🗞 Новият брой на Капитал е онлайн >>

Теодор Атанасов, "Аксенчър": Планираме до края на 2021 г. да разкрием над 100 нови позиции

Мениджърът на Оперативния център за услугите, проектите и разрастването на компанията в България

Теодор Атанасов, "Аксенчър": Планираме до края на 2021 г. да разкрием над 100 нови позиции
Теодор Атанасов, "Аксенчър": Планираме до края на 2021 г. да разкрием над 100 нови позиции
Бюлетин: Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Визитка

Теодор Атанасов е мениджър на Оперативния център на "Аксенчър" в България. Притежава богат опит и задълбочени познания в областта на финансовите и застрахователните услуги. Работил е като управител на единствения европейски Експертен център на една от най-големите глобални застрахователни компании в страната, заемал е и редица ключови постове в областта на управлението на риска и съответствието с регулациите в българските представителства на международни банки и финансови компании.

Теодор Атанасов притежава магистърска степен по бизнес администрация от Нов български университет и бакалавърска степен от Американския университет в България.

До момента в България съществуваше единствено Технологичният център на "Аксенчър". Какъв е основният фокус на Оперативния център и какви дейности покрива той като част от портфолиото от услуги на глобалната компания?

Като начало е важно да отбележим, че с 500 служители в България, фокусът ни е върху изграждането на Оперативния център като хъб за застрахователни услуги в мрежата на "Аксенчър" в Европа. В момента предоставяме обслужване на целия спектър от бизнес линии и застрахователни продукти, предлагани от компанията, с която си сътрудничим. Наред с това работим и върху трансформацията на бизнес процеси, което придава допълнителна стойност на партньорството ни.

Какви са предизвикателствата на пазара в България? По какъв начин спомагате за оптимизирането на бизнес процесите?

- От една страна, има нужда от голям брой специалисти в сферата на стандартизацията и автоматизацията на бизнес процесите и, от друга - придобиването на дигитални умения от практиката не е широко застъпено в програмите на образователната система.

Оптимизацията на бизнес процеси изисква знания за индустрията, в която оперират нашите клиенти, както и за технологичните решения, които могат да бъдат внедрявани бързо, с краткосрочна възвръщаемост на инвестицията. Това е възможно само когато бизнес процесите се разглеждат в цялост и оптимизацията се извършва в мащаб - така и работим в Оперативния център на "Аксенчър". В допълнение използваме и програма за управление на качеството. Тя включва анализ на риска и използване на данни, свързани с дефектите в бизнес процесите. След детайлен анализ правим план за действие, който гарантира доставянето на по-качествен краен продукт.

Разкажете малко повече за проектите, върху които работите. Какви предимства произтичат от близостта на Оперативния център на "Аксенчър" с Технологичния от гледна точка на достъп до модерни технологии и скоростно прилагане на иновациите?

- И двете звена са част от високотехнологична компания с фокус върху дигиталната трансформация и прилагане на модерни решения, които улесняват работата на хората. Тази близост помага за скоростно внедряване на технологии за автоматизация на бизнес процесите. Пример за това е използването на самообучаващ се софтуер, който предлага автоматизация на определени стъпки в работата на служителите - въз основа на извършваните от тях дейности.

Какви са възможностите за развитие в сферата на управление на бизнес процесите?

- Ключово предимство на работата в сферата на бизнес процесите е придобиването на широк набор от умения, приложими в множество сфери и индустрии. Част от тях включват: умение за структуриране на бизнес процес, разработка на обучителни планове за осъществяването му, стъпки към подобряване и оптимизация, управление на проекти.

Обучителните програми на Оперативния център са насочени към подготовката на служителите за бъдещите им работни задължения. Те им осигуряват необходимите знания и подкрепа, за да бъдат в крак с технологиите и гъвкави спрямо бързо променящите се изисквания на бизнеса.

Една от стъпките, които в момента правим в тази посока, е това всички членове на екипа да преминат успешно през Technology Quotient. Това е част от глобалната обучителна програма на "Аксенчър", която цели да ги запознае с основните технологии, които променят света всекидневно. По този начин насърчаваме увереността на служителите да говорят свободно с клиентите ни за бъдещето на бизнес процесите.

Хората са най-ценният ресурс на "Аксенчър" - това заляга и в най-скорошната глобална стратегия на компанията, лансирана в края на 2020 г. Как успявате да привлечете таланти, които да ви помогнат да разраснете екипите си в условията на конкурентен пазар и пандемия?

- Гордеем се, че "Аксенчър" е утвърден работодател в световен мащаб, предлагащ добър старт за хората без опит и работа с най-различни езици. Екипите на компанията наброяват над 537 000 служители в цял свят, а средата предоставя многобройни бъдещи възможности за обучение, личностно и професионално развитие.

Оперативният център в България се адаптира към пазара и заедно с това - към очакванията на кандидатите за работа и настоящите служители. Регулярно въвеждаме новости и придобивки, които да им помогнат да се чувстват добре в компанията. Предлагаме им високо конкурентен гъвкав пакет от социални придобивки, измежду които всеки от тях може да избира според нуждите си всеки месец. Приоритет за нас е както комфортът, така и безопасността на хората в екипите. Затова към момента, в ситуацията на пандемия, всички наши служители имат възможността да работят изцяло дистанционно.

А кои са най-важните стъпки, които ви помагат да поддържате мотивацията им?

- Ключовите стъпки за поддържане на мотивацията, в които вярваме, са няколко: подпомагане на кариерното развитие на служителите - чрез изготвянето на ясен план за напредък и стъпки в посока изграждането им като експерти в областта на предоставяните услуги, прозрачност и редовна комуникация с всички тях, дори и в условия на дистанционна работа. В общуването с хората от екипа поставяме особен фокус върху изтъкването на силните им страни, като се стремим да ги използваме и развиваме всеки ден, както и върху ролята на всеки от тях за постигането на общите ни цели.

Оперативният център има Комитет на служителите, който редовно организира активности, подпомагащи изграждането на общност и показващи, че забавлението е неотменна част от работното ежедневие.

Има ли определен профил специалисти, върху които се фокусирате? Какви са най-важните качества, които търсите у тях?

- Основният ни фокус е върху нивото на владеене на съответния език. Затова и хората, които търсим, идват от разнообразни сфери и не е задължително да притежават предходен работен опит. Въвеждащото обучение е детайлно разработено и достатъчно продължително. Това дава възможност на новите служители спокойно и уверено да навлязат и изпълняват задълженията си. Най-важно за нас е кандидатите да притежават силна мотивация и желание за учене.

Разбира се, всяка една позиция изисква набор от необходими компетенции. Сред тях са умение за работа с клиенти, внимание към детайла, способност за работа в екип и справяне с непредвидени ситуации.

Какви са плановете за развитие на Оперативния център в България до края на настоящата 2021 г. и в близките пет години?

- Работим активно за разрастването на Оперативния център в България. Стартирахме дейността си малко по-рано през настоящата година - в момента сме около 500 души и планираме до края на 2021 г. да разкрием над 100 нови позиции. Заедно с това се стремим да насърчаваме развитието на настоящите ни служители, давайки им възможността да придобият задълбочен опит в областта на застрахователните услуги. Това, от своя страна, позиционира центъра в България като основен хъб в региона за "Аксенчър" за предоставяне на услуги в застраховането.

През следващите години ще продължим да развиваме центъра, привличайки клиенти и от други индустрии, което ще диверсифицира портфолиото от услуги.