🗞 Новият брой на Капитал е онлайн >>

ERP системите от висок клас стават по-достъпни за малките и средните предприятия

Делян Капитанов, търговски директор в Intelligent Systems - водещ партньор на Microsoft за бизнес решенията Dynamics 365 в ЦИЕ

ERP системите от висок клас стават по-достъпни за малките и средните предприятия
ERP системите от висок клас стават по-достъпни за малките и средните предприятия
Бюлетин: Моят Капитал Моят Капитал

Най-важното от света на личните финанси, пазарите и управлението на спестяванията.

Коя е най-голямата промяна на пазара на ERP решения през последните години?

През последните години все повече компании в глобален план избират да използват ERP решения като облачна услуга, вместо да закупуват лицензи и да инсталират системата на собствени сървъри. Тази тенденция вече не подминава и България.

Нужно ли е дадена компания да достигне определен мащаб, за да внедри ERP система от висок клас?

- Вече не. Преди, когато компаниите трябваше да закупят лицензи, да оборудват собствена сървърна инфраструктура и да поддържат IT персонал за администрирането на системата и сървърите, първоначалната инвестиция беше значително по-висока.

Поради това много от малките и средните предприятия в периода на своя растеж не можеха да си позволят тази инвестиция и пристъпваха към внедряване на ERP система от висок клас относително по-късно в своето развитие. Много от тях бяха принудени да експериментират с по-семпли решения, отколкото предполагат техните нужди, или да търсят решения от тип "направи си сам". Тези компании многократно преминаваха през стрес при всяка замяна на по-семплите софтуерни решения с по-комплексни, докато достигнат етапа на внедряване на истинска ERP система.

Сега първоначалната инвестиция, необходима на една компания, за да заработи с цялостно решение за управление на бизнеса, е много по-малка, тъй като голяма част от разходите са разсрочени във времето - вместо голяма първоначална инвестиция за закупуване на лицензи и сървъри компаниите заплащат месечен абонамент за използването на системата като оперативен разход. Поради това тези решения сега са много по-достъпни и малките и средните предприятия могат да пристъпят към внедряване на ERP система от висок клас много по-рано в своето развитие.

Какъв е най-големият позитив за една малка или средна компания от използването на облачна ERP система?

- Както и за всички други компании, една от ползите от използването на ERP система като облачна услуга е това, че фирмата не се натоварва със задачи като оборудване и поддръжка на сървъри, които са несвойствени за основната й дейност. А за малките и средните предприятия фокусът върху основната им дейност в периода на тяхното развитие е още по-важен.

С по-ранната възможност за внедряване на ERP система от висок клас компаниите редуцират и броя на стресовите за тях смени на софтуера, през които преминават в хода на своето развитие.

Как изглежда процесът по внедряване на една ERP система от ново поколение? Колко време отнема?

- Това, разбира се, зависи от конкретния функционален обхват на внедряването. Може да се обобщи обаче, че периодът от вземането на решение за внедряване на системата до започването на реална работа и получаване на ползите от нейното използване е скъсен, когато се използва ERP като облачна услуга. Това е изключително важно, особено за една развиваща се компания.

Защо сега облачните ERP решения се превръщат в нещо голямо? Не съществуваха ли и преди?

- Действително такива решения съществуват от няколко години, но не всички са подходящи за развиващите се малки и средни предприятия. В портфолиото на Microsoft освен бизнес решения за големи корпоративни структури има продукт, който е предназначен специално за малки и средни предприятия, каквито са много от компаниите в България. Именно този продукт - Dynamics 365 Business Central, сега Microsoft прави достъпен като облачна услуга за територията на страната и от него могат да се възползват динамично развиващите се български малки и средни компании. https://www.isystems.bg/