OTP и Унгария ще си партнират за създаването суперкомпютър с изкуствен интелект

Това начинание е първо по рода си за банковия сектор

Според споразумението правителството ще предостави около половината от необходимия бюджет за суперкомпютъра, който ще бъде разработен от компанията за изкуствен интелект SambaNova Systems
Според споразумението правителството ще предостави около половината от необходимия бюджет за суперкомпютъра, който ще бъде разработен от компанията за изкуствен интелект SambaNova Systems
Според споразумението правителството ще предостави около половината от необходимия бюджет за суперкомпютъра, който ще бъде разработен от компанията за изкуствен интелект SambaNova Systems    ©  Reuters
Според споразумението правителството ще предостави около половината от необходимия бюджет за суперкомпютъра, който ще бъде разработен от компанията за изкуствен интелект SambaNova Systems    ©  Reuters

OTP Group ще си партнира с унгарското правителство в създаването на суперкомпютър с изкуствен интелект, който ще бъде използван за създаване на голям езиков модел на унгарския език, съобщава VentureBeat. OTP Group е една от най-големите банкови групи в Централна и Източна Европа и е собственик на множество банки в региона, сред които са българската Банка ДСК, MobiasBank, Crnogorska komercijalna banka a.d. и др.

Според споразумението правителството ще предостави около половината от необходимия бюджет за суперкомпютъра, който ще бъде разработен от компанията за изкуствен интелект SambaNova Systems. Правителството ще има достъп до системата за публични и академични изследвания, каза Петер Чани, заместник изпълнителен директор и ръководител на цифровия отдел в OTP. Езиковият модел ще бъде генериран чрез използването на обявения през октомври Генеративен предварително обучен трансформатор (GPT) на компанията.

"Изграждането на подобна система за работа с GPT модел не е нещо, което някоя банка е правила преди", казва Маршал Чой, продуктов вицепрезидент на SambaNova.

По думите на Чани създаването на езиков модел на унгарския език е в интерес за банката, която работи в условията на все по-дигитализирана икономика. "Способността ни да се адаптираме към променящия се свят е една от основните възможности, които трябва да внедрим в организацията", смята Чой.

Освен това OTP и правителството се съгласяват, че ако не поемат инициативата, унгарският език едва ли скоро ще получи собствен езиков модел, тъй като е труден за изучаване и се говори от сравнително малко хора. Опитът от работата по този проект ще даде на банката опит, който тя може да приложи и при създаването на езикови модели за езиците на други държави в региона.

Очаква се новият суперкомпютър, който по думите на SambaNova ще е най-бързият в Европа, да заработи през 2022 г.

Необходимост от езиковия модел

"От няколко години наблюдаваме тенденциите, при които нещата определено се насочват към все по-големи модели, за чието изграждане са необходими все по-големи ресурси, подобни на суперкомпютър с изкуствен интелект. Ето защо ние създадохме този продукт", казва Чой. Продуктът на SambaNova позволява на компаниите да създават свои собствени GPT модели като алтернатива на разчитането на споделени ресурси като GPT-3 на OpenAI.

"Освен това значително намаляваме тежестта върху Петер и неговия екип да наемат стотици специалисти по наука за данните и машинно обучение. Всъщност той ще може да се справи с около десетина души", добавя той.

Подходът на GPT за създаване на големи езикови модели използва техники за обучение на изкуствен интелект, за да позволи на софтуера да открива модели в даден език, без да бъде изрично обучаван за тях. Това е "генеративната" част, която позволява на софтуера да създава собствени правила въз основа на анализ на големи обеми текстово съдържание от съответния език. Макар че големите езикови модели ускоряват разработването и намаляват труда, необходим за създаването на даден модел, те се изправят пред някои проблеми, като например тенденцията да включват предубеждения и лъжи, получени от текста, който използват.

Въпреки недостатъците им в скорошен доклад за състоянието на изкуствения интелект се посочва, че големите езикови модели са толкова значими, че много държави "национализират" научните изследвания в тях от страх да не останат назад.

Според Чой бизнесът е също толкова загрижен да не изостава. "Вярваме, че изкуственият интелект ще има ефект на обновяване не само в банковото дело, но и във всички индустрии, подобно на това, което интернета направи преди 20 години."

Чани казва, че е бил скептично настроен, когато членовете на неговия ИТ екип за първи път са дошли при него с идеята, смятайки, че необходимият бюджет и талант ще бъдат извън възможностите на банката. "Това, което SambaNova направи, е да създаде това достъпно на разумна цена", казва той. И докато развитието на таланта в ИТ сектора за работа с модели с изкуствен интелект ще бъде предизвикателство, той смята, че по-голямото предизвикателство ще бъде да попречи на хората му да посветят цялото си време на тази дейност и да пренебрегнат рутинните оперативни нужди на банката.

OTP Bank очаква да използва приложенията за обработка на естествен език за неща като обслужване на клиенти, предотвратяване на измами, отпускане на кредити и киберсигурност - както и за цели, които може да не станат очевидни, докато технологията не бъде пусната в производство. "Не ни липсват случаи на приложение", казва Чани.