Категорията на шоколада в България има перспектива за развитие

Средната му консумация е все още под средната за Европа

За автора

Ирина Петрова е ръководител отдел "Кафе, чай и захарни изделия" в "Kaufland България"
"Търговците пишат"

е рубрика, в която каним представители на различни вериги да правят анализ на пазара, да споделят как се развива една или друга продуктова категория според техния опит, да описват проблеми и да дават решения. Целта ни е с тази рубрика да създадем общност, която да комуникира през страниците на "Регал". Това е вашата рубрика и сме отворени за всякакви предложения за теми, въпроси, идеи, които може да изпращате на [email protected]

Статията е част от специалното издание Регал 100, което подрежда най-големите компании в сектор "Търговия" с неговите основи подсектори и прави анализ на тяхното развитие. Вижте още »

Пазарът на шоколад се развива с особено бързи темпове в последните години както по отношение на видовете и марките, така и в контекста на новите глобални тенденции в храненето.

На пазарите в източноевропейските страни сезонните продукти остават силни, като според анализ на британската компания за проучвания Mintel те формират 32% от годишните продажби през 2018 г. В същото време анализът отчита, че представянето на нови продукти през последните 3 години се е увеличило със 7%.

У нас категорията продължава да бъде перспективна с оглед на факта, че средната консумация на шоколад и шоколадови изделия е под средната за Европа.

Затова и през 2018 г. в "Kaufland България" се фокусирахме върху реализирането на потенциала на категорията на шоколадовите изделия и нейното развитие, като отбелязаните ръстове се вписват в концепцията на компанията за растеж. За поредна година отчитаме ръст спрямо предходната в основните сегменти - шоколадови блокчета, бонбониери и сезонни шоколадови изделия, където продължаваме да следваме клиентските нужди и да предлагаме търсения богат асортимент при конкурентни условия.

Клиентът – отворен към непознатото и с отношение към качеството

Неоспорима тенденция през изминалата година в България е търсенето на непознати, но качествени и високостойностни продукти в категорията. Клиентът на новото време е информиран и взискателен и държи да избира своя продукт сред широко разнообразие. Това поведение е продиктувано от стремежа за уникалност, както и от разбирането, че живеем в бързо променящ се свят, в който новите възможности са всекидневие. Предлаганото разнообразие не само в света на хранителните стоки, но и в останалите сфери на съвременния живот развива у днешния клиент критичен поглед към избора и любознателност към "новото". Засилва се стремежът да се опитват нови марки, които създават впечатление за добавена стойност - по-рафинирана рецептура, интересни и нетрадиционни вкусове и качество на изпълнението. Клиентите все повече обръщат внимание и на начина, по който се предлагат продуктите – техните опаковки, форми, начин на излагане.

Откроява се също тенденцията към ориентиране на търсенето и производство на десерти с качествени съставки – и това важи както за глобалния, така и за българския пазар. У нас също все повече набират популярност т.нар. веган шоколадови произведения, без животински мазнини, без алергени и други. Наблюдава се и се интерес към т.нар. устойчиви продукти, които залагат на чисти съставки, екоопаковки и специфична територия на произход.

В Kaufland изследваме тези процеси и обновяваме асортимента си след проучвания на последните тенденции в потребителските нагласи. За да отговорим на очакванията, постоянно обогатяваме и увеличаваме асортимента с нови вкусове и марки. Работим активно върху предлагането на артикули, които са тематични и имат сезонна насоченост.

Шоколадовите изделия са важна категория, зад която стои богата история и която отразява в пълна степен динамиката на хранителния сектор. В настоящия момент индустрията е изправена пред предизвикателството да защити позициите си, като в същото време работи активно за развитието си. Очакванията ни са, че в следващите години успешни ще бъдат стратегиите на онези производители, които намерят точния баланс между световните тенденции за хранене и качествен живот и традициите в шоколадовото производство.

Още от Капитал