги с двуцифрен ръст в приходите от продажби през 2018 г. са трите, концентрирани в Северна България. С рекордно увеличение (44.3%) е русенската верига "Пацони". Номер три е "Абсолют плюс" от Павликени (25.6%), а приходите на шуменската BulMag нарастват с 11.7%. В Южна България най-добре се представя старозагорската Си Би Ес - четвърто място по ръст с 23.2%. От националните вериги за трета поредна година най-бурно е развитието при Т-Маrket - "Максима България" (19.4%), и Lidl (12.3%). При веригите за акцизни стоки се откроява "Лагардер", която също е национално представена (ръст 19.6%).

Софийският пазар очевидно е наситен и много конкурентен. Най-доброто постижение на него е на относително малката верига "Дар" (ръст 10%), ако не броим "ЦБА Коме", която освен в София има и много магазини в района (12.9%). От София са и две от четирите вериги със спад в приходите от продажби през 2018 г. – ХИТ с (- 2.25%) и "Магазинъ 345" (- 3%).

Другите две вериги със спад са от Черноморието. При бургаската "Болеро" той е символичен (-0.7%) и по скоро може да се каже, че приходите стагнират. При варненската "Макао" обаче те намаляват с 4.6%. "Макао" е със смесен профил – супермаркет и продажби на готова храна. От Варна е и друг феномен – "Марчела трейдинг", които развиват магазини под марката на маркетинговото обединение MyMarket. Дружеството реализира втория най-висок ръст за годината (31.2%) и така влиза на 30-о място в класацията.

С оборот над 100 млн. лв.

Компаниите с приходи над 100 млн. лв в класацията са осем и остават без промяна. Делът им от общите приходи в топ 30 е 85% - с един процентен пункт по-малко от предходната година. Сред тях Kaufland е единствената "милиардна" компания – с приходи 1.5 млрд. лв. В последната четвърт преди милиарда са Lidl, Metro и Billa. През 2018 г. "Фантастико" прескочи психологическата граница от половин милиард лева оборот. Т-Маrket затвърди преднината си пред веригата за акцизни стоки Lafka, но все още двете са в една категория – около четвърт милиард. ЦБА, която работи в цяла Северна България – от Варна до София, е на опашката в групата със 140 млн. лв.

Веригите с национално покритие

Националните вериги имат 70.3% дял от общите продажби в топ 30. През 2018 г. и петте компании отчитат ръст в приходите, но само при Kaufland темпът се забързва спрямо предходната година. При Lidl той се запазва на същите нива, а при другите три компании се забавя в сравнение с 2017 г.

"Кауфланд България" (1) остава ненадминат пазарен лидер. Компанията завършва 2018 г. с приходи от продажби 1.570 млрд. лв. От миналата година дружеството прилага новия международен счетоводен стандарт МСФО 15, което оказва влияние върху размера на отчетените приходи. За съпоставимост и приходите за 2017 г. са преизчислени и са 1.492 млрд. лв. Така за 2018 г. се отчита ръст 5.3% при 4% година по-рано, което и в двата случая е под средното за пазара. Печалбата на компанията намалява спрямо предходната година със 7%, но предишната година спадът беше двойно по-голям. Освен това като сума - 70.8 млн. лв., печалбата на "Кауфланд" е най-голямата в топ 30. Веригата е и с най-висока рентабилност сред националните ритейлъри (4.57). В края на 2018 г. компанията работи с 58 магазина.

Ръстът в продажбите на "Лидл България" (2) се запазва 12% и за миналата година те са за 934.8 млн. лв. Персоналът нараства с 10% до 2594 души. През 2017 г. имаше спад с 11% в печалбата на компанията. Въпреки експанзията през 2018 г. положителният финансов резултат нараства с 64% до 29.4 млн. лв. В края на годината Lidl има 93 магазина.

"Метро кеш енд кери България" (3) завършва годината с 1.13% ръст в продажбите до 833.9 млн. лв., което е далеч под ръста от 12% предходната година. За сметка на това обаче печалбата на компанията, която предишната година беше намаляла с 13%, сега нараства с 27% до 17.96 млн. лв. Задълженията намаляват. Персоналът е увеличен с 5% до 2479 души.

Ръстът на приходите на "Билла България" (4) забавя темп и е 5.9% до 760.3 млн. лв. През 2017 г. увеличението беше 9%, а през 2016 г. – 15%. През 2018 г. компанията излиза на загуба 2.45 млн. лв., след като предишната година печалбата й се стопи с една пета до 4.17 млн. лв. Броят на магазините Billa достига 124. Служителите се увеличават с 6% до 4739 души.

През 2018 г. "Максима България" (6) отчита 259.7 млн. лв. приходи, което е с 19.4% повече в сравнение с 2017. Предишните две години ръстът беше с около една четвърт. Освен това компанията, която през 2016 г. имаше 11.7 млн. лв. загуба, сега я е свела до 5.6 млн. лв.

Софийските вериги

Шест от веригите в топ 30 работят само в София (и околностите). Те заедно генерират 11.6% от общите приходи от продажби в класацията. Най-голямата и най-успешната от тях е ТВ "Фантастико" (5). Веригата, която е с български собственици, генерира две трети от общите продажби в сегмента на софийските вериги, представени в класацията. През 2018 г. приходите от продажби на "Фантастико" нарастват с 8.7% през 2018 г. и успяват да надхвърлят половин милиард лева. Ръстът е по-слаб, в сравнение с 14-те процента от предишната година. Печалбата обаче се увеличава – с 5% до 26.2 млн. лв., докато предходната година ръстът беше 3%. Веригата завършва 2018 г. с 41 магазина, един от които е в Кюстендил. В началото на 2019 г. отвори и втори обект извън столицата – в Елин Пелин.

Веригата с най-голям ръст в продажбите в сегмента през 2018 г. е "ЦБА Коме" (13). Продажбите й нарастват с 12.9% (при 9% година по-рано) и са почти 76.4 млн. лв. Печалбата на веригата традиционно не е висока, а през 2018 г. се свива с около една трета до 52 хил. лв. В последните години "ЦБА Коме" разшири присъствието си в София. Освен това има магазини в периметър Сливница, Самоков, Дупница, Ихтиман, Своге. Според сайта на ЦБА магазините на "Коме" са 31. В брошурата на търговеца като активни са посочени 24. "Коме" ООД е собственост на пет физически лица. Две от тях - Мариан Стоянов Петров и Даниела Николова Методиева-Георгиева, я управляват.

С ръст над средния за софийските вериги през 2018 г. е "Дар" (24), която е собственост на Николай Алексиев Кънчев през дружеството му "Никон НК". Приходите нарастват с 10% до 24.6 млн. лв. През годината веригата е увеличила магазините си с един и те вече са осем.

ProMarket (26) успява да преодолее 5-процентния спад в приходите от продажби от 2017 г. и завършва 2018 г. с ръст 6.2% до 21.96 млн. лв. Печалбата също се увеличава - с 20% до 238 хил. лв. Принос затова вероятно имат и два новооткрити магазина. По последни данни веригата има общо 22 обекта - 20 в София и по един в Бистрица и в Костинброд. "Промаркет" е собственост на Митко и Теодора Самоковски.

Две софийски вериги в топ 30 хронично работят на загуба. Разликата с 2017 г. е, че тогава оборотът им нарастваше, а през 2018 г. той и при двете намалява.

Спадът при "Хит хипермаркет" (18) е 2.3% до 34.4 млн. лв. Загубата, която през 2017 г. беше стопена до 242 хил. лв., през миналата година отново леко се увеличава до 255 хил. лв. Персоналът е намален с 11%. На този фон през август тази година дойде новината, че германската верига, която от петнадесет години работи на софийския пазар с два магазина HIT – в "Младост" и в "Люлин", ще бъде продадена. Бившият приватизационен фонд "Родна земя" подаде в Комисията за защита на конкуренцията искане за покупката на хипермаркетите HIT. Борсовият холдинг, който е от орбитата на "Химимпорт", притежава и веригата "Хоуммакс". Освен това има дружество за продажба на аудио- и видеотехника, компании за управление на недвижими имоти, търгува със зърно, управлява мелници и има оранжерии и ферми за птици. HIT е собственост на "Хит Булгариен", Германия, чийто краен собственик е "Доле Ханделсгрупе сървис".

С 3% спад в приходите от продажби до 26.3 млн. лв. завършва годината и "Магазинъ 345" (22). Загубата на "345" ООД нараства до 214 хил. лв. Магазините остават 16. Персоналът е намален с 5.6%. Задълженията също намаляват с 5%, но все още са 5.35 млн. лв. "345" ООД е собственост на Димитър Драгомиров Георгиев, Васил Маков Гьорев и Георги Стефанов Трендафилов.

По Черноморието

Най-нисък за 2018 г. е средният растеж на шестте търговски вериги по Черноморието – 4.4%, чийто общ дял от продажбите в класацията е 4%.

ЦБА АД (8) е само частично на морето. През 2018 г. веригата има 28 магазина във Варна и 23 в Северна България. Търговската й мрежа обхваща София, Велико Търново, Плевен, Русе и редица по-малки селища. През 2018 г. ЦБА запазва темпа си на растеж. Продажбите се увеличават с 6.8% до 140 млн. лв. (при 7% предишната година). Печалбата, която предишната година се удвои, сега леко намалява до 2.76 млн. лв. Служителите са намалели с 39 до 1044. През 2018 г. компанията е отворила два нови магазина – в Русе и в Долни чифлик, но и затворила обекти, тъй като предходната година бяха обявени повече. Възможно е да става дума и за магазини на партньори по франчайз програмата, която ЦБА развива от 2015 г.

ЦБА е създадена от варненската верига "ЛЖ" ЕАД и "ЦБА франчайз" – Велико Търново. През 2013 г. те се отделят от маркетинговото сдружение "ЦБА България" и се сливат с амбицията да създадат верига от национален мащаб.

Собствеността на "ЦБА България" е поделена между "ЦБА инвестмънт" - съставено от пет дружества, и "Ес Пи Ем Ин" със собственици Иван Николаев Григоров и Иванка Колева Маринова. По-големите съдружници в "ЦБА инвестмънт" - с дялове от по 33.7%, са Живко Енчев Цанков през дружеството си "Джет 2014" и Любомир Господинов Панайотов през "Рибарника". Освен това собственост имат "Маркон инвест" на Мартин Миленов Кондов (който е и изпълнителен директор на ЦБА), Данаил Николов Дечев и Искра Станиславова Дечева, през "Радис инвест", и Петър Иванов Павленков - през "Брегалница 21".

Продажбите на водещата бургаска верига "Болеро" (19) стагнират на 32.4 млн. лв. Печалбата обаче нараства с 50% до 623 хил. лв., след като година по-рано беше намаляла с една четвърт. Персоналът е намалял със 17 души. И през 2018 г. дружеството има 11 магазина в Бургас и близките черноморски градчета. В средата на тази година е затворил обект в центъра на Бургас, който е в съседство с Billa. "Болеро" е собственост на Пенка Желязкова Керемедчиева. Член е на маркетинговото сдружение "ЦБА България". Има и строителен бизнес.

"Водолей 13" (20) на Ангел Милчев Николов притежава търговска верига "Младост" от три магазина - два в Слънчев бряг и един в Несебър. Вероятно по-слабият туристически сезон дава отражение, защото през 2018 г. продажбите на веригата се свиват с 1.6% и са 30.4 млн. лв. Печалбата обаче нараства с 18.5% до 622 хил. лв. Персоналът намалява с 30 души. "Водолей 13" започва в началото на 90-те години с един магазин в Несебър и склад на едро в Слънчев бряг. Сега складът снабдява с хранителни продукти голяма част от хорека обектите в региона.

През 2017 г. продажбите на варненската верига "Макао" (23) стагнираха, но през 2018 г. те намаляват с 4.6% до 25.9 млн. лв. Печалбата, която година по-рано нарастваше, сега също се свива с 60% до 116 хил. лв. Персоналът е запазен на 335 души. Операторът "Ми-12" е собственост на Масис Хачик Багдатян и Росен Митков Митев. През 2017 г. веригата затвори супермаркета си в Каварна, а през април 2018 г. отвори четвърти магазин във Варна. Успоредно развива приготвяне и доставка на храна. Има четири заведения за обществено хранене "Фаст фууд Макао" и производствен склад в с. Яребична.

Търговецът на хранителни стоки "Марчела трейдинг" (30) влиза в класацията за 2018 г. благодарение на ръст на продажбите с 31% до 18.9 млн. лв. Персоналът на компанията е увеличен с почти 32% до 194 души. Печалбата също нараства с 38% до 225 хил. лв. Дружеството е собственост на Христомир Тодоров Генов и съпругата му Мария с равни дялове. Вероятно оперира магазини под марката My Market, но в отчета му не е посочено колко. My Market е маркетингово обединение между независими магазини във Варна, създадено през 2010 г. Мрежата му в момента включва 16 супермаркета, 13 минимаркета и логистичен център. Христомир Генов е съдружник с 15% в "Май маркет" АД – дружеството, което се занимава с управлението на обединението, с общата логистика и общите собствени марки. Двама от съдружниците в "Май маркет" са с дялове по 24%, още един е с 15%, а другите са с по-малки.

"Марчела трейдинг" влиза в класацията на мястото на добричката верига "ХМ Томи", която има и магазини в Каварна.

Северна България

Много силна е 2018 г. за трите търговски вериги от Северна България, представени в класацията. Средният им ръст е 22.6%, но делът им от общите продажби на топ 30 е едва 2.5%.

Най-големият регионален играч сред тях е "Трънчев" (12), собственик на 17 магазина BulMag в Шумен, Търговище, Дулово и Варна. Дружеството притежава логистична база, кулинарен цех и гостилница в Шумен, две кафе-сладкарници в Шумен и в Търговище, база в Обзор. Собственост е на Юрий и Пепа Трънчеви. През 2018 г. не са отваряни нови обекти, а продажбите на съществуващите нарастват с 11.7% до 78.9 млн. лв., след като предишната година се увеличиха с 25%. Служителите са увеличени с 46 и общият им брой достига 768. Печалбата намалява със 7.8% до 1 млн. лв.

Рекордьор по ръст на продажбите в топ 30 за 2018 г. е русенската верига "Пацони" (15), която обединява 27 магазина – 12 в Русе и 14 в околните селища. Работи в наети търговски обекти и ползва за развитието си финансов ресурс под формата на овърдрафт. За 2018 г. е открит един нов магазин, а продажбите нарастват с 44.3% до 47.6 млн. лв. Печалбата се увеличава с 18.7% и е 330 хил. лв., а персоналът – със 77% до 352 души. "Пацони маркет" е собственост на Пламен Стойков Здравков.

Веригата "Абсолют +" (25), собственост на "Георги Венциславов 2005", влезе в топ 30 миналата година на предпоследна позиция с три магазина в Павликени и два в град Левски. През 2018 г. дружеството отваря трети магазин в Левски и първи в Бяла черква. И продажбите, и печалбата му нарастват с по 25% - съответно до 24 млн. лв. и до 566 хил. лв. Персоналът достига 170 души (ръст от 23%). В Павликени освен магазини Георги Венциславов има пицария, кафене, заведение за бързо хранене и хотел.

Южна България

Шестте търговски вериги от Южна България имат общ дял 4% от всички приходи от продажби в топ 30. През миналата година постигат ръст 9.1%, при това почти без да отварят нови магазини.

Бизнесът на регионалния лидер – пловдивската верига "Триумф" (11), скоро ще премине към "Максима България". Собственикът на веригата T- Market чака разрешение от Комисията за защита на конкуренцията, за да наеме дългосрочно магазините "Триумф". "Смятаме, че магазините трябва да бъдат отдадени под наем, когато са на върха", коментираха за "Капитал" от мениджърския екип на "Триумф", който след 19 години в бизнеса планира да се оттегли от него. Собствеността и управлението на "Триумф" са поделени между три дружества: "Ваничи 2008" - на Иван Тодоров Кесов, "Маркоци" - на Костадин Иванов Кесов, и "Топ тенис" – на Тодор Иванов Кесов. Продажбите на веригата от 11 магазина вече втора поредна година нарастват с по 10% и през 2018 г. достигат 83.5 млн. лв. С толкова се увеличава и персоналът, който е 868 души. Печалбата нараства до 3.89 млн. лв., задълженията намаляват с 35%.

Най-бързо развиващата се търговска верига в Южна България продължава да е Си Би Ес (14), Стара Загора. Приходите от продажби през 2017 г. се увеличиха с 36%. През миналата година са нараснали с нови 23% до 47.7 млн. лв. Печалбата леко нараства до 2.35 млн. лв. През 2018 г. веригата е наела нови 48 души и персоналът й достига 248 души. Дружеството се качва три позиции нагоре в класацията. То е собственост на Николай Георгиев Бинев, Силвия Георгиева Ставрева и Георги Иванов Ставрев. Според брошурата Си Би Ес има осем магазина в Стара Загора, един в Нова Загора и един в Чирпан. И двата обекта извън Стара Загора са придобити от оттеглилата се от България "Пени маркет".

В Пловдив има и друг силен локален играч - веригата от два хипермаркета "Лекси" (16). В последните години компанията оператор - "Алекс трейд 2010" на Жанет Петрова Павлова, е фокусирана повече върху нарастването на печалбата, отколкото на продажбите. През 2018 г. продажбите се увеличават едва с 1% до 43.5 млн. лв. Печалбата, която през 2017 г. се увеличи с 62%, сега набъбва с още 16% до 3.3 млн. лв. Същевременно персоналът намалява с 24 души до 251 души. Задълженията – също, с 34%.

Общото между другите три компании от региона в класацията е, че продажбите им от същите магазини нарастват с темпото от предходната година или малко над него.

Ямболското дружество "Вилтон" (21) работи с девет магазина и складова база в Ямбол и един магазин в Сливен. Продажбите му се увеличават с 6.5% до 28.7 млн. лв. – темп малко над този през 2017 г. Печалбата на веригата намалява наполовина до 223 хил. лв., задълженията - също. Дружеството е собственост на братята Петър и Павел Додови.

Ръстът в продажбите на пазарджишката верига "Тарита" (28) е 3% до 2.04 млн. лв., което също е темп, близък до миналогодишния. Печалбата се увеличава с почти 10% до 536 хил. лв. "Таримекс" е собственост на Тина и Лука Зънгарови и на сина им Георги и има два магазина в града.

През 2018 г. продажбите на сливенската верига "Еко асорти" (29) нарастват с 6.8% до 19.7 млн. лв. при темп 5% година по-рано. Печалбата на компанията се увеличава с 22% до 563 хил. лв. Веригата има десет супермаркета, един минимаркет и един павилион в Сливен. Разполага с ресторант, склад за търговия на едро и цех в с. Мечкарево, където е седалището й. Собственост е на "СД Еко Асорти Байчев и с-ие" на Кирил Байчев и жена му Мария. Свързана е със земеделското "Еко асорти 05" ЕООД на Петър Байчев. Двете заедно затварят цикъла суровини - преработка – продажба.

Акцизни стоки и травъл ритейл

Петте компании от този сегмент имат 7.6% общ дял от продажбите в класацията. Продажбите на всяка от тях нарастват, но общият им ръст за 2018 г. е 6.3% - под средния за топ 30 и толкова, колкото беше и предходната година.

"Лафка маркет" (7) (предишно наименование "Табак маркет") продължава да генерира над половината от приходите в сегмента. Продажбите на дружеството, което към края на миналата година управлява 974 магазина Lafka, се увеличават с 2.5% до 236.4 млн. лв. Печалбата на компанията нараства с над 300% до 5.35 млн. лв. Според финансовия й отчет обаче натрупаната загуба към края на миналата година е 137 млн. лв. и персоналът е намален наполовина. През последните две години чистата стойност на имуществото е спаднала под размера на вписания капитал, пише в доклада на независимия одитор. Според документите съществува значителна несигурност дали дружеството може да продължи да функционира без финансова подкрепа от собствениците си или от друг източник на финансиране. "Табак маркет" е част от свързания с депутата от ДПС Делян Пеевски "Булгартабак". Равни дялове в дружеството имат "Еф Ем Си Джи трейд" и "Булгартабак – БТ".

Най-впечатляващият ръст в сегмента е на "Лагардер травъл ритейл" (9) (бивше "ЕЛ ЕС травъл ритейл България") – 19.6% до 86.8 млн. лв. Благодарение на него дъщерното дружество на световния лидер в търговията по транспортни и пътнически зони – Lagardere Travel Retail, успява да си върне деветото място, от което предходната година го измести "Аванти 777". Печалбата на компанията нараства с почти 45% до 3.52 млн. лв. Растежът най-вероятно се дължи на отварянето на двадесетина нови магазина през миналата година. В края й френската компания за търговия в пътнически зони, която идва в България през 2008 г., вече има 120 магазина за кафе, напитки, цигари, пакетирани храни на ключови търговски и пътнически локации в България. Обектите й са под марките Inmedio, Relay, 1 Minute, Discover Bulgaria. Дружеството развива и пекарните Hello, Sky Snack Bar, Café-Bar, Bricco по летища и автогари.

През 2018 г. в склад на "Аванти 777" изгоря стока за 3.24 млн. лв. и дълготрайни материални активи за 206 хил. лв. по информация на отчета на дружеството, в което пише, че очаква застрахователят да одобри обезщетението му. Въпреки премеждието "Аванти" (10) завършва годината с ръст на продажбите 8% до 85.5 млн. лв. (при над 20% предишните две години). Печалбата на "Аванти 777" намалява с 15% до 863 хил. лв. Дружеството е собственост на Татяна Маркова Попова. Разполага с 31 магазина в София, Бургас и Варна, част на франчайз, които продават на дребно алкохолни и безалкохолни напитки, цигари, захарни изделия и кафе. През април тази година имаше още един пожар – в магазин "Аванти" в "Люлин", който е на франчайз.

През 2018 г. приходите на "Нюанс БГ" (17) са на нивото на предишната година. Нарастват с 0.83% до 404.6 млн. лв. Предишната година ръстът беше 2%. Печалбата през предходната година се вдигна с 37%, но сега намалява с 41% до 1.9 млн. лв. От компанията го обясняват с "промяна на микса на пътниците и на микса на продажбите по категории стоки". "Нюанс БГ" е смесено дружество между The Nuance Group – Швейцария, и "Българиън еъруейз груп" с едноличен собственик "Химимпорт". The Nuance Group е собственост на швейцарската група Dufry – световен лидер в травъл ритейла. Българското дружество търгува с акцизни стоки и има безмитни и травъл ритейл магазини на летищата във Варна и Бургас.

"Гебр. Хайнеман България" (27) е най-рентабилното дружество в топ 30 – с коефициент 15.6. Ръстът в продажбите му обаче се забавя. През 2018 г. той е 5.4% до 20.5 млн. лв. при 17% година по-рано. Печалбата на компанията нараства с 5%, докато предишната година се беше увеличила с 10%. През миналата година "Гебр. Хайнеман" отваря два нови магазина – на морска гара Бургас и на Калотина, но те все още се разработват. Освен това се надява през 2019 г. да възстанови дейността си на ГКПП Богородица в Македония. Магазинът му там беше затворен в края на 2016 г. след около година работа, защото наемният договор е бил прекратен едностранно. "Гебр. Хайнеман" зарежда на едро кораби и български авиокомпании и е оператор на безмитни и травъл ритейл магазини по сухопътните граници. Равни дялове в него имат "Герб. Хайнеман", основен Travel Value и Travel Free оператор в Германия и Източна Европа, и "ВМ финанс груп" на Васил Мирчев.

ТОП 5 НА ВЕРИГИТЕ ЗА ХРАНИ

Kaufland - година без нови магазини

Kaufland ("Кауфланд България") завършва 2018 г. с 5.3% ръст на приходите от продажби до 1.570 млрд. лв.* Това се случа на пазар на бързооборотни стоки за около 11 млрд. лв., който през същия период нараства с 4%, пише в доклада за дейността. В него от веригата оценяват пазарния си дял на 14.1%. По два от показателите Kaufland има спад спрямо предходната година – печалбата й намалява със 7% до 70.764 млн. лв., а персоналът - със 199 служители (3.4%) до 5893 души. През 2018 г. компанията, която е на българския пазар от 2006 г., работи с 58 магазина. През предишната 2017 г. тя отваря два нови хипермаркета - в София и във Варна, а 2018 г. е нулева в това отношение. През февруари 2019 г. Kaufland отвори магазин във Велико Търново – 34-и град в страната, откри и разширение на логистичния център в Стряма. Очаква се да отвори още един магазин във Варна. Планираните инвестиции за тази година са за 100 млн. лв. Отделно са предвидени още 26 млн. лв. за модернизиране на съществуващите обекти. По информация от доклада за дейността дотук дружеството е инвестирало в България 1.4 млрд. лв.

От 2013 г. започва да работи и "Кауфланд сървис" - дружество за услуги, еднолична собственост на "Кауфланд България". Новата компания тръгва като оператор на ваучери за храна. От 2014 г. започва да се занимава и с отдаване на автомобили под наем. От 2016 г. навлиза в сферата на IT услугите, като извършва редица дейности за компанията майка. Приходите на дъщерното дружество за 2018 г. се удвояват до 11.982 млн. лв., а печалбата нараства с три четвърти до 1.85 млн. лв.

* От миналата година дружеството прилага новия международен счетоводен стандарт МСФО 15. За целта преизчислява приходите си ретроспективно и за 2017 г. те са 1.492 млрд. лв.

Lidl - експанзията продължава

Lidl ("Лидл България") отчита 12.3% ръст на приходите през 2018 г. до 934.8 млн. лв. Печалбата се увеличава с 64% до 29.4 млн. лв., а персоналът - с 10% до 2594 души. Веригата е втора по приходи от продажби за 2018 г. след Kaufland (също от семейството на Schwarz-Gruppe), но има амбицията да стане номер 1 на българския пазар до 2020 г. В България Lidl започна дейност от 2010 г. и завършва 2018 г. с 93 магазина в 46 града, седем от които са открити през 2018 г. През същия период са обновени 25 от вече съществуващите магазини. Lidl разширява асортимента си на собствени марки, на храни и дрехи за бебета и деца, работи и по подобряване качеството и състава на хляба и колбасите, които продава. Плановете за 2019 г. са да бъдат открити поне още пет нови магазина – предимно в София, Черноморието и големите градове. Амбицията са през тази година магазините да достигнат 100. Освен това през 2018 г. веригата откри Lidl Digital – IT център за развойна дейност за разработване и развитие на онлайн бизнес модела за цялата група на Lidl, където вече работят над 40 души.

METRO - ориентация към хорека сектора

През 2018 г. Metro Cash & Carry ("Метро кеш енд кери България") продължи своя фокус върху обслужването на клиентите, като се ориентира към нуждите на хорека сектора – хотели, ресторанти и кетъринг фирми, които пазаруват основно хранителни стоки и други необходими продукти", пише в доклада за дейността на компанията. Основен фокус е изграждането на асортимент от артикули, необходими за хорека клиентите, гарантиране на наличности от тях на стабилни цени. През 2018 г. веригата продължава и работата си и с търговци чрез "по-добро позициониране, релевантни за нуждите им артикули и специални редовни промоции".

През 2018 г. Metro Cash & Carry продължава да развива бизнеса с доставка до клиентите и да въвежда онлайн заявките наред с тези по телефон и мейла. В компанията развиват два модела на доставка. При традиционния доставките до клиенти се правят от съответния магазин. В България има 11 магазина Metro – по два в София и в Пловдив, и по един в Русе, Варна, Бургас, Благоевград, Велико Търново и Плевен. През 2018 г. са разширени специалните зони за доставки в магазините в Пловдив – Марица, и във Варна.

От 2018 г. започна да работи нов логистичен център на Metro за доставки на близо 3000 хранителни продукта директно до ресторанти и хотели в София и околността, който компанията отвори в края на предходната година. Това дава възможност на клиентите да заявяват денонощно необходимите за заведенията си храни и продукти през онлайн система за електронни поръчки - FSD (Food Service Distribution Platform).

Metro Cash & Carry развива няколко проекта, насочени към специфичните й клиенти – хорека сектора, както и към доставчиците. Проектът "Отгледано с грижа в България" дава възможност на български производители да продават директно в магазините на компанията. Акцентът през годината са млечните продукти и медът. През 2018 г. над 200 български фермери доставят плодове и зеленчуци директно до магазините на "Метро". Направен е и първият износ на три тона розови домати на български земеделци към Германия, Австрия и Великобритания. Стартира и програмата "Грозни, но вкусни", която предлага пазар за плодове и зеленчуци с добър вкус, но нестандартен вид.

"Метро кеш енд кери България" завършва годината с 1.13% ръст в продажбите до 833.9 млн. лв. Печалбата на компанията, която предишната година беше намаляла с 12%, сега нараства с 27% до 17.96 млн. лв. Задълженията намаляват. Персоналът е увеличен с 5% до 2479 души. Планираният ръст в приходите от продажби за 2019 г. е 7%.

"Метро кеш енд кери България" е собственост на METRO Cash & Carry International Holding със седалище в Холандия и е част от групата Metro. Веригата беше първата търговска верига от модерен тип, която стъпи на българския пазар, и тази година празнува 20-годишнина.

Billa - номер едно по магазини

В края на 2018 г. Billa ("Билла България") осъществява дейност в 124 търговски обекта, което прави Billa веригата с най-много магазини в класацията. Самите обекти са собственост на "Билла недвижимости" или на трети лица. "Билла България" и "Билла недвижимости" са еднолична собственост на Rewe International Австрия, която принадлежи към германския концерн Rewe Group.

От магазините Billa 49 са в София, 9 във Варна, 7 в Пловдив, по 6 в Бургас и Стара Загора, 5 в Русе, по 2 в Габрово, Добрич, Перник, Плевен, Велико Търново, Монтана, Кърджали, Пазарджик, Сливен и Шумен и по един магазин в още 22 града.

Шест от магазините са открити през 2018 г. През миналата година нарастват приходите от продажби, броят клиенти и средната покупка във веригата. Ръстът на приходите е 5.87% (по-нисък в сравнение с предходната година) до 760.3 млн. лв. "Билла България", чиято печалба през 2017 г. се стопи с една пета до 4.17 млн. лв., през 2018 г. вече е на загуба 2.45 млн. лв. Служителите са увеличени с 6% до 4739 души.

Според доклада за дейността през 2018 г. дружеството е продало 525 673 805 артикула, имало е 71 415 013 клиенти (покупки) и 1 848 091 клиентски карти. Средностатистическият клиент на Billa е жена на 49 г., семейна.

През 2019 г. Billa планира да отвори девет нови магазина в страната, като до средата на септември е открила пет. С отварянето на магазините в "Парадайз център" и в The Mall - София, Billa има обекти във всички седем мола в града, казват от ръководството на компанията. Приоритет за новите магазини ще са София, Пловдив, Варна и Бургас. Не са изключени обаче откривания и в отделни малки градове с население около 20 000 жители.

T-Market - трета година с двуцифрен ръст на приходите

Три поредни години "Максима България", собственик на "Т-Mаркет" (T-Market), завършва с двуцифрен ръст в приходите от продажби. По този показател компанията, част от литовската Maxima Grupė, е рекордьор сред петте търговски вериги с национално покритие в България.

През 2018 г. "Максима България" отчете 259.7 млн. лв. приходи (без ДДС), което е с 19.4% повече в сравнение с 2017. Изминалата година е и първата от стъпването на веригата в България, която завършва с положителна EBITDA (печалбата преди данъци, лихви и амортизации) – 1.56 млн. лв. Нетният резултат е загуба 5.6 млн. лв. Ръстът в приходите в най-голяма степен се държи на активната експанзия на компанията на български пазар

През 2016 г. "Максима България" откри 14 нови обекта, в които инвестира 19 млн. лв. Освен това обнови визията и оборудването на шест магазина. През 2017 г. компанията отвори пет нови супермаркета и обнови 11 от първите си обекти. През 2018 г. веригата откри общо девет нови магазина – три в София и по един в Карнобат, Ямбол, Несебър, Велико Търново, Нови Искър и Айтос. Реновира три магазина.

В обновения магазин в Самоков и в новия в Айтос бяха изградени собствени кухни. През октомври "Максима България" откри пилотен магазин по нова концепция в Студентски град в София. Той работи денонощно и освен магазин предлага и зона за хранене с приготвени на място ястия. Друга новост беше, че веригата въведе и каси на самообслужване в магазина си в кв. "Мусагеница" в София.

Финално "Максима България" завърши годината със 74 магазина T-Market в 38 града на страната. В началото на 2019 г. ръководството обяви планове да отвори още четири нови обекта и да реновира четири през годината. През август стана известно и че "Максима България" е поискала разрешение от Комисията за защита на конкуренцията, за да наеме дългосрочно 11-те магазина на пловдивската верига супермаркети "Триумф". Те ще бъдат обновени и ребрандирани като T-Market. Когато стане факт, това ще е най-голямата пакетна сделка на "Максима България" от 2016 г. насам. Тогава компанията придоби 12 обекта на дискаунтъра Реnnу Маrkеt, който излезе от българския пазар.