Ласло Гуляш, EIT Digital: Активно търсим предприемачи и съинвеститори от България

Директорът на офиса на EIT Digital в Будапеща, който отговаря и за България, пред "Капитал"

Визитка

Ласло Гуляш е директор на офиса на EIT Digital в Будапеща. Той отговаря за инициативите в шест страни, сред които и България. EIT Digital е дигиталното звено на Европейския институт за иновации и технологии (EIT), част от Европейския съюз. Целта на института е да създаде работеща връзка между образователната система, рисковия капитал, развития бизнес и младите предприемачи в съюза, като понякога има и инвестиции с директно участие. Преди това Гуляш е работил по разработки с изкуствен интелект. Той е съосновател и на AITIA, една от най-успешните унгарски компании по време на дотком бума.

Какви са инициативите на EIT Digital в България и как компаниите могат да участват в тях?

- Подобно на останалите страни в Европа, в които работим, основната цел на EIT Digital в България е да подпомага европейското "дигитално десетилетие" и да отговаря на социални, обществени и икономически предизвикателства. Това става чрез подкрепа за създаване на технологични компании и предприемаческо образование. Активни сме в "дълбоките технологии" и бизнес иновациите, където дигиталните технологии играят огромна роля. Тук може да става дума за изцяло дигитални предприятия или за бизнеси, които са по-активни на традиционни пазари, но използват и дигитални технологии. Имаме четири хоризонтални направления и една вертикала: дигитална индустрия, дигитални градове, дигитално здравеопазване, дигитални финанси и дигитални технологии.

Заедно с колегите ми аз работя за заинтересованите страни в България: компании, инвеститори, стартъпи, клъстери и академични организации. И окуражавам всички да се свържат с нас. Всички инициативи на EIT Digital са отворени за България. Най-важното в момента е, че програмата ни EIT Digital 2022 започна тази седмица. Тя включва две части - EIT Digital Innovation Factory, където предлагаме подкрепа за бизнес, образователни и изследователски организации. В България търсим партньори, които искат да пуснат на пазара свои дълбоко технологични решения. Другата част е EIT Digital Entrepreneurial Academy, която помага имплементацията на програми и курсове за бизнес развитие.

Откакто сме започнали тези програми, като резултат бяха създадени 15 нови компании, на пазара бяха пуснати 70 продукта или услуги. През акселераторската ни програма сме подкрепили 69 пораснали стартъпа (скеълъпа), които са набрали общо 110 млн. евро. По отношение на образование над 2280 са преминали през нашите програми от 2011 г. насам.

Какви компании търси EIT Digital и какво може да им предложи?

- Най-общо казано, нашите партньори могат да се включат в паневропейската иновационна екосистема, да създават заедно дигитални продукти и компании и да развиват специалисти. Могат също да получат подкрепа при набиране на инвестиции и да открият международни партньори. Добър пример е CheckPoint Cardio, иновативен български скеълъп, който участва в EIT Digital Accelerator, а след това стана и част от екосистемата и имплементира решението си в редица международни корпорации. Друг подобен случай е SARA, нидерландски стартъп, който подобрява грижата в старчески домове и болници чрез роботи. Peasypay пък е европейско решение за разплащания чрез биометрични данни и включва партньори от Испания, Унгария и Словения.

Ние конкретно търсим няколко вида участници в програмите ни: бизнес и индустриални играчи могат да работят заедно с други европейски партньори в Innovation Factory, така че да бъде създадено следващото поколение от компании за дигитални продукти. Те могат и да се свържат с бързо растящите европейски скеълъпи, за да ускорят своята собствена дигитална трансформация. Инвеститорите могат да съинвестират с нас в най-обещаващите технологични стартъпи.

EIT Digital има партньорство с Българската асоциация за рисков капитал (BVCA) от близо две години насам. Как можете да помогнете на рисковия капитал в България и каква е крайната цел на партньорството?

- Ние инвестираме с множество партньори в Европа и така създаваме растящо портфолио от компании, някои в ранен етап на развитие, някои вече пораснали. Активно търсим сътрудничество с българските фондове за рисков капитал. Предлагаме им възможност да се срещнат със стотици проекти, които преминават през нашите програми всяка година и да инвестираме заедно в избраните от тях екипи. За тези, които предпочитат по-пораснали компании, са възможни и инвестиции в над 100 компании, които вече са част от портфолиото ни.

Българските компании рядко набират рисков капитал извън страната. Как може това да се промени?

- В основата на стратегията ни е сътрудничество. В инвестиции, в иновации, в образование. Стигнали сме до заключението, че това е най-добрата комбинация за всички заинтересовани страни. Затова и ние не инвестираме сами. Ние даваме нашия опит на европейско ниво, но очакваме от местните инвеститори да познават в подробности пазарите си.

Какви са приликите и разликите от ваша гледна точка между България и други пазари в Централна и Източна Европа?

- Дигиталният свят е глобален. Повечето от нас използват американски операционни системи на азиатски хардуер. Приложенията, които ползваме, също идват от далечни краища на света. Нашата визия е за силна дигитална Европа, където европейските дигитални продукти имат равен дял с останалите. Единственият начин да постигнем това е да мислим глобално, а не локално - да адресираме глобални пазари и да предлагаме решения на глобални проблеми. Повечето стартъп акселератори и инкубатори приемат това. В този смисъл разлики няма. Колкото до самите предприемачи, глобалните амбиции, изглежда, идват по-естествено на иноваторите от Запад. Причините за това вероятно се коренят в културни и исторически предпоставки. Въпреки това съм убеден, че в дигиталния свят можем да оставим тези разлики в миналото. Единният дигитален пазар на ЕС ни дава възможност да създаваме по-големи пазари за дигиталните предприемачи.

Какво планирате като инициативи в България и региона през следващите няколко години?

- Работим усилено, за да увеличим броя на заинтересованите страни в България. Търсим партньори, с които да обединим сили в опитите ни да създадем силна дигитална Европа. За да имаме силна партньорска екосистема в България, първата ни работа е да дадем гласност за възможностите ни и отделните ни програми. Търсим и инвеститори, и стартъпи, с които да работим, както и малки и средни предприятия, които искат да бъдат част от програмите ни за иновации. От другата страна са програмите ни за предприемаческо образование, които също трябва да разгласим успешно в България. Екосистемата на EIT Digital е изключително добре позиционирана през това десетилетие. Нашето послание е ясно: присъединете се към нас, за да създадем европейски дигитални решения с глобална тежест, за да създадем предприемачески програми в Европа и, накратко, да създадем една силна дигитална Европа.

Интервюто взе Йоан Запрянов