Smart IT създава финтех софтуер, с който улеснява работата на над 8300 души в 450 офиса

Последната година ни научи да се фокусираме върху дейностите, които наистина имат смисъл

Smart IT създава финтех софтуер, с който улеснява работата на над 8300 души в 450 офиса
Smart IT създава финтех софтуер, с който улеснява работата на над 8300 души в 450 офиса

Атанас Дюлгеров ръководи софтуерната разработка и интеграция в Smart IT. Там успешно управлява високо мотивирани и опитни специалисти. Притежава богат опит от над 17 години в софтуерната индустрия. Учил е "Компютърни науки" и "Бизнес администрация" в Американския униврситет в България и е специализирал "Управление на софтуерни проекти" в Nottingham Trent University.

Кои бяха най-сериозните препятствия през изминалата година и как ги преодоляхте?

Най-сериозното предизвикателство от миналата година определено е количеството работа, което се отвори за екипите ни. Пандемията наложи ограничение на движението на хора и възможността им да посещават офиси на партньорските ни дружества. Това от своя страна доведе до още по-належаща нужда от дигитализация на бизнесите, което продиктува и да направим огромни промени чрез софтуера, който създаваме. Част от тези промени са свързани с изисквания на регулаторните органи на държавите, в които оперираме. От изключителна важност беше тези промени да се адресират незабавно. Освен това въведохме функционалности, които дадоха възможност на партньорите ни да продължат да работят и да доставят дори по-качествена услуга на клиентите си. Успяхме да се справим благодарение на чудесния ни екип, с който се гордеем.

Какво научихте и как се променихте?

Последната година ни научи да се фокусираме върху дейностите, които наистина имат смисъл, и да насочваме усилията си там, където те имат най-голям ефект. Решенията се взимат по-бързо и по-целенасочено. В личен план бих казал, че времето в пандемията беше изключително благотворно за мен. Успях да променя много от навиците си за по-добро. Повиших финансовата си култура, обърнах внимание на себе си, насочих се в дейности, които наистина ми носят удоволствие и удовлетворение. Развих се допълнително в кариерен план.

С кое постижение на вашия екип се гордеете най-много през изминалата година?

Най-значимото постижение от миналата година е успехът ни да осигурим дистанционна работа на над 8000 служители в дружествата от групата в няколко държави, и то само за 3 дни.
Освен това успяхме да предоставим технологични средства за бърза адаптация на всички регулации, които бяха наложени вследствие на пандемията. Финтех платформата SmartCheck, която разработваме, даде възможност на партньорите ни от бизнесите в групата да създават нови кредитни продукти, да експериментират с нови условия за тях и да отговарят на налаганите допълнителни регулации ежедневно. Тази гъвкавост и мощ на софтуера е сред основните причини за успеха на всички дружества в MFG.

Как мотивирахте екипа си да се справи в трудната година?

Две от най-важните неща при изграждане и управление на екипи са комуникацията и лидерството. Фокусирахме се върху тях. Уверихме се, че всички колеги имат всичко необходимо да продължат да общуват активно и пълноценно. Продължаваме да работим в посока изглаждане на процеси и подобряване на инструментариума, за да могат колегите да си вършат работата с размах. Инвестирахме в развитието и обучението както на специалистите, така и на управленския екип. Реорганизирахме някои звена и започнахме да следваме още по-стриктно добрите практики при софтуерната разработка. Всичко това е възможно благодарение на страхотните ни колеги. Имаме честта да работим с изключително знаещи и можещи експерти. В трудните моменти те се мобилизираха и показаха истински професионализъм и завидна всеотдайност.

В каква посока се разви бизнесът, пандемията наложи ли рязък завой спрямо плановете?

Развитието на бизнеса ни продължи с пълна пара напред. Групата ни продължава да се разширява географски, да въвежда иновативни продукти и да дава достъп на клиентите ни до качествени, надеждни и удобни финансови услуги. От тази гледна точка не бих казал, че е имало сериозен завой спрямо плановете ни заради пандемията. В началото имаше известно забавяне, но цялата дейност се възстанови много бързо. Дори екипите ни имаха нужда от разрастване и отворихме втори офис на Smart IT в София.

Каква е формулата за успех на ИТ пазара у нас?

Най-ценният актив, който българската бизнес екосистема има, са кадрите ни. Изграждането на силен, сплотен, мотивиран, целенасочен и умеещ екип е абсолютната основа за успеха на който и да е проект.

В България имаме изключително талантливи хора с разнообразни профили, компетентни в много дисциплини, които са инструментални за успешната работа на всяка компания. Тези хора са кадърни, компетентни, работят качествено, имат чудесна работна етика, говорят езици, учат бързо, развиват се, успяват да погледнат нещата, които вършат, от гледна точка на клиентите. Когато комбинираме екип от тези хора с адекватни цели и управленски практики, нещата се случват.

В кои области виждате най-голям потенциал за развитие?

Финтех областта е изключително актуална днес. Възможностите, които технологиите предоставят на потребителите, са буквално нечувани преди само пет-десет години. Мисля, че следващите 5 - 10 години ще са още по-впечатляващи и грандиозни в тази насока. Финтех иновациите са навсякъде около нас, на всевъзможни устройства и в нетрадиционни форми. Все повече бизнеси се престрашават да експериментират и да въвеждат новости, които не робуват на статуквото, изградено от банките. Тези нови услуги са огромно улеснение както за нас, потребителите, така и за другите бизнеси. Това е основен движещ фактор зад финтех революцията, която наблюдаваме.

Посочете една технология, която има огромен потенциал да промени пазара?

Трудно е да кажа една конкретна технология. Всяка, която улеснява и подобрява клиентското преживяване, има потенциал за промяна на пазара. Тенденциите в последните две години са за засилване на дигитализацията на финансовите услуги и пандемията ускорява допълнително този и без това бърз и динамичен процес. Там може би са най-мащабните възможности за промяна и развитие. Анализът на данни в комбинация с изкуствения интелект дава много обещаващо бъдеще. Бих заложил на технологии, фокусирани в тези области.

Smart IT има 16 години опит в разработката и поддръжката на комплексни решения за финансовата индустрия и е технологичният център на Management Financial Group (MFG) - група компании в небанков финансов сектор, която оперира на паневропейско ниво със сериозни амбиции за геоекспанзия на няколко континента. Над 130 служители разработват и поддържат финтех софтуер, финансови системи и платформи, администрират и ИКТ инфраструктура. Разпределени са в над 20 екипа в общо два офиса в София и по един в Пловдив и в Киев, Украйна. Чрез изграждането и поддържането на комплексни корпоративни бизнес решения Smart IT обслужва работата на над 8300 души в 450 офиса на компаниите от групата в България, Румъния, Полша, Украйна, Северна Македония и Испания.

Основният проект на Smart IT е адаптивната финтех платформа SmartCheck, която има за цел да осигури скорост, гъвкавост и необходимата дигитална трансформация на всички партньори на компанията - дружествата във финтех екосистемата на MFG. SmartCheck е многомодулна скалируема платформа, която използва най-модерните подходи, архитектури и технологии, за да е адекватна на съвременните нужди на финтех индустрията.