Дигитализацията дава устойчивост на бизнеса

Гъвкавостта е решаваща, за да може компанията да е полезна за клиентите си

Дигитализацията дава устойчивост на бизнеса
Дигитализацията дава устойчивост на бизнеса
   ©  Patrick Tomasso on Unsplash
   ©  Patrick Tomasso on Unsplash

Вече втора година компаниите по целия свят работят в несигурна среда. Случващото се несъмнено ще влезе в учебниците за бизнес, икономика, маркетинг, управление на човешките ресурси и изграждането на устойчива компания, която може да се адаптира бързо и гъвкаво към случващото се.

Но докато всичко това стигне до учебниците, първо ще трябва сегашните организации да го преживеят и да намерят правилните решения. Много от тях вече откриват някои от най-важните стъпки.

Всичко е дигитално

Една от най-важните задачи пред всяка организация е дигитализацията. При това не просто автоматизиране на процеси. Дигитализацията е начин за организацията да осигури на служителите си нужната гъвкавост и свобода да работят добре дори и от разстояние. Освен това чрез дигитализирането на дейностите организациите могат да увеличат и подобрят качеството на услугите си за своите клиенти.

Все още за много компании дигитализацията звучи като сложен и скъп процес. Той действително е свързан с инвестиции, които обаче могат да се изплатят бързо, когато са приложени правилно. Именно това е голямото притеснение за организациите, които нямат опит с тези технологии. Те не са уверени в избора на стратегия и технологии, което често води до ограничаване на инвестициите в тази посока и съответно не се постигат оптимални резултати.

Партньорството е ключово решение

Несигурната ситуация накара много организации да осъзнаят, че не могат да извършват целия процес по дигитализация сами, но също така не е и нужно. Всъщност те могат да постигнат много по-добри резултати, когато имат партньори с опит в дадена сфера.

Едно от популярните решения за дигитализация на бизнеса са CRM системите, а една от най-разпространените платформи е тази на Salesforce, която е сред най-бързо развиващите се компании в света. Тя задава стандарта в софтуерните системи за управление на бизнеса и включва широко портфолио от продукти и решения, които могат да са от полза за всяка компания и организация, за да подобри процесите си на работа и връзката с клиентите си. Навлизането в широкия свят на Salesforce също може да е предизвикателство за организация, която няма опит, но има решение и за това.

Официален дистрибутор на Salesforce за България и Румъния е "Некст консулт" - компанията продава лицензи за платформата и помага на клиентите да я внедрят. Двете фирми имат дългосрочно партньорство, което датира от 2013 г. насам, като "Некст консулт" специализира и в консултацията, внедряването и поддръжката на решенията на Salesforce. За да има тази възможност, "Некст консулт" покрива множество критерии на Salesforce за наличие на специалисти, високи оценки от клиентите на базата на независими проучвания, обем продажби и много други. Тези анализи се правят всяка година и са гарант за наличието на дългосрочно и стабилно доверие между клиентите, "Некст консулт" и Salesforce. Те са доказателство и за качествата на екипа, като затвърждават доверието на Salesforce в компанията като неин надежден и компетентен партньор. Така новите клиенти имат спокойствието, че ще получат решение, което отговаря на техните нужди, а съществуващите клиенти разполагат с качествена поддръжка и възможност за лесно добавяне и разширяване на функционалностите на системите и услугите си.

Следвай това, което препоръчваш

За да може една компания успешно да съветва и помага на други организации как да подобрят бизнеса си, да имат не само доволни клиенти, но и щастливи служители, тя трябва да прави същото и за себе си. "Некст консулт" полага специални усилия, за да осигури среда на работа, която описва като гъвкава и вдъхновяваща. Служителите биват стимулирани да се развиват и да придобиват нови умения и интереси, които да са им полезни в професионалното развитие. Много компании все още смятат, че заплатата е единственият и най-важен критерий за служителите, но в действителност много хора поставят дори по-висок приоритет на работната среда, отношенията и възможностите за развитие.

Именно тези фактори са важни и за "Некст консулт", като резултатите са в няколко сфери. Първо е високата степен на задържане на персонала, което води до изграждането на сплотен и ефективен екип. А от своя страна това означава високо качество на услугите и увеличен брой доволни клиенти - фирмата е реализирала проекти в над 150 компании от страната и чужбина в множество индустрии. Компанията работи както с големи, така и с по-малки фирми и им предлага еднакво качество, като има опит с клиенти от най-различни индустрии, включително финанси, логистика, ритейл, производство и др.

Съответно така се постига стабилно развитие на фирмата и прилагането на бизнес модел, който тя описва като умерен, но успешен. Чрез него се развива изграждането на партньорска мрежа, която вече не е само в България. "Некст консулт" има и офиси в Румъния, Обединеното кралство, САЩ, Швейцария и реализира проекти за Salesforce в целия свят.

В резултат - "Некст консулт" има натрупан опит в реализирането на Salesforce проекти с разнообразни цели. Сред тях са автоматизация на процеси по продажби и обслужване, създаване на т.нар. клиентски пътешествия, както и специализирани ERP решения за конкретни, специфични сектори. Заедно със Salesforce двете компании помагат на фирмите си да са готови за динамичната среда, да се адаптират бързо и да подобряват и автоматизират процесите си, за да са максимално полезни на своите клиенти.

Още от Капитал