Венцислав Касамски: Искате ли да останете в бизнеса? Доверете се на RPA

Директор "Бизнес развитие" на Modis в Европа

Венцислав Касамски: Искате ли да останете в бизнеса? Доверете се на RPA
Венцислав Касамски: Искате ли да останете в бизнеса? Доверете се на RPA

Визитка

Венцислав Касамски е директор "Бизнес развитие" за aутсорсинг центровете на Modis в Европа. Основният му фокус е свързан с развитието на услугите на компанията, изграждане и изпълнение на комплексни аутсорсинг решения и привличане на нови клиенти в 4-те центъра на Modis в Европа.

Паралелно с тази си роля оглавява бизнес линията BPO(Business Process Outsourcing), една от най-бързо развиващите се вертикали на компанията в България.

През последните 12 години от професионалната си кариера Венцислав Касамски участва в управлението и развитието на стратегически проекти в България и чужбина. През 2019 изиграва ключова роля в изграждането на комплексно решение и преговорите за привличане на един от най-големите клиенти на Modis в Европа.

В скорошно проучване на FranklinCovey над 350 000 служители от цял свят признават, че прекарват близо половината си работно време в задачи, които не смятат за важни, стойностни или ключови за бизнеса, но които се налага да извършват. Как ви звучи голяма част от работния ден на вашите колеги или служители да преминава в изпълнение на подобни активности?

Добрата новина е, че модерните технологии позволяват такива задачи да бъдат премахнати от работата на човека и да бъдат възложени на софтуерни роботи. Как е възможно това и кои са ползите от подобни иновации коментира Венцислав Касамски, директор "Бизнес развитие" в Modis - една от компаниите, които създават подобни технологични решения.

Как се развива бизнесът в различните индустрии, в които работите през последните години? Как се отразява т.нар. ново нормално на вашите клиенти и партньори?

Наблюдаваме изключително динамично развитие в почти всяка една индустрия по света, включително и в секторите, в които компанията ни предоставя технологични услуги. Прави впечатление, че бизнесите водят все по-ожесточена борба за разработка на иновации, привличане и задържане на клиенти, за обучение и развитие на своите таланти, за оптимизиране на разходите и за по-висока производителност. В последните 18-20 месеца се убедихме, че само тези, чиято стратегия включва именно изброените приоритети, успяват да се задържат в бизнеса и дори да извлекат ползи от новата реалност.

Как успяват компаниите да поддържат своята стабилност и да растат при такива условия?

- Традиционно компаниите разчитат на аутсорсинг на част от процесите си към външни партньори с повече експертиза, изнасяне на определени услуги към локации с цел намаляване на разходите или допълнителна квалификация на своите служители за използване на пълния им ресурс на работното място. Понякога тези решения водят до временни резултати, но не премахват ограниченията пред бизнесите. Считам, че през 2021 г. трябва да говорим за възможности, които носят много повече добавена стойност, както и неограничен потенциал за развитие. Разбира се, за бизнес лидерите това означава не просто адекватна реакция при възникнали трудности, но и проактивни действия и нови подходи и нагласи при управлението на бизнеса.

Кои са възможните решения?

- Виждам отговора в лицето на RPA технологиите, които се превръщат в неизменна част от дигиталната трансформация на бизнесите в почти всяка индустрия. През 2023 г. се очаква над 70% от организациите по света да използват именно RPA при разработката и предоставянето на своите продукти и услуги.

Всяка една компания ли може да използва RPA?

- RPA, или роботизирана автоматизация на процеси, ни помага да елиминираме често повтаряеми задачи от работния процес на хората и да ги оставим в "ръцете" на софтуерни роботи. Примери за това могат да бъдат приемане на заявки от клиенти, обработка на поръчки, анализ и попълване на данни, превод на текст, изпълнение на транзакции и много други. Ако в бизнеса си имате поне една подобна активност, RPA е подходящо решение за вас. То може да има добавена стойност за организацията ви под формата на спестено време, повече производителност, оптимизация на разходите и възможност служителите да се фокусират върху по-значими процеси или творчески задачи. Самите ние все по-често ще се срещаме със софтуерни роботи, дори невинаги да си даваме сметка за това. Те ще ни помагат в работния процес, ще отговарят на въпросите ни, ще ни съдействат, за да направим резервация в ресторант или да поръчаме такси например.

Освен за бизнеса каква стойност има RPA за служителите? Застрашават ли подобни технологии работното им място?

- Напротив, чрез RPA можем да освободим хората от повтаряемите задачи с ниска стойност и да им осигурим повече време за всички онези активности и процеси, които са много по-ценни за бизнеса, а и за самите специалисти, и които стимулират тяхната креативност и повишават мотивацията им за работа. Да, с въвеждането на автоматизации и иновации работният процес несъмнено ще се промени, но роботите няма как да заместят хората в редица процеси, изискващи сложни когнитивни умения или логическо мислене. По-скоро ще бъдат доверен партньор, работещ "рамо до рамо" с човека. Отбелязвам отново и че при RPA става въпрос за софтуерни, а не за физически роботи.

Какъв е опитът на Modis в разработката на RPA решения?

- Още през 2017 година инициирахме проекта Modis Innovation & Automation Lab, чиято цел е разработката и поддръжката именно на RPA решения. Разработваме такива както за вътрешни екипи в организацията, така и за наши клиенти, които автоматизират част от своите бизнес процеси. Само през 2020 г. екипът успешно създаде и внедри над 80 софтуерни робота, които носят общо спестено работно време от над 50 000 часа, или милиони левове спестени разходи за бизнеса на годишна база. Това е и отговорът ми защо автоматизацията в организациите не просто повишава рентабилността, но ще се превърне и в неизменна част от дигиталната трансформация.

Отскоро отговаряте и за бизнес развитието на Modis в Европа. RPA ли ще бъде в основата на услугите, които Modis ще предлага на своите партньори занапред?

- Това е само част от портфолиото ни от технологични услуги, които предоставяме. Запазваме фокуса си върху RPA поради огромния потенциал, който има за бизнеса, както и върху разработката на софтуер, Cloud услуги, Amazon Web Services и други ИТ решения, в които традиционно разполагаме с най-голяма експертиза. Към тези решения има и най-голям интерес от страна на клиентите ни в най-динамичните индустрии към момента - финансов сектор, автомобилни производители, индустриално производство, ИТ и софтуерни компании, както и енергийни производители.

Какъв е съветът ви към организации, които планират въвеждане на RPA?

- Дигитализацията и автоматизацията на процеси изисква цялостна стратегия, като в основата си включва хората в организацията, тяхното разбиране и желание за промяна. Отново обръщам внимание, че софтуерните роботи не са тук, за да отнемат работата ни, а за да ни помогнат да я вършим с по-малко усилия и с повече ефективност. Обръщам се и към компаниите, които все още са плахи по отношение на автоматизациите в бизнеса, с призив за по-голяма решителност. RPA решенията са подходящи както за малки, така и за големи организации, а възвръщаемостта от използването им идва непосредствено след тяхното включване в работния процес. Прогнозата ми е, че те не просто ще носят все повече добавена стойност в компаниите, но ще се превърнат и в задължително условие за конкурентоспособност.