Новият брой:
Какво се случва в държавата

Как се промениха цените на храните и напитките през последните три години

Средният ръст е 25% спрямо 2019 г., като най-голям принос за него има 2022 г. и особено последното й полугодие, сочат данни на NielsenIQ

Цените тръгват стръмно нагоре от началото на 2022 г. От тогава NielsenIQ, които следят продажбите в търговската мрежа, започват на наблюдават спад на продадените обеми в различни категории.
Цените тръгват стръмно нагоре от началото на 2022 г. От тогава NielsenIQ, които следят продажбите в търговската мрежа, започват на наблюдават спад на продадените обеми в различни категории.
Цените тръгват стръмно нагоре от началото на 2022 г. От тогава NielsenIQ, които следят продажбите в търговската мрежа, започват на наблюдават спад на продадените обеми в различни категории.    ©  Цветелина Белутова
Цените тръгват стръмно нагоре от началото на 2022 г. От тогава NielsenIQ, които следят продажбите в търговската мрежа, започват на наблюдават спад на продадените обеми в различни категории.    ©  Цветелина Белутова
Бюлетин Ритейл Ритейл

Всяка седмица получавайте най-важното и интересно от ритейл сектора във вашата поща

Темата накратко
  • С 25% средно са се увеличили цените на храните и напитките през 2022 г. спрямо 2019 г.
  • Дълготрайните продукти поскъпват с около 50% спрямо 2019 г., млечните, охладените и месните - с около 30%
  • И хипер&супермаркетите, и най-малките магазини печелят дял, хорека каналът постепенно възвръща позиции

Продажбите на храни и напитки в България нарастват с 18.7% в стойност и 1.4% в обем през 2022 спрямо 2021 г. Ръстът в стойност се дължи основно на храните, при които увеличението е 17.3%. Положителното развитие на продажбите в обем идва най-вече от напитките (3.7% ръст спрямо 2021 г.) най-вече при безалкохолните и нискоалкохолните. То компенсира спада в обем при продажбите на храни, показват данните на NielsenIQ. Пазарът на храни и напитки e 63% от целия пазар на бързооборотни стоки, който компанията следи. Останалото са нехранителни стоки и тютюневи изделия.

Темата накратко
  • С 25% средно са се увеличили цените на храните и напитките през 2022 г. спрямо 2019 г.
  • Дълготрайните продукти поскъпват с около 50% спрямо 2019 г., млечните, охладените и месните - с около 30%
  • И хипер&супермаркетите, и най-малките магазини печелят дял, хорека каналът постепенно възвръща позиции

Продажбите на храни и напитки в България нарастват с 18.7% в стойност и 1.4% в обем през 2022 спрямо 2021 г. Ръстът в стойност се дължи основно на храните, при които увеличението е 17.3%. Положителното развитие на продажбите в обем идва най-вече от напитките (3.7% ръст спрямо 2021 г.) най-вече при безалкохолните и нискоалкохолните. То компенсира спада в обем при продажбите на храни, показват данните на NielsenIQ. Пазарът на храни и напитки e 63% от целия пазар на бързооборотни стоки, който компанията следи. Останалото са нехранителни стоки и тютюневи изделия.

През 2022 г. ръстът на цените е най-висок за последните три години - от 2019 г. насам. През второто полугодие в сравнение със същия период на 2021 г. той е близо 19% и продажбите в обем нарастват едва с 0.5%.

В сравнение с второто полугодие на 2019 ръстът в цените е близо 25%.
Основните канали с принос за развитието на сумарната категория храни и напитки са хипер и супермаркетите над 300 кв.м, неорганизираната търговия над 40 кв.м и малките магазини под 40 кв.м.

Храни

Ръстът в стойност (17.3%) при храните за последната година се дължи главно на нарастването на цените с над 22%, в резултат от което продажбите в обем намаляват с 4.2%. Този спад започва още от началото на 2022 г. Засилва се във втората й половина, когато ръстът на средната цена е 27.4%, а спадът на продажбите в обем - 4.6%. По класификацията на NielsenIQ тази категория включва дълготрайни, охладени, месни и млечни продукти, захарни изделия, топли напитки и солени снаксове.

До началото на 2022 г. ръстът в цените рядко надвишава 10% в който и да е канал. През 2022 г. обаче започва нарастване с между 17.5% и 30% през първото полугодие и с между 30% и 50% през второто в различните канали.

За последните три години дял от продажбите печелят големите магазини на търговските вериги (над 300 кв. м), най-малките магазини на вериги (40-100 кв.м). и независимите магазини над 40 кв.м. От 2019 г. насам например делът на хипер и супермаркетите (големи магазини на вериги над 300 кв. м) се увеличава с 4 процентни пункта, за сметка на малките магазини под 40 кв.м. и средно големите магазини на вериги (100-300 кв.м)

В категориите храни и напитки при шест от продуктовите групи се наблюдава най-силно увеличение на цените спрямо 2019 г.

От тези категории с най-висок дял в обем от продажбите са дълготрайните, месните продукти и солените снаксове. Те са и в топ 5 на категориите с най-силно ценово изменение спрямо 2019 г.

Най-голям дял от продажбите в обем при тези три категории минават са хипер и супермаркетите над 300 кв. м, неорганизирана търговия 40-100 кв.м и малките магазини под 40 кв.м. През четирите години най-видимо се покачва пазарният дял от продажбите на хипер и супермаркетите. Ръстът му за четирите години е съответно 8% за дълготрайните храни, 3 за солени снаксове и 5% за месните продукти. Продажбите се пренасят най-вече от по-малките магазини към големите магазини на търговски вериги (над 300 кв.м).

Цените на тези продукти варират, но средните цени на трите продуктови категории за второто полугодие на 2022 г. спрямо същия период на 2019 са с ръст около 30%. В организираната търговия 100 - 300 кв. м (средно големите магазини на вериги) той достига 80%, като това води до 2% спад в продажбите в обем в същия канал.

Дълготрайните храни

През второто полугодие на 2022 г. спрямо същия период на 2021 г. се наблюдава ръст на цените в почти във всички канали с над 30%. В най-малките магазини и в магазините от вериги между 100 и 300 кв. м той достига 37%. Изключение правят най-малките магазини от вериги (40-100 кв.м), при които ръстът е само 25%.

Солените снаксове

С близо 20% са се качили цените на солените снаксове в последната половин година спрямо същия период в 2021 г. При ръст на продажбите в обем от 7% това води до 28% ръст в продажбите в стойност за цяла България. Картината на продажбите в обем по канали е доста разнопосочна. В основния канал - хипер и супермаркетите (магазини на вериги над 300 кв. м) ръстът е само с 2%, а при големите магазини от вериги (между 100-300 кв. м) дори се наблюдава спад със 7%. В големите независими магазини (от над 100 кв. м) обаче продажбите нарастват с 39% в обем, а в най-малките магазини от вериги (между 40 и 100 кв. м) с над 25%.

Месни продукти

За втората половин година на 2022 спрямо същия период в 2021, цените на месните продукти са се покачили с близо 20% във всички канали. Подобна тенденция се наблюдава и в първата половина на 2020 г. спрямо първата половина на 2019 г. И в двата случая каналът, който въпреки това показва ръст в продажбите си в обем е организираната търговия 40-100 кв.м. (най-малките магазини на вериги), като сега се наблюдава ръст и в неорганизираната търговия над 100 кв. м. (големите независими магазини).

Охладени продукти

При охладените продукти наблюдаваме стръмен ръст през цялата 2022 спрямо 2021 г. А за последните четири години - цените в каналите с най-голям пазарен дял в обем (хипер, супермаркети над 300 кв.м., неорганизирана търговия 40-100 кв.м и малките магазини под 40 кв.м) нарастват четири пъти.

Сладките изделия

От началото на 2020 г. до края на 2021 г. ръстът на цените на сладките изделия е в рамките на 5% във всички канали. През първото полугодие на 2022 г. обаче спрямо същия период на 2021, цените в различните канали се покачват с между 9% и 21%. През втората половина на годината обаче цените се изстрелват с между 17% и 29%.

В канала хипер и супермаркети (над 300 кв.м), който е с най-голям дял в категорията, цените се увеличават с 24%. За годината ръстът на цените на захарните изделия достига 20%, което води до над 1.2% спад на продажбите в обем.

Млечни продукти

Сходна е ситуацията с цените и при млечните продукти. До края на 2021 г. цените варират спрямо предходния период с между 1% и 7%. В първата половина на 2022 г. те нарастват с между 13% и 18% във всички канали, като най-висок е ръстът в хипер и супермаркетите на големите вериги (над 300 кв.м). През второто полугодие ръстът вече е между 29% и 33% спрямо същия период на предишната година.

В хипер и супермаркетите, които са и основен канал за продажбите, това води до спад от 2.8% на продажбите в обем. Най-силен е спадът на продажбите в количество в средно големите магазини на вериги (100-300 кв.м) и в малките магазини до 40 кв.м. В същото време в големите независими магазини (над 100 кв.м) се наблюдава ръст от 21% на продажбите в обем.

Топли напитки

През 2022 г. в сравнение с 2019 г., цените на топлите напитки нарастват с над 20% във всички канали. Под това ниво е поскъпването само в големите независими магазини над 100 кв.м (ръст от 13.4%) и в киоските, алкохолните и удобните магазини (ръст от 16.6%). В категорията влизат кафе, какао, сметана за кафе и заместители на кафе. Увеличението е два пъти по-високо в сравнение с ръста от периода 2021 спрямо 2019 г.

Големите независими магазини (над 100 кв.м) и малките магазини от вериги (40 -100 кв.м) са единствените канали с положителен ръст в продажбите в обем за последното полугодие на 2022 г. в сравнение със същия период в 2021. Но това са канали с малък пазарен дял за продажбите на категорията - съответно 7% и 3%.

При хипер и супермаркетите (магазини от вериги с над 300 кв.м), през които минават 54% от продажбите на топли напитки в обем, през второто полугодие на 2022 г. за пръв път от три години насам се наблюдава спад на продажбите в обем. Това е ефектът от ръста на цените в този период със 17%.

Другите два основни канала за категорията са неорганизирана търговия 40-100 кв.м. и малките магазини под 40 кв.м, всеки от които е с около 10% пазарен дял. През всяко шестмесечие от началото на 2021 г. насам продажбите в обем спадат спрямо същия период на предходната година, което се дължи и на съответното увеличение в цените за дадения период.

Напитки

Цените на напитките също нарастват силно през 2022 г., но в тази категория обаче явлението е по-силно изразено през първото шестмесечие. През този период цените нарастват с 19% спрямо същия на предходната година, докато през второто ръстът е 14.4%. Въпреки това обемите на продажби през цялата година се покачват. Основен фактор е отпадането на рестрикциите след панденията и фактът, че потребителите отново започват да консумират извън дома - нещо, което не беше възможно в такава степен през 2021 г.

Динамиката на пазарния дял в обем потвърждава, че през последните три години потребителските предпочитания се изместват от едни към друг вид магазини. От 2019 г. пазарният дял на хипер и супермаркетите (над 300 кв.м) нараства с 4 процентни пункта за сметка на малките магазини до 40 кв.м и хорека канала. Потребителят също така търси и цени, които да са по-ниски, промоционални или като цяло опции, които са по-изгодни, а в точно при големите хипер и супермаркети, покачването на средната цена е най-ниско (13% спрямо 2019 г.) в сравнение с всички останали канали.

С освобождаването на мерките, хорека каналът полека започва да възвръща нивата от 2019 г. През последната година продажбите в обем нарастват с близо 10%, като продажбите в стойност са около три пъти по-високи спрямо предходната година. Tова се дължи и на увеличението от 18% на цените за същия период, водено от втората половина на 2022. В същото време нумеричната дистрибуция на канал хорека спада спрямо 2021 с близо 4% (броят на обектите намалява), което не се отразява на доброто му цялостно представяне.

Категория напитки NielsenIQ разделя на две групи - ниско алкохолни и безалкохолни. В нискоалкохолните влизат бира, радлери и сайдери, а в безалкохолните - бутилирана вода, газирани, енергийни напитки, плодови, зеленчукови сокове и студени чайове. От всички групи, формиращи категория напитки, водата е с най-голям пазарен дял в обем за последните 12 месеца (36.5%), последвана от бирата (28.6%) и газираните напитки (22.9%).

Бира

За последната година цените на бирата се увеличават с 12%. Поскъпването е най-голямо през второто полугодие на 2022 г. спрямо същия период на предходната година, докато през останалото време процесът е бил значително по-плавен. Ръстът надвишава 10% във всички канали, но независимо от това категория бира увеличава продажбите си в обем на тотал ниво за годината (ръст от 1.2%), за което допринасят и отпадането на рестрикциите и възобновяването на навиците на потребителите да консумират извън дома си. За второто полугодие обаче обемите са почти без промяна в сравнение със същия период на предходната година (ръст от едва 0.3%).

Категория бира расте и в продажбите на отделни артикули, благодарение на премиумизацията и силните промоционални активности на мултипакове с кенове.

Най-голям дял от продажбите минават през хипер и супермаркетите (магазини от вериги над 300 кв.м), малките магазини (до 40 кв.м) и неорганизираната търговия (40-100 кв.м). На годишна база хорека каналът и големите независими магазини (над 100 кв.м) са с най-голям принос за развитието на категорията.

Безалкохолни напитки

Основните канали за продажба на безалкохолни напитки са големите магазини на веригите (над 300 кв.м) и малките независими магазини (до 40 кв.м). Заедно те формират над 50% от пазарния дял в обем. При енергийните напитки основните канали са малките магазини (до 40 кв.м) и киоските. При всички подкатегории тенденцията на развитие през последните три години е сходна: Първо цените слабо се увеличават с между 1% и 5%. През първото полугодие на 2022 г. средният ръст спрямо същия период на предишната година вече става над 10%, а през второто достига 25% като в някои категории е значително повече.

През първото полугодие цената на водата и се качва с между 14% и 23% спрямо 2019 г., а през второто увеличението е между 20% и 26%. При газираните напитки поскъпването през първото полугодие е между 15% и 31%, а през второто - между 23% и почти 35%.

Тенденциите в хорека канала за последните три години, поради непрекъснатите рестрикции около пандемията, са нестабилни.