Предоставяме инструмент за решения при преминаване към нулеви емисии

Светослав Матеев - Founder & CEO на Senstate Technologies

Светослав Матеев- (вляво) - Founder & CEO, предприемач със солиден опит в програмирането и технологиите, Ива Хинкова - Co-founder, магистър по машинно инженерство в University of Southampton, Илиян Иванов - Co-founder & CMO, предприемач с повече от 10-годишен опит в сферата на рекламата и маркетинга
Светослав Матеев- (вляво) - Founder & CEO, предприемач със солиден опит в програмирането и технологиите, Ива Хинкова - Co-founder, магистър по машинно инженерство в University of Southampton, Илиян Иванов - Co-founder & CMO, предприемач с повече от 10-годишен опит в сферата на рекламата и маркетинга
Светослав Матеев- (вляво) - Founder & CEO, предприемач със солиден опит в програмирането и технологиите, Ива Хинкова - Co-founder, магистър по машинно инженерство в University of Southampton, Илиян Иванов - Co-founder & CMO, предприемач с повече от 10-годишен опит в сферата на рекламата и маркетинга
Светослав Матеев- (вляво) - Founder & CEO, предприемач със солиден опит в програмирането и технологиите, Ива Хинкова - Co-founder, магистър по машинно инженерство в University of Southampton, Илиян Иванов - Co-founder & CMO, предприемач с повече от 10-годишен опит в сферата на рекламата и маркетинга
Бюлетин: Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Senstate Technologies е технологична продуктова компания, разработваща и внедряваща цялостни решения за умни градове, мониторинг на околната среда и оперативна ефективност за публичния и частния сектор в условията за преход към нулеви емисии и екологична стабилност.

Какви решения предлагате и какъв е вашият фокус?

Ние сме сравнително млада, продуктово ориентирана технологична компания. Избрали сме да останем тук, в България, и да развиваме решения с висока добавена стойност и потенциал за световен растеж. Нашият фокус е в изграждането на цялостни решения за мониторинг на околната среда и управление на сензорни системи в градовете. Разполагаме със собствен център за хардуерни разработки и изследвания. Работим върху повече от 20 различни софтуерни проекта, които формират сложна, но изключително скалируема архитектура от приложения и облачни системи.

Как точно предлаганите решения помагат за прехода към нулеви емисии и опазването на околната среда?

- На фона на поетите ангажименти от Европа по Зелената сделка всички поставени цели за декарбонизация и преход към нулеви емисии на обществото и индустрията, правителствата и местната власт са поставени под сериозен натиск да инициират инвестиции, политики и мерки, за да може тези цели да бъдат постигнати. Обществата рядко са се сблъсквали с трансформации от подобен мащаб, при които значителни цели трябва да бъдат постигнати за толкова кратко време. Поради тази причина бюджетите на ЕС за зелени проекти са безпрецедентни в новия програмен период.

Проблемът при подобен тип значими трансформации е, че никой все още не е написал инструкция как едно общество в лицето на общините, държавата и гражданите да се превърне в климатично неутрално. Информацията какви мерки точно трябва да се въведат, какъв ще е техният конкретен резултат, измерено в спестени емисии или процент по-чист въздух, каква е ефективността на инвестицията и т.н. е оскъдна.

Целта на нашите решения е да предостави инструмент за ефективно вземане на решения в преминаването към нулеви емисии благодарение на големите данни и съвременните технологии.

Коя е вашата целева група клиенти? Компании, правителства, крайни потребители?

- Основният играч в зеления преход ще бъдат правителствата и общините. Очаква се те да оперират с милионни или дори милиардни бюджети от публични средства за въвеждане на мерки към намаляване на емисиите и замърсяването на околната среда. Постигането дори на 5% по-добра ефективност в решенията и инвестиционните програми на правителствата допринася за милиарди спестени средства, които могат да бъдат пренасочени към други чувствителни пера в бюджетите.

Така че основна целева група за нашите решения е именно публичният сектор. Тук искаме да наблегнем на това, че ние не целим да продадем един софтуерен продукт и няколко устройства, а по-скоро да предоставим инструмент, чрез който ще се повиши ефективността на самите мерки. Нещо повече - ние искаме да предоставим инструмент за измерване на конкретното въздействие на всяка мярка. Така например при една мярка за забрана за движение на автомобили в центъра на даден град ние можем с много голяма точност да определим точно кои параметри на околната среда са подобрени и с какъв нетен ефект. Друг пример е въвеждане на решение за зелена мобилност и измерването на специфичния ефект върху околната среда.

Друга дългосрочна наша цел е да използваме големите данни от сензорни системи в градовете и информацията за ефекта от конкретни мерки, за да съставим общо световна рамка със стандартизирани показатели за ефективност на мерки за околната среда. Тази информационна рамка ще бъде публично достъпна, за да може да бъде използвана от градове, правителства и институции от цял свят за постигане на по-добра ефективност в решенията за градско планиране и инвестиции в зелени проекти.

Акцентът през последните години обичайно пада върху въздуха. Какви решения предлагате в тази категория? И кои са другите ресурси на околната среда?

- Мониторингът на качеството на въздуха е една от основните категории на нашия фокус, като за тази категория можем да предложим комплексно решение за общини, училища и индустрия. Решението е изключително подходящо, за да се установи дали в дадена община съществува замърсяване, кои райони са източник на замърсяване, по кои параметри на въздуха. Моментално се дава отговор на въпроса дали качеството на въздуха съответства на европейските стандарти и в какъв порядък. Освен това внедряването на подобно решение създава усещане у гражданите за сигурност и отговорност, както и показва добри практики при използването на най-новите технологии за подобряване на качеството на живот и здравето на населението.

Управлението на околната среда е необятна наука. Ние разработваме решения за фонов шум, радиация, качество и ниво на водата и други. Тези параметри също спадат към околната среда, но като най-основен ресурс и субект на изучаване могат да се разграничат въздухът, водата и почвата. Смята се, че тези три категории актив на планетата са споделени от цялото население. Те имат пряка зависимост с дейностите на обществото, защото имат свойството да абсорбират замърсявания. Поради тази причина ние, хората, трябва да сме изключително отговорни към този ресурс и да съумеем да го съхраним за бъдещите поколения.

Каква ще бъде ролята на големите данни и сензорните системи през идното зелено десетилетие?

- Процесите на дигитализацията на обществата и правителствата се ускоряват значително през последните години. Наблюдават се значителни фактори, които стават неизменна част от съвременния стил на управление. Конкретен пример е появата на дигитални екосистеми благодарение на отворените данни и предоставянето на публично достъпни IT ресурси и мерки, спомагащи за обединяването на усилията на групи от хора в търсенето на конкретни решения за градската среда и управлението на държавите, които тласкат създаването на иновации и привличане на инвестиции.

Големите данни, наличието на сензорни системи, мрежи от устройства, отворени данни и политики за насърчаване на иновациите ще бъдат ключов фактор в зеления преход. От своя страна готовността на държавата да подкрепя иновации и инициативи, свързани с технологиите, ще допринесе за създаването на продукти с по-висока добавена стойност, което от своя страна рефлектира положително върху финансовите баланси на държавата.