VMware иска да бъде "Швейцария за облачните доставчици"

Калин Кънев, директор научно-развойна дейност в компанията

Калин Кънев, директор научно-развойна дейност във VMware
Калин Кънев, директор научно-развойна дейност във VMware
Калин Кънев, директор научно-развойна дейност във VMware
Калин Кънев, директор научно-развойна дейност във VMware
През 2017 г. разработчикът на облачни системи, сигурност и бизнес мобилност VMware, както и доставчикът на облачна инфраструктура Amazon Web Services (AWS) обявиха старта на партньорство за реализиране на виртуализирани центрове за данни. Калин Кънев - директор научно-развойна дейност във VMware, коментира новостите и стратегията на компанията в тази сфера.

Междувременно по данни на класацията Digitalk 101 местният ключов развоен център на компанията е отчел 24.1% по-високи приходи през 2020 спрямо 2019 г. Тази динамика означава, че компанията продължава да инвестира в софийското си звено, като всъщност то е сред най-бързо развиващите се нейни поделения в световен мащаб.

Г-н Кънев, изминаха няколко години от старта на партньорството на VMware с Amazon Web Services. Какво се случва в тази насока?

Това всъщност е пилотният проект на VMware при публичните облаци. Всичко тръгна с партньорство с Amazon Web Services през вече далечната 2017 г. Това впоследствие се превърна в хибридно решение и започна да включва и други т.нар. хиперскалируеми облачни доставчици. В момента VMware Cloud освен в познатия вариант, стъпващ върху AWS, обхваща още Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Oracle Cloud и други.

Сега включваме и още едно измерение, което наричаме локален облак (LCaaS). Това е нещо ново, достъпно от няколко години в индустрията. Когато компания има нуждата да притежава данните си на определено място, сървърите на нашите партньори от AWS Outpost както и Dell EMC отиват в клиентския дейта център и VMware поема отговорност за цялостна поддръжка на софтуера. Причините за това могат да са свързани със сигурност или регулации. Отгоре се инсталира пакетът на VMware и отново се получава напълно управлявана услуга. Това позволява на нашите клиенти да спестят изключително много от инвестицията за традиционен дейта център, който обикновено включва доставка на хардуер, софтуер и обучение на персонал. С нашето управляемо решение VMC Universal, или VMC on X, ние успяваме да спестим всичко това на крайния потребител. Услугата се заплаща спрямо това, което клиентът реално използва.

Друга добавена стойности на този мултиоблачен подход е фактът, че клиентите не са привързани към един доставчик (т.нар. vendor lock-in) и могат успешно да мигрират към други, без това да изисква големи инвестиции.

Тоест клиентите получават най-доброто от двата свята - софтуер от най-големия доставчик на виртуални машини и възможност за скалиране чрез инфраструктурата на най-големите облаци. Как тази формула влияе на бизнесите на клиентите?

- Клиентите получават страхотна еластичност по отношение на капацитета от Amazon. Това означава ползване на капацитет тогава, когато това им трябва, след което могат да го освободят и да не заплащат повече за него.

От друга страна, софтуерният стек на VMware, стоящ върху хардуера, доставя сигурност и устойчивост от корпоративен клас. Това се цени изключително много от клиентите ни и е добавена стойност към решението.

Неизбежен въпрос - повлия ли по някакъв начин пандемията от Ковид-19 върху описаните услуги?

- Влияние има, но по наши наблюдения става дума за ускоряване на вече съществуващия процес по дигитализация. В този смисъл услугата, която предлагаме ние, получи сериозен тласък с началото на пандемията. Много организации осъзнаха необходимостта от бързо преминаване към облачна инфраструктура, за да дадат възможност на служителите си да работят отдалечено. Не всяка организация, дори такава от ИТ бранша, би могла от днес за утре да предприеме такава стъпка.

Кои са ключовите характеристики на услугата?

- Една от основните възможности, които предлага, е пълна елиминация на частния дейта център. Немалко компании преминават към облачни услуги заради основното им предимство - спестяването на разходи.

Също така съвместното предложение позволява еластично разширяване на локалния център за данни в облака. При пиково потребление може товарът да бъде изместен към виртуален дейта център, а след това, при спад, отново да се мине на локална обработка.

Много сериозна възможност е и възстановяването на данни при бедствия и аварии, което е изключително ценно за клиентите.

Също така по време на пандемията популярност придобиха отдалечените и сигурни работни терминали. Те представляват комбинация от VMware Cloud и Horizon. Основните клиенти тук в началото на пандемията станаха финансови институции, които не бяха добре подготвени за преминаване към отдалечен модел на работа, както ИТ индустрията например.

Всичко изброено идва с добавената стойност, че VMware поема изцяло мениджмънта на виртуалните дейта центрове. Нашият клиент може да разчита на това, че те винаги са с най-последната версия и с актуализирани настройки по отношение на сигурността. Поддържането на собствен дейта център в постоянен работещ режим би изисквало сериозно количество ИТ специалисти.

Какви клиенти, по ваши наблюдения, проявяват най-много интерес към VMware Cloud on AWS?

- Мога да цитирам конкретен пример от ритейл индустрията с GfK, които са световен лидер при анализите на данни за потребителски стоки. Там използват VMware Cloud on AWS, за да се подготвят за бъдещото развитие на пазара, за създаване на приложения, за оптимизации, като едновременно се възползват от присъщата скалируемост и сигурност на нашето решение.

Както спомена,х банките и финансовите институции, както и автомобилни производители, мобилни оператори, някои големи фармацевтични компании, които са на първа линия в борбата с пандемията, също са част от портфолиото ни от клиенти.

Не мисля, че мога да посоча конкретна индустрия, която е предоминантна. Имаме клиенти от всякакви области и мащаби.

Сред темите на тазгодишната конференция на VMware - VMworld 2021, беше мултиклауд. Как съвместното предложение с Amazon допринася към стратегията на компанията за развитие в тази посока?

- Предимството на облачната услуга на VMware е, че позволява на клиентите без скъпата инвестиция в смяна на архитектура, на платформа или на приложения да преминат от един на друг доставчик.

Ако преди бяхме фокусирани само върху интеграцията с AWS, в момента гледаме на решенията, които предлагаме, именно като на мултиоблачно предложение. Грижим се за консистентността на потребителското преживяване върху различните облачни доставчици.

Ще си позволя да цитирам нашия главен изпълнителен директор, Рагу Рагурам, по време на VMworld 2021: "Ние сме уникално позиционирани да станем "Швейцария на облачните доставчици". VMware работи с всички големи доставчици на публични облаци. Така предлагаме своя софтуерен пакет върху тях и даваме гъвкавост на клиентите да използват едновременно AWS, GCP, Azure, Oracle или други.

Нашите данни показват именно това - 75% от компаниите днес разчитат на два или повече публични облака, като AWS и Azure са най-често срещаният избор. Четиридесет процента от клиентите ни вече ползват три или повече публични облака. Също така над 70 на сто от бизнеса внедрява мултиклауд среда.

Да обърнем внимание на локалния развоен център на VMware. Какви технологии се разработват от екипите в София?

- Като говорим за местния офис, няма как да не кажем, че голяма част от продуктите на VMware се разработват от специалистите в България. Например екипът ми разработва решения за мултиоблачната стратегия на VMware, за което споделих по-рано. Те са част от глобална организация, наброяваща над 300 инженери, а 70 от тях са в България.

Друга част от колегите работят конкретно върху съвместното решение с AWS.

Сравнително наскоро създадохме и звено, което се занимава с аналитика на данни - също важна дисциплина за всяка облачна архитектура.

Какви хора търсите за отворените позиции в българския офис?

- Търсим изключително разнообразен профил от специалисти - Back-end инженери, DevOps инженери, Site reliability инженери и други.

За споменатото звено за анализи на данни пък търсим Data Science специалисти, както и софтуерни инженери основно с Python. Характерно за нас е, че не се стремим да намираме хора само с познания в една технология. Добре дошли са и програмисти с познания в Java, .NET, NodeJS и други. Разбира се, стига да искат да работят с нашия софтуерен пакет и имат интерес в областта на облаците.

Очакваме сериозен ръст през следващата година. Мултиоблачната стратегия на VMware поражда нужда от голямо разширяване на екипа - плановете ни са да го удвоим в рамките на 2022 г. Причината е, че вече не се концентрираме върху един облачен доставчик, а гледаме на тези услуги по-холистично.

Ние сме организация, която инвестира изключително много и в развитието на младите таланти. Голяма част от позициите в екипа ни са добра възможност за тези специалисти, които сега навлизат в областта на софтуерния инженеринг, дейта инженеринга или някоя от другите области, застъпени при нас.

Наш дългосрочен ангажимент към ИТ общността у нас е Talent Boost академията, която организираме всяка година. Тя позволява на студенти и млади таланти, които все още не са завършили образованието си, да се обучават от наши старши инженери. Най-добрите получават възможността да започнат стаж при нас, където да изпълнят един проект от край до край. Така те могат да видят какво е да се работи в глобален екип и в компания от Силициевата долина.

В заключение - VMware е отдадена на каузата за обучение на младите специалисти и създаването на ИТ талантите в България.

Още от Капитал