FinOps или философията на контролираните разходи в облака

SoftwareONE успешно покри сертификацията за FinOps доставчик и вече работим активно с клиенти по света, разказва изпълнителният директор Лора Иванова

FinOps или философията на контролираните разходи в облака
FinOps или философията на контролираните разходи в облака
Лора Иванова е изпълнителен директор на SoftwareONE в България. Тя има повече от 10 години търговски опит в ИТ. Била е част от българските офиси на големи международни компании. От септември 2019 г. поема ръководството на българския клон на SoftwareONE.

Г-жо Иванова, разкажете какво стои зад термина FinOps и каква е връзката на SoftwareOne с него?

FinOps е съкращение от Cloud Financial Management (финансово управление на облака) и представлява оперативен модел за облака, който съчетава системи и най-добри практики, за да повиши способността на дадена организация да разбира какво стои зад разходите за облака. Това е практика за въвеждане на финансова отчетност на разходите за облак и дава възможност на екипите да вземат информирани бизнес решения. FinOps дава и постоянната възможност за сътрудничество между ИТ, инженеринг, финанси, доставки и бизнеса. Той позволява на ИТ отделите да се превърнат в доставчик на услуги с фокус добавената стойност към бизнеса и с помощта на облачни технологии. В тази връзка преди няколко месеца SoftwareONE успешно покри сертификацията за FinOps доставчик на подобни услуги и решения и вече работим активно по света с конкретни клиенти по темата.

За какъв тип организации е подходящо да се приложи подобен модел и по-конкретно какви предизвикателства се адресират с него?

Най-подходящите кандидати са големи и средни по големина компании, които вече използват или панират да използват значително количество облачни услуги като Microsoft Azure или Microsoft 365. Въпреки че облакът предлага много предимства, той не е лишен и от предизвикателства. Интересно е, че много от тези предизвикателства произтичат от лошо прилаганата култура по отношение на управление на финансите на облака. Ето защо зад успеха на подобни стратегии в организациите е от решаващо значение да се приложи подобен FinOps модел. На този етап от време SoftawreONE работи с клиенти от сферата на информационните технологии, банките и финансовите институции, фармацията, транспортния сектор и други. Адресират се конкретни предизвикателства като прозрачност и контрол на OPEX разходите и разходите за лицензи, възможностите за реализиране на спестявания и информираното управление на бюджетите, определянето на потенциалните процеси за автоматизация, ясното делегиране на отговорности и др. Тук бих искала да цитирам конкретни числа, които ще обяснят защо се фокусираме точно върху тези проблемни точки. Според проучване на Flexera 35-45% от разходите за облачна инфраструктура са надплатени, а 49% от клиентите използват частично или изобщо не използват автоматизирани анализи, за да следят разходите в облака.

Правилно ли можем да направим заключението, че използването на този тип решения е част от дигиталната трансформация на една организация, и в какви конкретни стъпки се изпълнява подобно решение?

Няма как да идентифицираме нуждата от такъв проект, ако даден клиент не е осъзнал необходимостта да направи инвестиции за трансформация на бизнеса си. И тук не става въпрос само за финансовото измерение на подобни инициативи, а и за нуждата да се направят културни промени в организацията и да се наложат нови похвати и маниер на работа. Това е продължителен процес, който изисква ангажираност от страна на клиента и доставчика на услугата в лицето на SoftwareONE и преминава през няколко конкретни етапа на събиране на детайлна информация, анализ и диагностика посредством услугите ни за Cloud Cost Optimization, Microsoft Advisory Service, Managed Cloud и SaaS Management и внедряване на конкретните решения за оптимизация, в т.ч. и на PyraCloud платформата ни за поръчки, мониторинг и анализ на потреблението в облака. В тази връзка бих искала да кажа, че много скоро планираме да направим събития с по-детайлна информация по темата и ще се радваме всички, които са заинтересовани, да се присъединят към тях.
SoftwareONE е швейцарска технологична компания, представена в 90 държави по света. Водещ доставчик на решения в сферата на дигиталната трансформация, анализа и използването на облачните услуги и софтуерните активи, решенията за сигурност, модернизацията и управлението на критични приложения. Компанията има в портфолиото си повече от 7500 технологични производителя и е един от най-големите партньори на Microsoft, AWS, VMware, SAP, Oracle и др.