Как България може да спечели 10 млрд. долара от Интернет във всичко
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Как България може да спечели 10 млрд. долара от Интернет във всичко

Как България може да спечели 10 млрд. долара от Интернет във всичко

Само за София ползите се изчисляват на 0.81 млрд. долара

13853 прочитания

© shutterstock


Приблизително половината население по света ще разполага с интернет достъп до 2020 г., а дотогава ще има 50 млрд. физически свързани обекта с глобалната мрежа. Интернет във всичко (Internet of Everything - IoE) е концепция на технологичния гигант Cisco, според която се включват всички свързани в глобалната мрежа хора, процеси, информация и предмети. Тя трансформира цели индустрии, държави и общества и полага нови икономически възможности на глобално ниво. Ефектът от IoE може да бъде съизмерим с индустриалната революция в Европа през XVIII век.

Истинската сила на IoE не е толкова във връзката, а в последствията от нея. Тя ще позволи на отделните хора, бизнеси, правителства и организации или да правят неща, които до момента не са могли да осъществят, или да изпълняват настоящите си функции по-бързо, по-добре и по-безопасно. За разлика от Интернет на нещата (Internet of Things - IoT), концепцията на Cisco обхваща повече видове връзки, предмети, процеси и информация.

Потенциалната стойност

 

Cisco изчислява потенциалната стойност, която IoE ще създаде като комбинация от нови приходи чрез интернет, спестявания и добавените възможности, от които организациите или индустриите ще могат да се възползват чрез новите мрежови базирани решения. Поради тази дефиниция IoE може да помогне значително макроикономически както на частния, така и на публичния сектор. Според консервативните анализи на Cisco в средносрочен план потенциалната стойност от тази концепция за целия свят е 19 трлн. долара за периода 2013 - 2022 г. За частния сектор тя е 14.4 трлн. долара, което съответства на 21% сумарен ръст на корпоративната печалба за 2013 - 2022 г. Изчисленията на компанията показват, че около 60% от тази потенциална стойност ще бъде генерирана като нова такава, а останалите 40% ще се формира от възможностите за оптимизация на дейността и разходите на бизнеса и организациите. За публичния сектор Cisco прогнозира, че потенциалната стойност е 4.6 трлн. долара. Тя ще бъде формирана най-вече от повишената ефективност и намаляването на разходите за услуги, подобряване на обслужването на гражданите и създаване на нови възможности за приходи.

За България потенциалната стойност на IoE е демонстрирана от стартъп акселератора Eleven, който подкрепя проект за разработването на уникални безпилотни самолети. Също така може да се види и в компанията за добив на злато "Челопеч майнинг", която интегрира мрежова сензорна технология, за да увеличи производството на ценния метал от половин до два тона годишно. В същото време предприятието повиши и качеството на продукцията си,  без да увеличи персонала  или да използва допълнителни технически ресурси.

Възможностите за публичния сектор

Потенциалната стойност на IoE в публичния сектор на България се оценява на 2.88 млрд. долара, смятат от Cisco. Тя се формира от възможността концепцията за интернет във всичко да помогне на държавните и общинските институции да управляват по-ефективно своите ресурси, да оптимизират дейността си и да създават нови бизнес модели. Изчисленията на Cisco показват, че около 70% от тази стойност ще дойде от специализирани за всяка институция решения, а останалите 30% от възможността на отделните агенции да използват взаимно своите ресурси.

Основните двигатели на потенциалната стойност на IoE в държавния сектор са: продуктивността на служителите, свързаната отбрана, понижение на разходите, обслужване на гражданите и повишените приходи. Повече от две трети от нея ще бъде генерирана от свързването на гражданите с институциите. Големите градове също ще допринесат около 63% от тази стойност в публичния сектор.

За да може да се увеличи създаването на допълнителна стойност, градовете ще трябва да комбинират различните методи, вместо да подхождат към тях един по един. Печелившата стратегия за използване на IoE включва две големи групи от възможности. Първата е ориентирана към хората и включва: работа в движение или от вкъщи (telework), умно паркиране, умно улично осветление, справяне с хронични болести и управление на водните ресурси. Втората е ориентирана към самия град и включва: работа с граждани от дистанция, свързано обучение, умна електрическа мрежа, умни сгради, избягване на задръствания и управлението на отпадъците. Ефектът на IoE в България ще бъде най-силен, ако градовете комбинират тези възможности. Столицата София например е дом и работно място на 16% от населението на страната и допринася за 36% от БВП. Според Cisco само за този мегаполис потенциалната стойност от IoE е 0.81 млрд. долара, като 90% от нея ще дойде от дистанционното обслужване на гражданите, работата в движение, транспорт, използването на личните мобилни устройства, свързаното обучение, умните сгради, кибер сигурността, управлението на ВиК, умното улично осветление и управление на градския транспорт.

Интернет на всичко предоставя на институциите от публичния сектор да предложат по-високотехнологични услуги за своите граждани и така да подобрят своята ефективност. Например София може да се възползва от анализирането на големите масиви от информация (Big Data), за да увеличи общуването между отделните устройства и така да достигнат по-лесно до гражданите.

Възможностите за частния сектор

Общата потенциална стойност за частния сектор в България се оценява на 7.68 млрд. долара. Основните възможности на бизнеса са в по-добро управление на активите, подобряване на производителността на труда и обслужването на клиенти, както и намаляване на времето за увеличаване на капацитет чрез въвеждането на иновации. За България те могат да се разделят в две категории – хоризонтални и вертикални.

Първата включва: бъдещето на работното място (подобрена комуникация, мобилност и т.н.), намаляване на времето за навлизане на пазара, подобряване на ефективността на веригата за доставки, намаляване на пътуванията. Втората е насочена към спецификите на индустриите: умни мрежи, свързан маркетинг и реклама, умни заводи и физическа или логическа сигурност. Големите компании, държавните институции и кметствата на големите градове в България могат директно да се възползват от новите технологии, за да трансформират веригата за доставки и логистика в частния сектор. По подобен начин те могат да изградят потенциална мобилна технология, която да въведе практики за "умна работа" на служителите си. Това трябва да доведе до значително намаляване на разходите и подобрена продуктивност на труда.

Препоръки

На базата на анализа на Cisco има шест възможности, които се отварят за инвестиции в България.

1.     Дигитализиране на частния и държавния сектор. Това включва масовото приемане на свързани устройства и предоставянето на електронни услуги от потребителите, бизнеса и правителството. Дигитализацията се оказва ключов двигател за стимулиране на икономическия растеж и стимулира разкриването на нови работни места. Според Cisco само 10% увеличено цифровизиране на страната ще доведе до 0.75% ръст на БВП на глава от населението и 1% спад на безработицата. Основните сектори с потенциал за развитие на IoE са енергийният, здравеопазването, производството, публичният сектор, търговията на дребно и транспорта.  Изследването на компанията показва, че всеки успешен бизнес днес се дигитализира и 46% от бизнес лидерите планират да се възползват от възможностите на IoE през следващата година и половина, защото очакват повишена работна ефективност.

2. Правителството да разпознае необходимостта от национална политика и необходимост за дигитализация. Повечето държави не могат да оценят факта, че правителството трябва да води процеса за развиването на дигитални услуги. Необходима е политика, която да подчертава важността от осигуряване на свързаност и осигуряване на подходяща среда за частния сектор. През последните години се изгради политика за приоритизиране на широколентовия интернет. Но плановете за дигитализация трябва да включват по-силна роля на публично-частното партньорство, да се прави оценка на търсенето и предлагането на пазара на труда – от какви специалисти се нуждаят секторите и т.н. Както и да има възможност за технологична неутралност, тоест да не се обвързва бизнесът с конкретно техническо решение.

3. Да се инвестира в изграждането на инфраструктура, която да може да приеме бъдещите иновации. България е стратегически разположена на древния римски път между Западна Европа и Близкия изток и има уникалната възможност да се превърне в дигитален център между двата свята. За Европа растежът най-вероятно ще дойде от базираните на знание индустрии, подкрепени от IT технологиите. В стратегията си Европа 2020 Европейската комисия описва региона,  като поставя акцент върху изграждането на бърз широколентов достъп до интернет.

4. Инвестиране в мобилни мрежи от трето и четвърто поколение (3G и 4G). България има силно проникване на мобилните и фиксираните услуги. Според проучването на Cisco, ако се удвои потреблението на мобилен пренос на данни през 3G мрежа, страната ще отчете ръст на БВП от 0.5%. Зависимостта между двата показателя е под формата на аритметична прогресия – колкото повече се увеличава използването на интернет през мобилните оператор, толкова по-голям ефект ще има той върху БВП на страната.

5. Инвестиране в IT технологии за здравеопазването. Трябва да бъдат разбрани предизвикателствата в ефективното използване и налагане на новите технологии в здравеопазването и ефектът им върху икономиката на страната. Така те ще могат да бъдат внедрени по-бързо и лесно. Новите технологии ще могат да подобрят качеството и ефективността на здравните услуги. По-силното им внедряване ще намали разходите на болниците, ще подобри лечението и безопасността на пациентите и ще редуцира лекарските грешки. Основните компоненти в технологичното здравеопазване са: използване на електронни медицински картони, обмяна на информация между отделните заведения и дистанционно диагностициране.

6. Инвестиране в големите масиви от информация (Big Data). Според изследване на Масачузетския технологичен институт при анализи на Big Data в бизнес операциите се забелязва увеличение на производителността с 5-6%. Българската образователна система постоянно изгражда специалисти със силни познания в областта на математиката, физиката и науката. Това създава възможност за изграждане на висококвалифицирани работни места в областта на Big Data, анализ на информация, дигитална сигурност и др. По данни на Gartner големите масиви от информация ще създадат 4.4 млн. IT работни места по целия свят през 2015 г. Анализирането на Big Data ще позволи бизнес решенията да се взимат в рамките на часове, а не на седмици.

Икономическият анализ на Cisco показва, че IoE ще допринесе за близо 26% от световните приходи през следващото десетилетие. Услугите се пренасят в дигиталното пространство и като резултат публичният сектор също може да се възползва от тези възможности. Това може да стане чрез кръгли маси и в България, където  представителите от публичния сектор да обсъдят предизвикателствата с IT сектора, бизнеса и образователните институции.

Очакваните данни за България са по-ниски спрямо други държави. За бизнеса, държавните институции и организации, които напълно приемат концепцията на IoE, ползите ще бъдат значително по-високи. Като се вземат предвид специфичните възможности за България в енергийния сектор, потенциалната стойност може да дойде от умните сгради и eлектропреносната система, базирана върху концепцията за IoE. Те могат да намалят разходите, докато в същия момент окажат положителен ефект върху околната среда. Интернет във всичко позволява новите технологии да се използват в туризма – чрез дистанционна работа, онлайн маркетинг и реклама. Българската селскостопанска индустрия, която е един от най-силните сектори на страната, може да използва сензори и Big Data, за да подобри качеството и количеството на произвежданата продукция.

Малките държави по-лесно приемат иновациите и не срещат много пречки в опита си да се променят. Така те могат да са примери за развитите големи икономики какво може да се постигне в подобряването на публичните услуги и ефективността на частния сектор.

Eкипът на Cisco включва:

Plamen Nedeltchev, Ph.D., Distinguished IT Engineer John Manville, SVP Cisco IT. Christopher Reberger, Director Cisco Consulting

Приблизително половината население по света ще разполага с интернет достъп до 2020 г., а дотогава ще има 50 млрд. физически свързани обекта с глобалната мрежа. Интернет във всичко (Internet of Everything - IoE) е концепция на технологичния гигант Cisco, според която се включват всички свързани в глобалната мрежа хора, процеси, информация и предмети. Тя трансформира цели индустрии, държави и общества и полага нови икономически възможности на глобално ниво. Ефектът от IoE може да бъде съизмерим с индустриалната революция в Европа през XVIII век.

Истинската сила на IoE не е толкова във връзката, а в последствията от нея. Тя ще позволи на отделните хора, бизнеси, правителства и организации или да правят неща, които до момента не са могли да осъществят, или да изпълняват настоящите си функции по-бързо, по-добре и по-безопасно. За разлика от Интернет на нещата (Internet of Things - IoT), концепцията на Cisco обхваща повече видове връзки, предмети, процеси и информация.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

28 коментара
 • 1
  baikor avatar :-|
  baikor

  Автора е трогателно наивен с нелепите си детски фантазии!

  "..(telework), умно паркиране, умно улично осветление, справяне с хронични болести и управление на водните ресурси...умна електрическа мрежа, умни сгради, избягване на задръствания и управлението на отпадъците.."

  Това нещо в България?!?! Където е нормално да пропадне асансьор, да загине нелепо човек и всичко да си продължи по старому?!??!

  Ко?
  Не!

 • 2
  bestbuy avatar :-|
  За да останат ХОРА в България.

  Оооо , Сиско търсиат как да си намерят пазар на оборудването..?

 • 3
  kjymma avatar :-|
  kjymma

  Абе то в днешни дни една "зелена вълна" в полу празна София не могат да настроят по светофарите, тоя говори за умни не знам какво си...

 • 4
  epoc avatar :-P
  epoc

  До коментар [#1] от "andreibg":

  Не, авторът е трогателно-наивен да преписва маркетинговата кампания на Cisco, които се опитват да си пробутат оборудването.....

  Иначе ми е интересно как една шивачка или земеделски работник (каквото май са най-популярните професии в България) ще телеуъркват.....

 • 5
  zamen avatar :-?
  Чарли Мишкин

  Аз не прочетох никъде, но според мен си е платена реклама/публикация на "Сиско". Разбира се само по автора.
  А самата статия е пълна с фантазии (повечето не реалистични), но надеждата е да се продава оборудването им. Нали?

 • 6
  cinik avatar :-|
  cinik

  А сега, back to the reality. На старите германски автобуси, внесени втора ръка у нас, се вижда на таблото копчето "Signal anfordern!" - дистанционно включване на светофараите с най-обикновена УКВ техника. Работещо решение от 60-те години. Да го е приложил някой у нас досега? Не! Пак Германия - радиочасовникът. Това не е радио с часовник отгоре, а е часовник, който се самосверява дистанционно на дълги вълни от ТВ кулата във Франкфурт. Такива са повечето продавани часовници в Германия - малък принос към немската точност. ПС. Сигналът стига почти до България и се е случвало, някой с такъв часовник, без да знае че е такъв, да види как му прескача сам на централноевропейското време. Консумация на електроуредите? Има такъв контакт в Конрад електроникс, мушка се в другия и тогава следва уредът. Отчита непрестанно, прави база данни...

  Технологии колкото искаш, голямата печалба остава за този, който ги комерсиализира по най-добрия начин. Дори прочутата напитка Ред Бул е била някакъв тайландски буламач, която собственикът на днешната марка открива по време на своята ексурзия и вижда потенциала, да направи от нея световна марка.

 • 7
  slon avatar :-|
  slon

  Ние пари за крушка във входа не можем да се организираме да съберем, а пък това тука ми звучи като научна фантастика :)

 • 8
  guh32373633 avatar :-?
  guh32373633

  Така е.. Интернет мрежата се увеличава супер бързо. Преди 10 години в едно домакинство имаше едно или макс две интернет свързани устройства (един или два компютъра), а днес са от шест до осем с мобилните устройства.. След 10 години всички електромери и водомери ще са интернет свързани.. След 20 всякакви домакински ел. уреди (бяла и черна техника)... Наистина като държава можем много да спечелим от това, но трябва да има стратегия и да се работи по нея.. Това не е концепция на Сиско, а просто АйПи версия 6.. Е що не мога да пиша на латиницата... ??

 • 9
  greenhrast avatar :-|
  greenhrast

  #8,
  Е що не мога да пиша на латиницата... ??
  ----
  цъкни нa BUL или нa PHO дa стaне OFF.
  Ej, man, komentirash neshta det sa ti m&gljawi, ako me razbirash...

  Публикувано през m.capital.bg

 • 10
  guh32373633 avatar :-|
  guh32373633

  Имам предвид идва времето на IP v6 предвид мащабите..


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

Смяна на фокуса

Смяна на фокуса

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK