Новият мрежови шкаф - TX CableNet от Rittal

Традиция в професионален кабелен мениджмънт

Новият мрежови шкаф - TX CableNet от Rittal
Новият мрежови шкаф - TX CableNet от Rittal

IT специалистите са подложени на нарастващ времеви натиск, управлявайки все по-сложни системи. Със своя нов TX CableNet Rittal ускорява мрежовото окабеляване с професионално качество. Дори и при снопове мрежови кабели с минимален радиус на огъване може да се гарантира постигане на перфектното им подреждане с "принципа на водопада". Шкафът TX CableNet е заводски сглобен, осигурявайки бърз монтаж и лесна интеграция.

IT мениджърите трябва да разширяват и управляват все по-взаимосвързани мрежи с бързо нарастващ темп. Що се отнася до компонентите, скоростта и надеждността, те са необходими по няколко начина. "В TX CableNet сме комбинирали иновативно управление на мрежови кабелни снопове с търсенето на професионално качество", обяснява Luis Brücher, ръководител на IT управление на продукти в Rittal. "Освен пословична механична стабилност на шкафа това включва систематичен подход, надеждна глобална наличност и бърза доставка", допълва той.

Още от самото начало новият TX CableNet е проектиран като мрежови шкаф и е предназначен за перфектно и бързо прокарване на мрежови кабели. Този принцип се прилага дори при големи количества кабелни снопове - елементарно прекарване с гарантиран минимален радиус вместо трудоемко промушване през тесни и незащитени кабелни входове. Това се гарантира от специално разработен ляв и десен кабелен вход по цялата дълбочина на покрива. Външните ръбове - подпори за кабелни снопове на покрива, се демонтират лесно, целият кабелен сноп се вкарва и подпорите след това са надеждно укрепени отново на мястото си. По този начин дори големи кабелни снопове се плъзгат надолу от покрива с гарантиран минимален радиус на огъване в разпределителния шкаф. Благодарение на "принципа на водопада" прокарването на кабелите следва най-добрите практики за водене на медни и оптични кабели. Конструкцията е с отворена подова рамка, която позволява подаване на кабелни снопове и през пода.

Бърз и систематичен подбор и доставка

Rittal дава обещание за доставка за TX CableNet: Стандартните налични продукти се доставят от склад в рамките на 24 часа, а при доставка от Германия - до 10 дни. Аксесоарите и съвместимостта с VX основата/цокълната система, както и комфортната дръжка AX за ограничаване на достъпа правят TX CableNet подходящ за всяко място на инсталиране.

Рамка, проектирана за лесно обслужване

Предварително сглобената, свободно стояща заварена рамкова конструкция и заварен покрив е стандарт за Rittal. Увеличава се скоростта на инсталиране и обслужване с гарантирана стабилност на носещата конструкция. Компонентите на системата се позиционират бързо и се закрепват стабилно благодарение на добре познатия профил TS8 и неговата растерна стъпка - 25 мм. 19" профили имат цифрова маркировка на всяко U за по-бързо позициониране на оборудването. Страничните панели са предварително монтирани и лесно могат да бъдат свалени за страничен достъп.

Продуктовата гама е разделена на две направления: с предна прозрачна врата и задна метална врата, с предна и задна вентилирани врати. Шкафовете са широки 600 и 800 мм, дълбоки 600, 800, 1000 мм. Височини 24, 42 и 47U.
Научете повече на: https://www.rittal.com/tx-cablenet/en/cablenet или се свържете с нас за допълнителна информация на: [email protected] или 02 / 439 0550.