Чарлз Мейърс: Пандемията е катализатор за промяна и във виртуалния, и във физическия свят

Капитал

Чарлз Мейърс: Пандемията е катализатор за промяна и във виртуалния, и във физическия свят

Изпълнителният директор на Equinix пред "Капитал"

7409 прочитания

Капитал

© Надежда Чипева


Визитка

Чарлз Мейърс е изпълнителен директор и президент на Equinix, компания за дигитална инфраструктура и центрове за данни. Преди това е бил президент за Южна и Северна Америка и оперативен директор. Има общо над 25 години опит в индустрията, като е работил и за компании като Verisign и Level 3 Communications.

Компанията

Equinix управлява над 220 центъра за данни по целия свят, през които преминава голяма част от трафика на интернет по света. Два от тях се намират в София, а вторият бе открит през 2019 г. при обща оценка на инвестицията 19 млн. долара. Компанията обслужва по-голямата част от компаниите в класацията Fortune 500. Equinix е листната на борсата NASDAQ и към 25 май 2021 г. има пазарна капитализация от 64.8 млрд. долара. Общо приходите на компанията за 2020 г. възлизат на 5.99 млрд. долара.

През последната година почти всяка сфера на дейност се дигитализира. В по-глобален план тази промяна беше ли предизвикателство за наличната инфраструктура?

Пандемията от COVID-19 наруши всеки аспект от живота ни и повлия на почти всяка индустрия в мащабен глобален план. Много хора бяха под карантина в домовете си по целия свят и интернет, подкрепен от стабилна цифрова инфраструктура, осигури усещане за приемственост за много от нас в този критичен период. Неочаквано заради COVID-19 бизнесът трябваше да положи началото на своеобразен експеримент с работата от дома, много компании трябваше да пoставят на първо място своите IT стратегии, за да оцелеят и да се развиват. Стана ясно, че дигитализацията е от абсолютно критично значение и наличието на стабилна дигитална инфраструктура е наложително.

Някои компании вече бяха започнали да инвестират в дигиталната трансформация от известно време насам, но пандемията ускори този преход към дигитализация и постоянните и продължителни тенденции, които вече се наблюдаваха. Събитията от последната година наложиха усещане за спешност, тъй като ръстът на дигиталното потребление никога не е бил толкова драстичен в толкова кратък период от време.

В рамките на тази динамична среда много бизнеси бяха принудени да се адаптират бързо и да увеличат своята дигитална инфраструктура, като добавят нови локации, връзки и приложения. Според резултатите от нашето проучване на глобалните технологични тенденции, което публикувахме наскоро, дигитализацията и бизнес инвестициите в дигитална инфраструктура са се увеличили вследствие на COVID-19. Дори 80% от респондентите от цял свят са посочили, че дигитализацията на тяхната инфраструктура е станала техен основен приоритет в този период. В България 72% от всички респонденти споделят това виждане. Този засилен отговор от страна на бизнеса за приспособяване към огромния ръст на търсенето на дигитални услуги и увеличения капацитет демонстрира значението на дигиталната инфраструктура за това да ни подкрепя по време на тази криза и да ни преведе през нея.

Наложи ли сеEquinix да прави големи промени, за да се приспособи към ситуацията?

Още преди пандемията Equinix помагаше на много от световните дигитални лидери, включително Dropbox, Netflix и Zoom, да преобразуват своите стари инфраструктури в нашата платформа и да отговарят на нуждите на все по-мобилна и географски разпръсната потребителска база в дигиталната среда. Equinix не беше изключение. Работата по дигиталната трансформация, която извършихме в последните няколко години, за да подготвим за бъдещето нашата собствена IT инфраструктура, ни помогна да се подготвим за прехода към работната среда от дома за служителите ни, които в глобален план надвишават 10 хил. души.

Тъй като по-голямата част от интернет трафика на света минава през центровете за данни на Equinix, Platform Equinix служи като съединителна тъкан, която подхранва световната дигитална инфраструктура. Някои от по-важните активи на дигиталната инфраструктура в света "живеят" в нашите центрове за данни. Много от нашите клиенти са изиграли ключова роля в инфраструктурата, която поддържа нашите здравни, финансови, държавни и технологични сектори, които са от критично значение за поддържане на общественото здраве и стабилизирането на икономиката по време на пандемията.

За да обслужим нашите повече от 10 хил. клиента от цял свят, през изминалата година продължихме да разширяваме глобалния си обхват от повече от 220 центъра за данни, намиращи се на 5 континента. Наскоро обявихме и Equinix Metal - нов автоматизиран метод за внедряване "като услуга" за компании, които искат бързо да изградят своята основна инфраструктура и да се възползват от глобалния обхват, взаимосвързаните екосистеми и доверените партньори, налични в нашата глобална платформа.

Като мениджърналожи ливи се да извършвате вътрешни промени в компанията освен работата от дома?

Изправени пред пандемията, ние не променихме нашите основни приоритети. На първо място, да осигурим здравето, безопасността и благосъстоянието на нашите служители, клиенти и партньори. На второ място, да поддържаме безопасната работа на нашите центрове за данни по целия свят. На трето място, да продължаваме да бъдем източник на сила за нашите общности.

Тези усилия позволиха на нашата екосистема от клиенти на Equinix да отговори съвместно на новите предизвикателства, които възникнаха вследствие на работата от дома в целия свят. Това включваше помощ за клиенти като Zoom и Cisco Webex, за да отговорят на нарастващото търсене на техните услуги за стрийминг и колаборация, когато светът се нуждаеше най-много от тях.

За нашите служители въведохме "Почивки за благосъстояние" в рамките на цялата компания. Темите варираха между медитация и техники за определяне на намеренията, както и физически активности и неформални разговори, а също така и моменти за благодарност. Също така съкратихме времето за срещи в компанията, за да осигурим на служителите време за отдих между последователните разговори. Превърнахме и сре́дите в "Дни за по-добрия начин", за да дадем на всеки почивка от срещите и да го стимулираме да използва деня за най-добрия начин, по който да работи най-устойчиво.

В услуга на нашите местни общности ние мобилизирахме служителите ни и ускорихме благотворителните ни програми, за да помогнем на нуждаещите се в тези трудни времена. Допълнително дарихме услугите на Platform Equinix безплатно на ключови доставчици на услуги в сферите на здравеопазването, образованието, държавния сектор и други услуги от ключово значение. Това са например веригите за доставки на храни, изследването на ковид-19 и неправителствените организации, така че да могат да продължат да извършват своята работа във връзка с предизвикателствата, възникнали от пандемията.

Коя е най-голямата и най-важна тенденция, която виждате в момента?

Това, което виждаме в момента, е как пандемията от ковид-19 оформя възникващите глобални технологични тенденции на бъдещето. Според нашето проучване, което вече споменах, 60% от вземащите решения в IT сферата в глобален план и 50% от техните колеги в България са преразгледали своите стратегии. Същевременно 58% в целия свят и 45% в България искат да инвестират в технология, която да бъде по-гъвкава в периода след COVID-19.

Над половината от глобалните бизнеси са променили архитектурата на своята IT инфраструктура, за да отговорят на новите изисквания за отдалечена и хибридна работна среда, като бюджетите за технологии се увеличават в глобален план. Шейсет и четири процента от дигиталните лидери вярват, че ще има дългосрочни промени в това къде и как работят хората в рамките на организациите, сравнено с 52% от дигиталните лидери в България, които споделят същото виждане. Над половината от компаниите в глобален мащаб все още възнамеряват да разширят обхвата си до нови региони, държави или големи градове въпреки прекъсванията, които са изпитали в резултат на COVID-19. Междувременно 42% от IT лидерите в България възнамеряват да направят същото.

Нашето проучване също така показва, че инвестициите в дигитализация и бизнес инвестициите във взаимосвързаността са се увеличили, а IT инфраструктурата остава основен приоритет за бизнеса по целия свят. Въз основа на тези резултати очакваме, че бизнесите в постпандемичния свят ще адаптират бързо своята инфраструктура.

Съществува ли фундаментална заплаха или голямо предизвикателство пред компании катоEquinix,които управляват "интернет тръбите"?

Като световна компания за дигитална инфраструктура Equinix служи като "машинното отделение" на дигиталната икономика. По-голямата част от световния интернет трафик докосва център за данни на Equinix всеки ден. Без значение дали ползвате стрийминг съдържание през Netflix, търгувате с акции по електронен път или достъпвате облачно решение, инфраструктурата, която живее в Equinix, най-вероятно задвижва някой елемент от всекидневието ви. Голямото предизвикателство, пред което се изправя нашата индустрия, а и целият свят, е устойчивостта на околната среда. Фокусът на Equinix е върху опазването, свързването и захранването на един по-устойчив дигитален свят. Ние проектираме, изграждаме и управляваме нашите центрове за данни с високи стандарти за енергийна ефективност и дългосрочна цел за използване на 100% чиста и възобновяема енергия за глобалната ни платформа. В момента използваме 90% възобновяема енергия, за да предоставяме услугите ни в глобален мащаб. Това е увеличение спрямо 30% през 2015 г., въпреки че портфолиото ни от активи се е удвоило. Усилията ни за използване на възобновяема енергия са намалили въглеродния ни отпечатък с 60% спрямо 2015 г., въпреки че цялостният обхват на центровете на данни на Equinix и потреблението на енергия са се удвоили. Инвестирахме над 129 милиона долара за надграждане, модернизации и подобрения. Непрекъснато търсим нови начини, за да иновираме в рамките на центровете за данни. Например SO2, вторият IBX център за данни в София, използва 100% зелена енергия - практика, прилагана от първия център за данни на Equinix в София от 2016 г. насам.

Какво мислите, че ни очаква занапред - във физически и виртуален аспект?

Въпреки че не можем да предскажем бъдещето, събития като настоящата криза традиционно действат като катализатор за промяна както във виртуалния, така и във физическия свят.

От гледна точка на физическия аспект много от краткосрочните решения, като например отдалечената работа или онлайн сътрудничеството, най-вероятно ще останат като елементи на новото работно място занапред. Бизнесът започна да инвестира в изграждането на интернет капацитет, за да отговори на въпроси, свързани с производителността, и да въвежда по-ефективна алтернатива.

В перспектива за компаниите ще бъде по-важно от всякога да разполагат с гъвкавостта да добавят допълнителен капацитет, за да отговорят на нуждите на служителите, работещи от разстояние. Очаква се и че големите компании ще запазят ангажимента си към техните стратегии за дигитална трансформация. Пандемията вече има сериозен ефект върху това как бизнесите планират своите инициативи за дигитална инфраструктура през следващите 3 години. Според прогнозите се очаква доставчиците на дигитални услуги, в това число телекомуникациите, облачните и IT услуги, цифрови медии и съдържание, както и доставчиците на технологии, да увеличат своя капацитет за частна взаимосвързаност в рамките на 5 пъти до 2023 г.

От физическа гледна точка създаването на по-устойчиво и равнопоставено общество би трябвало да бъде сред основните приоритети за много компании. В Equinix нашата стратегия за устойчивост е в основата на това как отговаряме на нуждите на нашите клиенти, за да направим техните вериги за доставки по-зелени и да поддържаме постоянно високи стандарти на бизнес етика в цялата компания. В момент, в който сме дълбоко повлияни от COVID-19, наскоро успяхме да видим и как наяве излизат векове расова несправедливост по света. Имаме и въведена стабилна многогодишна стратегия за постигане на култура на разнообразие и приобщаване на работното място, която се фокусира върху привличането, вдъхновяването, развиването и запазването на един разнообразен глобален екип.

Интервюто взе Йоан Запрянов

Свързаността е една от основните теми на тазгодишното издание на конференцията DigitalK, организирана от "Капитал" и LAUNCHub. Повече информация за събитието можете да намерите на digitalk.bg и на facebook.com/digitalkcon.

Визитка

Чарлз Мейърс е изпълнителен директор и президент на Equinix, компания за дигитална инфраструктура и центрове за данни. Преди това е бил президент за Южна и Северна Америка и оперативен директор. Има общо над 25 години опит в индустрията, като е работил и за компании като Verisign и Level 3 Communications.

Компанията

Equinix управлява над 220 центъра за данни по целия свят, през които преминава голяма част от трафика на интернет по света. Два от тях се намират в София, а вторият бе открит през 2019 г. при обща оценка на инвестицията 19 млн. долара. Компанията обслужва по-голямата част от компаниите в класацията Fortune 500. Equinix е листната на борсата NASDAQ и към 25 май 2021 г. има пазарна капитализация от 64.8 млрд. долара. Общо приходите на компанията за 2020 г. възлизат на 5.99 млрд. долара.

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход