Факторът ESG става все по-важен за избора на потребителите в търговията на дребно

Тенденциите в онлайн търговията и ESG практиките ще бъдат сред акцентите на конференцията Ecommerce and Retail Summit

Бюлетин Ритейл Ритейл

Всяка седмица получавайте най-важното и интересно от ритейл сектора във вашата поща

Мащабно проучване на BNP Paribas за устойчивото развитие показва, че още през 2019 г. 22% от инвеститорите обвързват изцяло или почти изцяло портфолиото си с определени ESG стратегии, а 19% планират до две години всичките им инвестиции да минават през определени ESG стандарти.

Зад съкращението ESG (Environmental, Social and Governance) се крие екологично, социално и корпоративно управление, което прави по-устойчива дадена сделка, компания или цяла индустрия. ESG поставя акцент и върху заинтересованите страни като служители, потребители, доставчици и други групи.

Факт е, че все повече се говори за ESG и причина за това е не само общественият натиск за решения на екологичните и социалните предизвикателства, но и регулаторни промени на ниво Европейски съюз, водени от идеята за противодействие на изменението на климата.

В цял свят търговците на дребно също са принудени да намалят въздействието си върху околната среда, със специален акцент върху изменението на климата, биоразнообразието и намаляващите ресурси. Потребителите обръщат все по-голямо внимание върху това компаниите да гарантират, че отпадъците не съществуват, че фирмите подкрепят общностите, където живеят, че освен рентабилността на един бизнес или сектор неговата цел е и устойчивото развитие.

COVID-19 засили необходимостта от устойчивост в търговията на дребно, тъй като предпочитанията и очакванията на клиентите по време на пандемията претърпяха значителна промяна. Все повече потребители твърдят, че ще купуват висококачествени артикули, които издържат по-дълго, все повече купувачи се интересуват от екологично чисти продукти. С други думи - устойчивостта става все по-сериозна причина за избор на бранд или компания, а въздействието върху околната среда и прозрачността придобиват все по-решаващо значение за потребителския избор.

Тенденциите в онлайн търговията и ESG практиките ще бъдат един от акцентите на конференцията Ecommerce and Retail Summit, която ще се проведе на 2 юни 2022 г. в Sofia Tech Park в хибриден формат, който позволява и присъствие на живо, и проследяване от дистанция. Билети и повече информация за събитието можете да видите на уебсайта му и във фейсбук.
Петър Стоилов, изпълнителен директор на "Нестле България":

Използваме 100% зелено електричество

Как компанията постига устойчивост на своя бизнес?

- В "Нестле" силно вярваме в силата на храната и в нейната роля за подобряване на качеството на живот. Именно върху тази философия се основава ангажиментът ни да използваме глобалния мащаб, ресурси и опит на групата, за да оказваме постоянно положително въздействие върху по-здравословното бъдеще на хората и планетата ни.

Създаването на споделена стойност е ключът към нашия подход. Затова и се стремим да изграждаме и развиваме бизнеса си върху решения, които са добри не само за нас и акционерите ни, но и за обществото и планетата. В ежедневната си работа се водим от желанието си да допринасяме за достъпни и балансирани режими на хранене. Стремим се да помагаме за опазването, обновяването и възстановяването на природните ресурси, да подкрепяме общностите. Всъщност това са стъпките, характерни за представителите на отговорния бизнес.

Поели сме редица ангажименти, разписани в своеобразната "пътна карта" на Nestle към Net Zero, които демонстрират потенциала ни да оказваме положително влияние върху широк кръг от взаимосвързани въпроси. Сред тях са ангажиментите ни и за възобновяващото земеделие, поминък на земеделските производители и усилията ни срещу рискове от детския труд, както и нашата стратегия за горски позитиви и обещанието на Nestlé Waters.

Точно затова и предприемаме действия за усъвършенстване на регенеративните хранителни системи в глобален мащаб и вярваме, че имаме силата да съдействаме за положителна промяна.

Усилията на екипа ни в "Нестле България" вече доведоха до редица значими постижения. Сред тях е и наскоро представеното портфолиото на Garden Gourmet, което е удобна алтернатива за поддържането на балансиран хранителен режим с грижа за природата. Факт е, че един бургер на растителна основа е не само вкусен и богат на протеини, но и производството му генерира много по-малко СО2 емисии в сравнение с производството на телешки бургер например. Същевременно всички опаковки на продукцията във фабриката ни в София са създадени за рециклиране, а от 2014 г. насам не депонираме отпадък.

Какви са ползите от устойчивия бизнес за компанията, природата, обществото?

- На първо място са ползите за природа чрез употребата на по-малко природни ресурси и намаляване на отпечатъка от нашата дейност. Затова във фабрика София от 2014 г. не депонираме отпадък. Използваме 100% зелено електричество и през 2021 г. успяхме да спестим на природата 14 000 тона годишно СО2 емисии.

Промяната, която направихме в палетизацията на продукцията ни, доведе до намаляване на броя използвани камиони с 13% за периода 2019-2020, а това от своя страна намали разходите за транспорт - актуална тема особено в последните месеци. Процесите по ограничаване употребата на вода започнаха през 2010 и до миналата година сме намалили използваната вода с 67%. Плановете ни за тази година в тази посока са да осъществим още 4% редукция на водата. Това всъщност води не само до намаляване на разходите, но и до опазване на природните ресурси. Само решението ни да премахнем стреч фолиото от дъното и от горната част на палетата на нашата продукция доведе до спестяване на 50 тона пластмаса за периода 2016-2022 г. и 196 тона хартия за периода 2016-2022 г, което е още един пример за оптимизация в компанията.
Петя Манастирска - мениджър "Устойчиво развитие и качество" в "Девин":

От 2021 г. всеки наш продукт е 100% въглеродно неутраленКак компанията постига устойчивост на своя бизнес?

- Като част от белгийската група Spadel "Девин" следва стратегията на групата за корпоративна социална отговорност под мотото "Извор на промяна 2025". Устойчивото развитие е част от ДНК на Spadel и нейната политика за корпоративна социална отговорност е разписана с хоризонт до 2025 г. Споделяме здрава връзка с природните ресурси и регионите, в които оперираме, и се ангажираме да пазим, възстановяваме и преосмисляме света около нас.

От март 2022 г. Spadel е и първата семейна група за минерална и изворна вода, която получава сертификат B Corp както за групата като цяло, така и за всяка от своите марки, включително и DEVIN. Този сертификат, резултат от дългогодишните усилия на всички екипи от групата, се присъжда на компании, които отговарят на най-високите стандарти по отношение на социалните и екологичните показатели, прозрачност и отговорност.

На свой ред "Девин" е сред първите български компании, сертифицирани като B Corp. Както Марк дю Боа - главен изпълнителен директор на Spadel, посочва, сертификацията "е само началото на нашето пътуване, тъй като Spadel и нейните марки ще се стремят към все по-високи и по-високи постижения през следващите години."

В "Девин" съчетаваме политика към икономически просперитет със свеждането до минимум на влиянието ни върху околния свят. Управляваме ресурсите ефективно и природосъобразно и насърчаваме отговорното разпространение на опаковки. Чрез проекта ни ZERO Littering показваме на всички наши заинтересовани страни колко е важно да събираме разделно и да се грижим заедно опаковките да са върнати в кръга за преработка и повторна употреба. С всяка опаковка приканваме потребителите да събират разделно.

А от 2021 г. всеки наш продукт е 100% въглеродно неутрален, като 80% от стратегическите ни партньори бяха оценени чрез платформата EcoVadis.

През 2021 г. "Девин" получи наградата за биоразнообразие Golden Label. Отличието се връчва след сравнителен анализ на постиженията и резултатите от мониторинга за чистота на околната среда и състоянието на биоразнообразието в региона. Сравнението е между 25 локации в цяла Европа, като "Девин" се класира на 3-то място.

Горите са едно от големите богатства на района на Родопите, където се намира нашият завод, а тяхното опазване - важна част от грижата за биоразнообразието и чистотата на природата. В "Девин" сме активи в подкрепа на горите и съвместно с местното горско стопанство организираме и извършваме залесяването в опожарените зони в близост до извор Балдаран. Тригодишната програма е за залесяване на 10 хил. дка гори.

Усилията, които полагаме за опазване на водите, се доказаха с успешното ни сертифициране според най-стриктния стандарт за отговорно управление на водните ресурси в света - Алианс за управление на водите (Alliance for Water Stewardship, AWS).

Какви са ползите от устойчивия бизнес за компанията, природата, обществото?

- На 25 септември 2015 г. общото събрание на ООН прие нова глобална рамка за устойчиво развитие - Програмата до 2030 г., която в основата си има залегнали целите за устойчиво развитие в трите им измерения: икономическо, социално и екологично. Всички следващи стъпки на Европейската комисия и европейската политика към "устойчиво европейско бъдеще" се изграждат и обвързват с тези цели в рамките на Съюза. И резултатът е европейският зелен пакт от декември 2019 г.

Трите цели са абсолютно обвързани помежду си. Посочваме го, защото те ще продължават за бъдат все по-важни за добруването на хората по света. Ако не направим усилия като човечество да създадем устойчиви технологии за рециклиране и повторно използване на добити суровини, не изградим устойчиви бизнеси, това в един по-късен етап наистина може да бъде пагубно за биологичното разнообразие и екосистемите. Затова въвеждането на устойчиви политики във всеки бизнес е от значение за неговото просъществуване.

Ние в "Девин" вярваме, че за да продължи да съществува и просперира, за да бъде припознат от потребителите и да отговори на новите реалности, всеки бизнес трябва да работи все по-усърдно в посока на устойчивите технологии и бизнес процеси.
Все още няма коментари
Нов коментар

Още от Капитал