Пазарът на сурово-сушените меса е за над 230 млн. лв. за година

Категорията с най-голям ръст е луканката. Общите продажби забавят ръста си

Статията е част от специалното издание Регал 100, което подрежда най-големите компании в сектор "Търговия" с неговите основи подсектори и прави анализ на тяхното развитие. Вижте още »

Категорията на сурово-сушените меса през последната година забавя темповете си на растеж, показват данните на пазара. Ръстът на продажбите в стойност (хиляди левове) е едва 0.8% при подем от 12% през предходната година. По данни на "Нилсън България" за периода август 2018 – юли 2019, пазарът на сурово-сушените меса в България[1] възлиза на 231.6 млн. лв. Категориите, включени в изследването, са суджук, сушеница, бабек и старец, луканка, луканков салам, шпек, сурово-сушени наденици, сушени пръчици. В анализа не се включват категориите кренвирши, наденици, меки салами, замразена и охладена кайма. Най-купуваните марки в тази категория през разглеждания период са "Бони", "Еко Мес", "Елко", "Орехите", "Чичовци".

Фокусирайки се върху продадените обеми (в хил. кг), категорията регистрира негативно изменение за последните 12 месеца със спадащи обеми от (-3,2%) (графика 1).

Луканката, бабек и старец движат пазара нагоре

Най-голямата категория - шпек, която заема 40.1% от общите продажби в обем на сурово-сушените меса, през последната година бележи спад както по продажбите в стойност (с -1.9%), така и по продажби в обем (-4.4%). Забавеният отрицателен тренд в продажбите в стойност до голяма степен се обяснява с нарастващите цени на категорията.

Междувременно луканката увеличава своето значение за общото развитие на категорията и през последната година става вторият по големина сегмент с ръст 6.7% по продажби в обем и стойност. Така тази категория измества луканковия салам. Тези аналогични резултати в изменението на двата показателя кореспондират със стабилността на средната цена за килограм, съпоставено с предходната година.

От своя страна луканковият салам е категорията, която губи най-значителни продажби в обем с отрицателно изменение от -9.6%. Регистрирани са спадове и в продажбите в стойност, но доста по-ниски – с -2.7% спрямо същия период миналата година.

Все още с малък дял от общите продажби, а именно 3.4%, бабек и старец е най-динамично развиващата се категория през последната година със значителни ръстове от 23.1% в обем и 20.3% в стойност (графика 2).

Средната цена за килограм расте с над 4%

Средната цена, която българският купувач плаща през последната година за килограм сурово-сушени месни продукти, е 16.04 лв. Тя е с около 4.2% по-висока от миналогодишната. Ръстът на цените е видим в почти всички категории, но най-вече при сурово-сушените наденици (8.1%), луканковия салам (7.7%) и сурово-сушените пръчици (7.1%). Спад с 2.2% в средната цена за килограм бележи единствено категорията бабек и старец.

Насипните продукти – с най-голяма тежест за категорията

Сегментът на насипните продукти с нефиксирано тегло остава с най-голяма тежест за развитието на категорията и през последната година, генериращ около 48% от общите обеми продажби (графика 3).

Фокусирайки се върху изменението на продажбите спрямо предходната година обаче, групата на продуктите с нефиксирано тегло бележи спад в продажбите в обем с 6.7%. Негативно е изменението в регистрираните обеми продажби и в останалите два основни сегмента - невакуумирани продукти с точно тегло (-17.5%) и вакуумирани парчета с точно тегло (-6.1%). Единствено сегментът на вакуумираните продукти с точно тегло отчита нарастващи обеми продажби с 1.8%, който сегмент е и движещ развитието на цялата категория.

По-малките грамажи са по-предпочитани

Най-големите грамажи губят значение през последните 12 месец за сметка на по-малките и средните.

Сегментът на продуктите от над 500 грама, който заема над половината от продажбите на категорията сурово-сушени меса, регистрира спад в обемите продажби с 5.6% през последната година. Този негативен тренд е видим в изменението на продажбите през последната година за основни категории като луканков салам (-18.4%), шпек (-5.4%), суджук (-9.1%). В същото време грамажите между 200 и 249 грама бележат динамични ръстове - над 30.6%, което е видимо и от наръсващото значение на сегмента от 10% на 13.5% за последната година. Този значителен подем на продуктите 200 - 249 грама е движен най-вече от категории като шпек (404%), луканков салам (23.6%), бабек и старец (53.3%) (графика 4).

Най-продавани – продукти от свинско месо

Над 95% от общите обеми продажби през последната година се генерират от продуктите от свинско месо и тези със съдържание на комбинация от различни видове меса.

Обобщаващият сегмент на продуктите със съдържание на комбинация от различни видове меса от своя страна е най-големият и генерира около 50% от продажбите, с подем 1.6% спрямо предходната година. Въпреки намаляващите обеми продажби с 8.1% свинското месо остава най-купуваният тип месо в сурово-сушените продукти и заема 44%.

Най-бързо растящи - с цели 35.1%, са продажбите на продуктите на база пилешко месо, които обаче са с незначителен дял от цялата категория.

Динамика при лансирането на нови продукти

През последната година се наблюдава интензивно лансиране на нови продукти. В периода август 2018 – юли 2019 на българския пазар са се предлагали над 2 хиляди продуктови варианта част от категорията сурово-сушени меса. С най-голям брой активни артикули са категориите шпек (576 броя), луканка (457 броя), луканков салам (372 броя), суджук (280 броя).

През последните 12 месеца са се появили общо 432 нови продукта, като най-много те са в категориите шпек (108 броя), луканков салам (82 броя) и луканка (102 броя), но динамика е видима и във всички останали категории.

Най-много продават супермаркетите и хипермаркетите

И през последната година над 45% от общите обеми продажби на категорията се генерират от най-големите търговски формати на територията на страната с квадратура над 300 кв.м. Въпреки това те леко губят важност за сметка на следващите по значение типове обекти - много големите/големите хранителни магазини с квадратура между 41 и 300 кв.м. Те носят над 30% от купуваните обеми (графика 5).

Според стандартното регионално разделение на "Нилсън България" спадове в продадените обеми на категорията са видими най-вече в регионите София и Мизия – с малко над 9.1%.

В най-големия както по важност, така и по територия регион - Тракия, който държи над 38% от общите обеми продажби, се регистрира най-незначителен спад - 0.5%, спрямо предходната година (графика 6).

[1] Изследването е извадково и обхваща всички региони на страната. Проведено е в търговските обекти, продаващи бързооборотни стоки към краен потребител. Изключват се дискаунтъри, кеш енд кери обекти, институционални и ведомствени продажби, износ, улични търговци, открити пазари, сезонни обекти, интернет продажби, безмитни магазини и "направи си сам" магазини.

Още от Капитал